Jabłoński Arkadiusz

Artykuły w czasopismach:

Jabłoński Arkadiusz
Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformację – studium przypadku
Homo Ludens
rocznik: 2018, numer: 1(11), strony: 69-80, rok wydania: 2018

Jabłoński Arkadiusz
When Honorifics May not Express Respect – Some Remarks on Honorific Modification
Silva Iaponicarum
rocznik: 2017/2018, numer: 52/53/54/55, strony: 69-93, rok wydania: 2018

Jabłoński Arkadiusz
Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych jako wyzwanie międzykulturowe
Półrocznik Językoznawczy Tertium
rocznik: 2018, numer: 3(2), strony: 103-117, rok wydania: 2018

Jabłoński Arkadiusz
Wewnątrz i na zewnątrz kultury. Komu potrzebna jest «grzeczność»?
Półrocznik Językoznawczy Tertium
rocznik: 2017, numer: 2(1), strony: 129-141, rok wydania: 2017

Jabłoński Arkadiusz
Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne
Homo Ludens
rocznik: 2017, numer: 1(10), strony: 97-108, rok wydania: 2017

Jabłoński Arkadiusz
Tłumaczenie w kontekście japońsko-polskim – kilka uwag
Porównania
rocznik: 2016, numer: 18, strony: 45-60, rok wydania: 2016

Jabłoński Arkadiusz
Jeszcze o neutralności. Ślepe zaułki pewnych gier honoryfikatywnych
Homo Ludens
rocznik: 2015, numer: 1(7), strony: 111-124, rok wydania: 2015

Jabłoński Arkadiusz
On Japanese Adverbs and Quasi-Adverbs
Silva Iaponicarum
rocznik: 2014, numer: 38/39, strony: 11-24, rok wydania: 2014

Jabłoński Arkadiusz
On some cases of Japanese-Polish-English (un)translatability
Silva Iaponicarum
rocznik: 2014, numer: 41/42, strony: 0-0, rok wydania: 2014

Jabłoński Arkadiusz
O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku.
Homo Ludens
rocznik: 2014, numer: 1(6)2014, strony: 35-44, rok wydania: 2014

Jabłoński Arkadiusz
Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie widać?
Homo Ludens
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 83-92, rok wydania: 2013

Jabłoński Arkadiusz
Less is Better. On Japanese Parts of Speech
Silva Iaponicarum
rocznik: 2013, numer: 35-36, strony: 11-26, rok wydania: 2013

Jabłoński Arkadiusz
Stereotypy, egzotyka, konkret. Medialna gra w groźną Japonię po tragicznych wydarzeniach marca 2011
Homo Ludens
rocznik: 2012, numer: 1, strony: 87-96, rok wydania: 2012

Jabłoński Arkadiusz
Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej
Homo Ludens
rocznik: 2011, numer: 1, strony: 52-63, rok wydania: 2011

Jabłoński Arkadiusz
Terms and Phenomena - Metalanguages Serving the Cross-Cultural Linguistics
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2010, strony: 43-50, rok wydania: 2010

Jabłoński Arkadiusz
Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej - o ksenofobicznych grach Amelie Nothomb
Homo Ludens
rocznik: 2010, numer: 1, strony: 29-36, rok wydania: 2010

Jabłoński Arkadiusz
Gengo no kōwateki kinō to ibunka komyunikkēshon (funkcja fatyczna jezyka a komunikacja miedzykulturowa)
Tokyo University Linguistic Papers (Tokyo Daigaku Gengogaku Ronshu)
rocznik: 2010, numer: 29, strony: 69-86, rok wydania: 2010

Jabłoński Arkadiusz
How Procedures Work. An Example from Japanese
Silva Iaponicarum
rocznik: 2009, numer: 19, strony: 31-45, rok wydania: 2009

Jabłoński Arkadiusz
Gry, procedury, przewidywalność – w kontekście polsko-japońskiej komunikacji międzykulturowej
Homo Ludens
rocznik: 2009, numer: 1, strony: 103-112, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jabłoński Arkadiusz
Foreword
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
Borders and Beyond. Orient-Occident Crossings in Literature, rok wydania: 2018

Jabłoński Arkadiusz
Gdy honoryfikatywność nie jest "grzeczna" - kilka uwag na temat modyfikacji honoryfikatywnej
Redaktorzy: Okulska Urszula, Topczewska Urszula, Jopek-Bosiacka Anna
Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej - In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015)
strony: 499-528, rok wydania: 2018

Jabłoński Arkadiusz, Leńko-Szymańska Agnieszka
East-West intercultural encounters: A Central-European perspective
Redaktorzy: Duszak Anna, Jabłoński Arkadiusz, Leńko-Szymańska Agnieszka
East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation
strony: 1-11, rok wydania: 2017

Jabłoński Arkadiusz
Courtesy, adequacy, procedure. A brief account on inter-cultural communication background.
Redaktorzy: Duszak Anna, Jabłoński Arkadiusz, Leńko-Szymańska Agnieszka
East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation
strony: 33-55, rok wydania: 2017

Jabłoński Arkadiusz
De nominativo iaponico - japoński mianownik
Redaktorzy: Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
strony: 135-143, rok wydania: 2016

Jabłoński Arkadiusz
O cielesności językowego konkretu. Japońskie przymiotniki doświadczenia bezpośredniego a wymiar perceptywności
Redaktorzy: Kordzińska-Nawrocka Iwona, Kozyra Agnieszka
Wymiary cielesności w kulturze Japonii, Literatura i język. Tom 3
strony: 154-176, rok wydania: 2016

Jabłoński Arkadiusz
Morphology instead of Syntax. On Japanese Nominal Elements
Redaktorzy: Japan Foundation Budapest
Japanese Studies Conference : building connections in Central and Eastern Europe
strony: 51-62, rok wydania: 2015

Jabłoński Arkadiusz
Japanese language teaching in Poland in the contemporary world of cross-cultural communication (CCC)
Redaktorzy: Młodawska-Bronowska Jolanta
New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects
strony: 149-160, rok wydania: 2015

Jabłoński Arkadiusz
Japanese Noun in School Descriptions of Classical Japanese Texts
Redaktorzy: Majtczak Tomasz, Sonoyama Senri
Language and Literary Traditions of Japan. Collection of papers to commemorate the twenty-fifth anniversary of Japanese studies at the Jagiellonian University (1987-2012)
strony: 41-60, rok wydania: 2014

Jabłoński Arkadiusz
Perceptywność – informacja doświadczana i postrzegana w japońskim systemie gramatycznym i leksykalnym.
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Leśniczak Marcelina, Nowak Wojciech J.
Verba et imagines Iaponiae. Nowe trendy i kierunki badan w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
strony: 431-446, rok wydania: 2014

Jabłoński Arkadiusz
Komunikacja polsko-japońska jako wyzwanie w perspektywie terminologii tłumaczeń ustnych
Redaktorzy: Jodłowiec Maria, Tereszkiewicz Anna
Słownicwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji
strony: 197-203, rok wydania: 2013

Jabłoński Arkadiusz
Semiotyka tak zwanych wyrażeń grzecznościowych języków naturalnych na przykładach z systemu keigo w języku japońskim oraz polskiego systemu honoryfikatywnego
Redaktorzy: Huszcza Romuald, Pietrow Jarosław, Wojciechowski Bartosz
Studia z językoznawstwa japońskiego
strony: 115-137, rok wydania: 2013

Jabłoński Arkadiusz
Deklinacja jako narzędzie - o rzeczowniku japońskim
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 77-83, rok wydania: 2013

Jabłoński Arkadiusz
Współczesna honoryfikatywność polska. O bezpowrotnie straconej neutralności
Redaktorzy: Knapik Aleksandra, Chłopicki Władysław, Chruszczewski Piotr
Słowo w kontekście
strony: 109-118, rok wydania: 2013

Jabłoński Arkadiusz
Homeostaza tekstu
Redaktorzy: Huszcza Romuald, Wojciechowski Bartosz
Inishie manabi, aratashiki manabi: studia japonistyczne dedykowane Mikołajowi Melanowiczowi
strony: 95-107, rok wydania: 2013

Jabłoński Arkadiusz
Japonia okiem NIE-Japonii: stereotypy, relacje niedbałe i ich twórcy
Redaktorzy: Wosińska Adrianna
Spojrzenia. Japonia według Zachodu, Zachód według Japonii
strony: 37-62, rok wydania: 2013

Jabłoński Arkadiusz
From Complicated Into Simple: Declension in Japanese
Redaktorzy: Jabłoński Arkadiusz, Bochorodycz Beata, Kanert Maciej
Japan: New Challenges in the 21st Century
strony: 195-206, rok wydania: 2012

Jabłoński Arkadiusz
Polish-Japanese Communication as a Challenge –in the Light of Interpretation Practice
Redaktorzy: Szczechla Aleksandra
Murzasichle 2010
strony: 59-68, rok wydania: 2012

Jabłoński Arkadiusz
Honoryfikatywność japońska jako przedmiot opisu leksykograficznego
Redaktorzy: Pietrow Jarosław, Wojciechowski Bartosz
Lexicographica Iapono-Polonica
strony: 177-186, rok wydania: 2011

Jabłoński Arkadiusz
On Inter-cultural Communication between Poles and Japanese
Redaktorzy: Szczechla Aleksandra
Murzasichle 2009
strony: 33-43, rok wydania: 2011

Jabłoński Arkadiusz
Wina i niefortunność. O przeprosinach po polsku i japońsku
Redaktorzy: Chłopicki Władysław, Jodłowiec Maria
Słowo w dialogu międzykulturowym
strony: 143-150, rok wydania: 2010

Jabłoński Arkadiusz
Infelicity and Apology. Managing Context Parameters in the Japanese Communication Environment
Redaktorzy: Jabłoński Arkadiusz, Meyer Stanisław, Morita Koji
Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan
strony: 115-127, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Jabłoński Arkadiusz
Japoński miszmasz. Zbiór felietonów ze wstępem naukowym recenzenta zewnętrznego.
Jeżeli p to q
Baranowo 2015
ISBN: 978-83-942291-0-8

Jabłoński Arkadiusz
Homeostaza tekstu. Tłumaczenie a polsko-japońska komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Orientalistyka
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2527-0

Jabłoński Arkadiusz
Honoryfikatywność japońska. Semiotyka i pragmatyka
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2012
ISBN: 978-83-233-3156-8

Jabłoński Arkadiusz, Kuyama Koichi
Mazu kore dake Pōrandogo (Język polski dla początkujących)
Kokusaigogakusha
Tokio 2009
ISBN: 978-4-87731-453-8

Tomy zbiorowe:

Duszak Anna, Jabłoński Arkadiusz, Leńko-Szymańska Agnieszka
East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria: WIELOJĘZYCZNA LINGWISTYKA STOSOWANA
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-935320-2-5

Jabłoński Arkadiusz, Bochorodycz Beata, Kanert Maciej
Japan: New Challenges in the 21st Century
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012

Jabłoński Arkadiusz, Meyer Stanisław, Morita Koji
Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan
Manggha
Kraków 2009
ISBN: 978-83-62096-00-8