Zabrocki Władysław

Artykuły w czasopismach:

Zabrocki Władysław
Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 179-185, rok wydania: 2015

Zabrocki Władysław, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Juszczyk Konrad
Wstęp
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2014, numer: 30, strony: 9-9, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Zabrocki Władysław
Głos w dyskusji nad książką Andrzeja Bogusławskiego i Ewy Drzazgowskiej: Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne.
Redaktorzy: Wolarska-Sobocińska Agata, Kordek Norbert
Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem
strony: 35-37, rok wydania: 2018

Zabrocki Władysław
Czy językoznawcy wyjaśniają fakty językowe?
Redaktorzy: Filipiak M., Wendland M.
Człowiek - słowo - działanie. Księga pamiątkowa dla Profesora Bolesława Andrzejewskiego
strony: 96-104, rok wydania: 2016

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Sekretarz redakcji: Wolarska-Sobocińska Agata
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE

ISSN: 1733-1757

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Sekretarz redakcji: Juszczyk Konrad
Investigationes Linguisticae
Instytut Językoznawstwa
Poznań
ISSN: 1426-188X

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu
Rys
Poznań
ISSN:

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Sekretarz redakcji: Stroński Krzysztof
Lingua Posnaniensis
Walter de Gruyter
Poznań
ISSN: 2083-6090

Tomy zbiorowe:

Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 7
Rys
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-34-8

Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 8
Rys
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-52-2

Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 5
Rys
Seria: Język w Poznaniu
Poznań 2015
ISBN: 978-83-65483-07-2

Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 6
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-65483-08-9

Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
RYS
Poznań 2014
ISBN: 978-83-63664-68-8

Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 3
Rys
Poznań 2012
ISBN: 978-83-63644-09-1

Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu. 2
Rys
Poznań 2011
ISBN: 978-83-60517-65-9

Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu. 1
Rys
Poznań 2010
ISBN: 978-83-60517-45-1

Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
Language, Science and Culture
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-2017-6

Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
Language, science and culture: essays in honor of professor Jerzy Bańczerowski on the occasion of his 70th birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo
Poznań 2009
ISBN: 9788323220176

Myczko Kazimiera, Skowronek Barbara, Zabrocki Władysław
Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera (Perspektiven der Glottodidaktik und der Sprachwissenschaft. Festschrift Waldemar Pfeiffer)
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2008
ISBN: 978-83-232-1932-3

Stroński Krzysztof, Wiertlewski Stefan, Zabrocki Władysław
Oblicza języka
Ernst Klett Sprachen
Stuttgart-Poznań 2005 2005