Puppel Joanna

Artykuły w czasopismach:

Puppel Joanna
Some observations on the handshake as a crucial indicator of the empathic and peacebuilding culture
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 100-111, rok wydania: 2019

Puppel Joanna
Human body-gesture capacity: the tense – lax distinction: a preliminary outline of research work
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 73-81, rok wydania: 2018

Puppel Joanna, Puppel Stanisław
Co-generation and maintenance of ‘dialogic space’ by means of verbal-gestural involvement, with some pedagogical implications
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 221-230, rok wydania: 2018

Kowalewska Kinga, Puppel Joanna
Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładzie polskiej prasy kobiecej – badanie i uwagi wstępne
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 495-502, rok wydania: 2017

Puppel Joanna, Koszko Marta
Wizerunek cmentarza - w wymiarze języka, kultury, dziedzictwa - uwagi wstępne na przykładzie cmentarza mennonitów w Stogach Malborskich
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 513-522, rok wydania: 2017

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Wilczyńska Elwira
Profesor Stanisław Puppel. Szkic do portretu
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 17-23, rok wydania: 2017

Puppel Joanna
Wskaźnikowość twarzy ludzkiej: krótki przegląd problematyki
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 201-206, rok wydania: 2016

Puppel Joanna
Głowa człowieka jako węzeł kulturowo-komunikacyjny: uwagi w sprawie ‘głowy kulturowej’
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 189-206, rok wydania: 2015

Puppel Joanna
Układ twarzy i gestosfery w kontekście konfliktu komunikacyjnego w komunikacji bezpośredniej
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2014, strony: 127-137, rok wydania: 2014

Puppel Joanna
Facework and gestures: a preliminary analysis of the communicative power of human performative non-verbal practices
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: XIII, strony: 85-90, rok wydania: 2013

Puppel Joanna
Komunikacja niewerbalna w ujęciu Teorii Wymiany Społecznej i Teorii Wpływu Społecznego
Linguodidactica
rocznik: XVII, strony: 159-174, rok wydania: 2013

Puppel Joanna
Model komunikacji mediacyjnej: próba wstepnego omówienia problematyki
Edukacja dla przyszłości
rocznik: 8, numer: 8, strony: 255-261, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Puppel Joanna
Gestosfera rytualna zaklęta w rzeźbach na przykładzie rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich
Redaktorzy: Kostrzewa Monika, Sobczyk-Gąsiorek Anna, Skweres Artur
Mosty sztuki struktury (nie)codzienności. Art Bridges (un)common structures
strony: 183-198, rok wydania: 2019

Puppel Joanna
Chapter 2: Portrait of the transcommunicator from the nonverbal perspective
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Puppel Joanna, Bielak Marlena , Alnajjar Justyna
Communication vis-a-vis multiculturality. A contribution to the description and analysis of communicators
strony: 16-28, rok wydania: 2017

Puppel Joanna
Rozwijanie kompetencji gesturalno-twarzowej transkomunikatora hybrydowego
Redaktorzy: Wiertlewska Janina
Język - dydaktyka - komunikacja
strony: 79-92, rok wydania: 2017

Puppel Joanna
Gest stacjonarny w przestrzeni publicznej zamkniętej sakralnej: analiza gestów rytualnych na przykładzie wybranych ikon
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 141-153, rok wydania: 2016

Koszko Marta, Puppel Joanna
Mural jako przykład kreatywnej komunikacji rytualnej w otwartej przestrzeni publicznej miasta Poznania
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 115-126, rok wydania: 2014

Puppel Joanna
Uwagi w sprawie obecności i roli 'gramatyki' gestów w mówionym dyskursie werbalnym
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 333-340, rok wydania: 2013

Koszko Marta, Puppel Joanna
Wielkoformatowe grafiki w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie poznańskich murali powstałych podczas Festiwalu Murali Outer Spaces w 2011 roku
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 201-222, rok wydania: 2012

Puppel Joanna, Stępkowska Agnieszka
Performing the phatic function of language: ritual talking of young people
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 289-302, rok wydania: 2012

Puppel Joanna
Przestrzeń jako kategoria organizująca w komunikacji bezpośredniej
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 122-130, rok wydania: 2011

Puppel Joanna
Uwagi w sprawie zarządzania twarzą w przestrzeni publicznej
Redaktorzy: Puppel Stanisław
Transkomunikacja : w stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej
strony: 81-89, rok wydania: 2011

Puppel Joanna
Bezpośredniość niewerbalna a efektywność nauczyciela języka obcego
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian
Wokół języka i kultury – studia interdyscyplinarne
strony: 41-50, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Puppel Joanna
Obecność i rola gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Analiza rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich na terenie miasta Poznania i wybranych okolic
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo Stosowane
Poznań 2014
ISBN: 978-83-2322-688-8

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Tomy zbiorowe:

Puppel Stanisław, Puppel Joanna, Bielak Marlena , Alnajjar Justyna
Communication vis-a-vis multiculturality. A contribution to the description and analysis of communicators
Matej Bel University
Banska Bystrica 2017
ISBN: 9788055712536

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo Stosowane
Poznań 2012
ISBN: 9788323224624

Puppel Joanna, Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4