Kornatowska Beata

Artykuły w czasopismach:

Kornatowska Beata
Między wizją a praktyką. Początki niemieckiej opery romantycznej w ujęciu E.T.A. Hoffmanna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
rocznik: 52, numer: 1, strony: 401-413, rok wydania: 2019

Kornatowska Beata
The 1963 Berlin Philharmonie – A Breakthrough Architectural Vision
Przegląd Zachodni
rocznik: -, strony: 209-233, rok wydania: 2017

Kornatowska Beata
Märchenoper – Auch für Kinder? Überlegungen aus dem Nachbarland
Interjuli
rocznik: -, numer: 1, strony: 6-22, rok wydania: 2015

Kornatowska Beata
Filharmonia Berlińska 1963 – przełomowa wizja architektoniczna
Przegląd Zachodni
rocznik: 71, numer: 3, strony: 89-112, rok wydania: 2015

Kornatowska Beata
Hans Werner Henze, Ingeborg Bachmann: /Der Prinz von Homburg/. Operowa adaptacja dzieła Kleista
Przestrzenie Teorii
rocznik: -, numer: 18, strony: 41-50, rok wydania: 2012

Kornatowska Beata
Wspomnienia głosem pisane. O autobiografiach śpiewaków
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
rocznik: 16, numer: 2, strony: 140-154, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kornatowska Beata
Dietrich Fischer-Dieskau o Liederkreis op. 39 Roberta Schumanna do tekstów Josepha von Eichendorffa
Redaktorzy: Martinek Libor
Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polska kulturni a umělecka pohraniči : kolektivní monografie / Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza : monografia zbiorowa
strony: 150-162, rok wydania: 2018

Kornatowska Beata
„Teraz usłyszysz Armidę! Pójdź ze mną...” E.T.A. Hoffmann o Glucku i jego operach
Redaktorzy: Sokalska Małgorzata
Opera w kulturze
strony: 44-55, rok wydania: 2016

Kornatowska Beata
Oblicza nocy w opowiadaniach 'Nachtstücke’ E.T.A. Hoffmanna
Redaktorzy: Rej Anna , Skiba Dominika , Ursel Marian
Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj
strony: 367-379, rok wydania: 2015

Kornatowska Beata
Engelbert Humperdinck – Hänsel und Gretel. Od libretta do przekładu
Redaktorzy: Nowicka Elżbieta, Borkowska-Rychlewska Alina
Libretto i przekład
strony: 63-76, rok wydania: 2015

Kornatowska Beata
Metamorfozy Ondyny. Między literaturą a operą
Redaktorzy: Lisiecka Katarzyna, Judkowiak Barbara
Operowy kontrapunkt : libretto w Europie Środkowej i Wschodniej
strony: 151-164, rok wydania: 2014

Kornatowska Beata
Ingeborg Bachmann – szkic do portretu librecistki
Redaktorzy: Nowicka Elżbieta, Borkowska-Rychlewska Alina
"Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny..." : studia i szkice o libretcie
strony: 159-169, rok wydania: 2013

Kornatowska Beata
Todesfuge. Oddając głos poecie
Redaktorzy: Roszak Joanna
Kartki Celana : interpretacje
strony: 113-119, rok wydania: 2012

Kornatowska Beata
Lecz czym jest muzyka? Ingeborg Bachmann o muzyce i relacjach literacko-
Redaktorzy: Musiał Łukasz, Roszak Joanna
Konstelacje Ingeborg Bachmann
strony: 61-74, rok wydania: 2010