Konieczna-Zięta Hanka

Artykuły w czasopismach:

Konieczna-Zięta Hanka
Norbert Morciniec, Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2014, 96 str.
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 16, numer: 1, strony: 135-138, rok wydania: 2016