Wąsikiewicz-Firlej Emilia

Artykuły w czasopismach:

Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Theoretical considerations for developing intercultural sensitivity through translation activities: Beyond the monolingual premise in foreign language education
Neofilolog
rocznik: 2019, numer: 52 (2), strony: 313-333, rok wydania: 2019

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
The dynamics of Family Language Policy in a trilingual family: A longitudinal case study
Applied Linguistics Papers
rocznik: 2019, numer: 1 (26), strony: 169-185, rok wydania: 2019

Szyndlar Marta, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
The LGBT community as a stakeholder in communicating Corporate Social Responsibility: an analysis of selected case studies
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 300-333, rok wydania: 2019

Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Pragmatic competence of teachers: a contrastive case study of native and non-native teachers of English
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2018, numer: 25/1, strony: 127-142, rok wydania: 2018

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Corporate identity vs. corporate image in the eyes of professionals: an interview-based study
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 109-125, rok wydania: 2018

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Tożsamość a wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa na przykładzie koncernu Monsanto
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 571-585, rok wydania: 2017

Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Rola różnic indywidualnych w nabywaniu kompetencji pragmatycznej przez nauczycieli języka angielskiego
Neofilolog
rocznik: 2017, numer: 48/2, strony: 213-231, rok wydania: 2017

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Wilczyńska Elwira
Profesor Stanisław Puppel. Szkic do portretu
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 17-23, rok wydania: 2017

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Recenzja 'Stibbe, A. (2015). Ecolinguistics. Language, ecology and the stories we live by'
Forum Filologiczne Ateneum
rocznik: 2017, numer: 1 (5), strony: 133-138, rok wydania: 2017

Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
Insights into language teacher awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language
Porta Linguarum
rocznik: 2016, numer: 25, strony: 147-161, rok wydania: 2016

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Język i tożsamość w rodzinie transnarodowej: studium przypadku
Neofilolog
rocznik: 2016, numer: 47 (2), strony: 153-169, rok wydania: 2016

Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
The ecology of empowerment as manifested by student critical language awareness
Konińskie Studia Językowe
rocznik: 2016, numer: 4.4, strony: 383-389, rok wydania: 2016

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
Wykorzystanie narracji biograficznych w refleksji nad kształceniem nauczycieli języków obcych
Neofilolog
rocznik: 2015, numer: 44(2), strony: 237-249, rok wydania: 2015

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
Wiedza profesjonalna jako atrybut tłumacza: implikacje dla edukacji translatorycznej
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 2015, numer: 63(10), strony: 21-38, rok wydania: 2015

Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Language learning and identity: Positioning oneself as a language learner and user in the multilingual milieu
Oceánide
rocznik: 2014, numer: 6, strony: 0-0, rok wydania: 2014

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
English in the global workplace: a narrative approach
Discourse and Interaction
rocznik: 2014, numer: 6, strony: 69-92, rok wydania: 2014

Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Shifting the outer layers of language context to the front: developing pragmalinguistic and sociopragmatic awareness through languaging
Crossing Boundaries in Culture and Communication
rocznik: 4, numer: 1, strony: 19-41, rok wydania: 2013

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Constructing a culturally fit ad: a review of cross-cultural research on advertising
Garoza. Revista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular
rocznik: 12, numer: 12, strony: 233-246, rok wydania: 2012

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Iconic image of women in selected English and Polish TV commercials: a cross-cultural content analysis
Acta Pomerania
rocznik: 2011, numer: 3, strony: 69-83, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
Taming otherness through literature-based intercultural training: a case study
Redaktorzy: Andrzejewska Joanna
Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen
strony: 147-166, rok wydania: 2015

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Podejście ekologiczne w kształceniu komplementarnym na przykładzie kursu z zakresu komunikacji zawodowej
Redaktorzy: Puppel Stanisław
MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki
strony: 181-193, rok wydania: 2015

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
The construction of gender identities in media texts: a content analysis of Polish magazine advertisements
Redaktorzy: Zabielska Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
strony: 190-210, rok wydania: 2015

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
The workplace use of English by public relations practitioners in Poland: a survey
Redaktorzy: Floyd Alan
Proceedings of the 12th Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes
strony: 192-206, rok wydania: 2014

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Exploring the conection between academic curricula and employability through career narratives of English philology graduates
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität : Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht
strony: 177-193, rok wydania: 2014

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Constructing the professional identity of EFL teachers through languaging: a narrative inquiry
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited
strony: 157-190, rok wydania: 2014

Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
Developing intercultural pragmatic competence in the classroom: selected theoretical and practical assumptions
Redaktorzy: Romanowski P.
Intercultural issues in the era of globalization
strony: 88-101, rok wydania: 2014

Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
From native speaker to intercultural speaker: An overview of fundamental concepts in foreign language teaching and learning
Redaktorzy: Николаева E. M.
Сборник научных трудов: Coвpeмeнный мир: проблемы и перспективы coциално-экономического развития
strony: 7-21, rok wydania: 2013

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Deklaracja misji jako główny nośnik tożsamości przedsiębiorstwa
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 545-556, rok wydania: 2013

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Cross-cultural aspects of superior-subordinate communication in international business setting
Redaktorzy: Bagdasarian N.
Obraz Rossii w krosskulturnoj perspektiwie
strony: 175-181, rok wydania: 2013

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Pinnacles of learning or business-like organizations? Academic mission statements versus marketization of higher education
Redaktorzy: Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
The creative potential of the word: from fiction to education
strony: 85-103, rok wydania: 2013

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Kompetencja komunikacyjna a sukces zawodowy absolwentów: uwagi i propozycje w odniesieniu do szkolnictwa wyższego
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 379-394, rok wydania: 2012

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Reading the mission statement: on the rhetoric and construction of corporate identity
Redaktorzy: Lorenzo-Modia M.J., Szczepaniak-Kozak Anna
From life to text: Building linguistic and cultural identity
strony: 9-23, rok wydania: 2012

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Towards a theoretical framework for workplace communication competence
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Informed teaching: Premises of modern foreign language teaching
strony: 26-48, rok wydania: 2012

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Manufacturing credibility on politblogs: a case study
Redaktorzy: Puppel Stanisław
Transkomunikacja : w stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej
strony: 125-143, rok wydania: 2011

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Wykorzystanie literatury w rozwijaniu kompetencji międzykulturowej: analiza zderzenia kultur w miejscu pracy na przykładzie powieści Amelie Nothomb 'Z pokorą i uniżeniem'
Redaktorzy: Gawrońska-Garstka Magdalena, Zduniak Andrzej
Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego
strony: 81-89, rok wydania: 2010

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Style rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy: podejście międzykulturowe
Redaktorzy: Krzykała-Szaefer Renata
Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie
strony: 155-164, rok wydania: 2010

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Blog polityczny: narzędzie dialogu czy autopromocji?
Redaktorzy: Chodubski A., Kacprzak Alicja
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie
strony: 151-164, rok wydania: 2010

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
National culture and conflict resolution styles: the case of Japan, the Netherlands and Poland
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian
Wokół języka i kultury – studia interdyscyplinarne
strony: 163-175, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
On (de)constructing corporate identity. An ecolinguistic approach
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo Stosowane nr 29
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3225-4

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Tomy zbiorowe:

Zabielska Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
Cambridge Scholars
Newcastle upon Tyne, Wielka Br 2015
ISBN: 978-1-4438-7419-9

Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited
Cambridge Scholars Publishing
Newcastle upon Tyne 2014
ISBN: 14978144353415

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Piła 2014
ISBN: 978-83-62617-41-8

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
From classroom to workplace: advances in applied linguistics
PWZS im. St. Staszica
Pila 2013
ISBN: 978-83-62617-23-4

Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Informed teaching : premises of modern foreign language pedagogy
PWZS im. St. Staszica
Piła 2012
ISBN: 978-83-62617-10-4

Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Informed teaching: Premises of modern foreign language teaching
PWZS im. St. Staszica
Piła 2012

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo Stosowane
Poznań 2012
ISBN: 9788323224624

Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Piła 2012
ISBN: 978-83-62617-09-8

Puppel Joanna, Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4