Kowalewska Kinga

Artykuły w czasopismach:

Kowalewska Kinga
Wpływ mediów na kreowanie wizerunku starości w reklamie telewizyjnej – badanie pilotażowe
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 62-73, rok wydania: 2019

Kowalewska Kinga
Wizerunek starości i osób starszych w oczach dorosłej młodzieży – komunikat z badań
Chowanna
rocznik: 2018, numer: 1 (50), strony: 275-302, rok wydania: 2018

Kowalewska Kinga
Wizerunek starości i osób starszych wśród uczniów na poziomie szkoły podstawowej
Studium Vilnense A
rocznik: 2018, numer: 15, strony: 146-151, rok wydania: 2018

Kowalewska Kinga
The effectiveness of celebrity endorsements in Polish magazines
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life
rocznik: 2018, numer: 21 (4), strony: 31-44, rok wydania: 2018

Kowalewska Kinga
The role of non-verbal cues in image making on the basis of selected press advertisements showing elderly women
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 55-65, rok wydania: 2018

Kowalewska Kinga, Puppel Joanna
Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładzie polskiej prasy kobiecej – badanie i uwagi wstępne
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 495-502, rok wydania: 2017

Kowalewska Kinga
The demographic trends and the presence of the elderly in Polish press advertising in 2012 and 2016 - a comparative study
Hygeia Public Health
rocznik: 2017, numer: 52(2), strony: 183-189, rok wydania: 2017

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Wilczyńska Elwira
Profesor Stanisław Puppel. Szkic do portretu
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 17-23, rok wydania: 2017

Kowalewska Kinga
Multimodality of regulatory signs in selected capital cities - an ecolinguistic approach
Studium Vilnense A
rocznik: 2015, numer: 12, strony: 62-67, rok wydania: 2015

Kowalewska Kinga, Koszko Marta
Social semiotics in visual communication applied in advertisements of banking products and services
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 107-120, rok wydania: 2015

Kowalewska Kinga
A psychological aspect of needs with reference to advertising
Studium Vilnense A
rocznik: 2011, numer: 8, strony: 39-42, rok wydania: 2011

Kowalewska Kinga
Breaking the taboo of Thanatos and Eros in the mass media - reality shows
Studium Vilnense A
rocznik: 2010, numer: 7, strony: 22-24, rok wydania: 2010

Kowalewska Kinga, Zawadzka Bożena
Sytuacja zdrowotna dorastającej młodzieży w świetle europejskiej strategii na rzecz zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży
Studium Vilnense A
rocznik: 2010, numer: 7, strony: 115-117, rok wydania: 2010

Kowalewska Kinga, Zawadzka Bożena
Contemporary man's health - protective factors vs. risk factors (according to WHO World Health Report 2002)
Studium Vilnense A
rocznik: 2009, numer: 6, strony: 167-168, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kowalewska Kinga
The exploitation of Christian religious motifs in advertising
Redaktorzy: Knapik Aleksandra, Buczek Katarzyna, Chruszczewski Piotr, Laningan Richard,
Ways to Religion
strony: 101-111, rok wydania: 2017

Kowalewska Kinga
Wizerunek osób starszych w medialnych przekazach reklamowych - analiza własna na podstawie wybranych reklam w prasie kobiecej w Polsce
Redaktorzy: Wszołek Mariusz
Teorie komunikacji i mediów 10. Konstruowanie komunikacji i mediów 2
strony: 227-246, rok wydania: 2017

Kowalewska Kinga, Grodzki Erika
Cultural knowledge gaps (Lacunas): challenges in cross-cultural advertising
Redaktorzy: Rehman Sharaf, Grodzki Erika, Calma Clarinda
Knowledge management and challenges in education, rok wydania: 2016

Kowalewska Kinga
Środki masowego przekazu jako nośnik zasobów języka nierodzimego w kontekście glottodydaktyki
Redaktorzy: Puppel Stanisław
MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki
strony: 73-93, rok wydania: 2015

Kowalewska Kinga
Sytuacja komunikacyjna między nadawcą a odbiorcą treści reklamowych
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 181-193, rok wydania: 2013

Kowalewska Kinga
Billboard advertising in a context - an ecological perspective
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 223-238, rok wydania: 2012

Kowalewska Kinga
Remarks on the revelance of selected models of communication for communication studies
Redaktorzy: Puppel Stanisław
Transkomunikacja : w stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej
strony: 61-80, rok wydania: 2011

Kowalewska Kinga
Analiza obszarów semantycznych w nagłówkach wiadomości w portalu internetowym
Redaktorzy: Sokołowski Marek
Nowe media, nowe interpretacje
strony: 89-113, rok wydania: 2010

Kowalewska Kinga
The perception of language resources in the body of press advertisements
Redaktorzy: Grodzki Erika, Colombo Karyn
Language, culture, and politics
strony: 53-62, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Kowalewska Kinga
The perception of language and non-language resources in press advertisements: an ecolinguistic-communicative approach
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo
Poznań 2018
ISBN: 9788323233619

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Tomy zbiorowe:

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo Stosowane
Poznań 2012
ISBN: 9788323224624

Puppel Joanna, Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4