Wicherkiewicz Tomasz

Artykuły w czasopismach:

Wicherkiewicz Tomasz
Mikroliteratura mikrojęzyka mikrospołeczności. Wilamowice, Fliöra-Fliöra i ich literatura
Litteraria Copernicana
rocznik: 2, numer: 30, strony: 113-124, rok wydania: 2019

Wicherkiewicz Tomasz
Języki regionalne w Polsce na tle europejskim – z perspektywy glottopolitycznej i ekolingwistycznej
Postscriptum Polonistyczne
rocznik: 2019, numer: 1 (23), strony: 17-28, rok wydania: 2019

Szlachta-Ignatowicz Justyna, Wicherkiewicz Tomasz
O teatrze wilamowskim
Postscriptum Polonistyczne
rocznik: 2019, numer: 1 (23), strony: 89-103, rok wydania: 2019

Wicherkiewicz Tomasz
Minority Languages of Poland: Dynamics of Contacts and Changes after 1989
Acta Slavica Iaponica
rocznik: 2018, numer: 39, strony: 45-69, rok wydania: 2018

Wicherkiewicz Tomasz, Król Tymoteusz, Olko Justyna
Awakening the Language and Speakers’ Community of Wymysiöeryś
European Review
rocznik: 2017, numer: 26 (1), strony: 1-14, rok wydania: 2017

Wicherkiewicz Tomasz
Inne języki - Języki w niebezpieczeństwie
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2015, numer: 2, strony: 51-55, rok wydania: 2015

Wicherkiewicz Tomasz
Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 6, strony: 71-78, rok wydania: 2012

Hornsby Michael, Wicherkiewicz Tomasz
Être ou ne pas être (une minorité)? Le kachoube en Pologne
Droit et Cultures. Revue internationale interdisciplinaire
rocznik: 2012, numer: 63, strony: 59-86, rok wydania: 2012

Hornsby Michael, Wicherkiewicz Tomasz
Būt vai nebūt (minoritātei)? Kašubu valodas situācij Polijā
Via Latgalica. Journal of Humanities
rocznik: 2011, strony: 53-70, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Walkowiak Justyna, Wicherkiewicz Tomasz
Tangled Language Policies: Polish in Lithuania vs. Lithuanian in Poland
Redaktorzy: Lazdiņa Sanita, Marten Heiko
Multilingualism in the Baltic States. Societal Discourses and Contact Phenomena
strony: 153-202, rok wydania: 2019

Wicherkiewicz Tomasz
National, Ethnic, Linguistic Minorities in Poland - Recent Developments
Redaktorzy: Forsgård Nils, Markelin Lia
Perspectives on Minorities in the Baltic Sea Area
strony: 109-134, rok wydania: 2018

Wicherkiewicz Tomasz, Olko Justyna
Researching, Documenting and Reviving Wymysiöeryś – a Historical Outline
Redaktorzy: Olko Justyna, Wicherkiewicz Tomasz, Borges Robert
Integral Strategies for Language Revitalization
strony: 17-54, rok wydania: 2016

Olko Justyna, Wicherkiewicz Tomasz
Endangered Languages: in Search of a Comprehensive Model for Research and Revitalization
Redaktorzy: Olko Justyna, Wicherkiewicz Tomasz, Borges Robert
Integral Strategies for Language Revitalization
strony: 653-680, rok wydania: 2016

Olko Justyna, Wicherkiewicz Tomasz, Borges Robert
Introduction
Redaktorzy: Olko Justyna, Wicherkiewicz Tomasz, Borges Robert
Integral Strategies for Language Revitalization
strony: 9-16, rok wydania: 2016

Wicherkiewicz Tomasz
Ginące języki, etniczność, tożsamość i polityka
Redaktorzy: Nau Nicole, Hornsby Michael, Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, , Wójtowicz Radosław
Języki w niebezpieczeństwie: księga wiedzy
strony: 105-135, rok wydania: 2016

Wicherkiewicz Tomasz
Pismo
Redaktorzy: Nau Nicole, Hornsby Michael, Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, , Wójtowicz Radosław
Języki w niebezpieczeństwie: księga wiedzy
strony: 179-201, rok wydania: 2016

Klessa Katarzyna, Wicherkiewicz Tomasz
Design and Implementation of an On-line Database for Endangered Languages: Multilingual Legacy of Poland
Redaktorzy: Alonso Almeida Francisco, Ortega Barrera Ivalla, Quintana Toledo Elena, Sánchez-Cuervo Margarita
Input a Word, Analyse the World: Selected Approaches to Corpus Linguistics
strony: 9-24, rok wydania: 2015

Wicherkiewicz Tomasz
Nauczanie języka ukraińskiego jako mniejszościowego w Polsce - diagnoza i perspektywy
Redaktorzy:
25 lat Związku Ukraińców w Polsce z perspektywy regionów i kraju
strony: 73-85, rok wydania: 2015

Wicherkiewicz Tomasz
Europejskie standardy ochrony języków zagrożonych
Redaktorzy: Nijakowski Lech
Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych
strony: 9-22, rok wydania: 2014

Wicherkiewicz Tomasz
Minority language education in Poland and the European Charter for Regional or Minority Languages
Redaktorzy: Olpińska-Szkiełko Magdalena, Bertelle Loretta
Zweisprachigkeit und Bilingualer Unterricht
strony: 151-178, rok wydania: 2014

Wicherkiewicz Tomasz
Języki regionalne a tożsamość etniczna w Europie
Redaktorzy: Kożyczkowska Adela, Kossak-Główczewski Kazimierz
Mniejszości etniczne. Dylematy i konteksty tożsamościowe. Polityka wielokulturowości
strony: 183-188, rok wydania: 2014

Wicherkiewicz Tomasz
Jak powinna wyglądać edukacja mniejszościowa w Polsce według ratyfikowanej Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych
Redaktorzy: Schiller Gerhard
Das Bildungswesen für Minderheiten in Polen. Gestern-heute-morgen
strony: 59-64, rok wydania: 2014

Nau Nicole, Wicherkiewicz Tomasz
Dokumentacja i archiwizacja zagrożonych języków
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 273-282, rok wydania: 2013

Wicherkiewicz Tomasz
Językowe odmiany dolnoniemieckie Pomorza w Bazie dokumentacji zagrożonych języków
Redaktorzy: Rancew-Sikora Dorota
O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne. Księga dedykowana prof. Brunonowi Synakowi.
strony: 109-123, rok wydania: 2013

Wicherkiewicz Tomasz
Georgia. A Non-EU State Awaiting the Ratification of the ECRML
Redaktorzy: Lebsanft Franz, Wingender Monika
Die Sprachpolitik des Europarats. Die „Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen aus linguistischer und juristischer Sicht“
strony: 105-118, rok wydania: 2012

Wicherkiewicz Tomasz
Results of the Simulation of the Implementation of the Charter in the Pilot Regions
Redaktorzy: Kozhemyakov Alexey, Sokolovskiy Sergey
European Charter for Regional or Minority Languages in the Russian Federation. Research, reports, recommendations made in the framework of the JP. “Minorities in Russia: Developing Languages, Culture, Media and Civil Society”
strony: 55-66, rok wydania: 2012

Wicherkiewicz Tomasz
Language Policy and Sociolinguistics of Kashubian
Redaktorzy: Obracht-Prondzyński Cezary, Wicherkiewicz Tomasz
The Kashubs: Past and Present
strony: 141-178, rok wydania: 2011

Hornsby Michael, Wicherkiewicz Tomasz
To be or not to be (a minority)? The case of Kashubian in Poland”
Redaktorzy: Horváth István, Tonk Márton
Minority Politics within the Europe of Regions
strony: 141-154, rok wydania: 2011

Wicherkiewicz Tomasz
Kontakty i konflikty językowe w Gruzji – perspektywa ekolingwistyczna
Redaktorzy: Adamczewski Przemysław
Konflikty na Kaukazie Południowym
strony: 85-98, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Król Tymoteusz, Majerska Justyna, Wicherkiewicz Tomasz
Heći Peći. Podręcznik do nauki języka wilamowskiego
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-63636-49

Wicherkiewicz Tomasz, Król Tymoteusz, Majerska Justyna
Ynzer jyśty wjytła. Ilustrowany słownik języka wilamowskiego
Wydział Artes Liberales UW
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-63636-47-0

Wicherkiewicz Tomasz
Regionalne języki kolateralne Europy – Studia przypadku z polityki językowej
Rys
Poznań 2014
ISBN: 978-83-63664-41-1

Tomy zbiorowe:

Jarosz Aleksandra, Wicherkiewicz Tomasz
Mikroliteratury
Wydawnictwo Naukowe UMK
Seria: Litteraria Copernicana
Toruń 2019

Hufeisen Britta, Knorr Dagmar, Rosenberg Peter, Schroeder Christoph, Sopata Aldona, Wicherkiewicz Tomasz
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext
Peter Lang
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-74477-2

Sopata Aldona, Wicherkiewicz Tomasz, Hufeisen Britta, Knorr Dagmar, Rosenberg Peter, Schroeder Christoph
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext.
Peter Lang
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-744772-

Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
Jeżeli p to q
Poznań 2016
ISBN: 978-83-942291-1-5

Olko Justyna, Wicherkiewicz Tomasz, Borges Robert
Integral Strategies for Language Revitalization
Wydział Artes Liberales UW
Warszawa 2016
ISBN: 9 788363 636531

Nau Nicole, Hornsby Michael, Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, Wicherkiewicz Tomasz, Wójtowicz Radosław
Języki w niebezpieczeństwie: księga wiedzy
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-4-5

Kurpaska M., Wicherkiewicz Tomasz, Kanert M.
Thesaurus Gentium & Linguarum – A Festschrift to honour professor Alfred F. Majewicz
Dom wydawniczy Elipsa
Poznań 2016
ISBN: 978-83-942291-1-5

Obracht-Prondzyński Cezary, Wicherkiewicz Tomasz
The Kashubs: Past and Present
Peter Lang
Seria: Nationalisms across the Globe
Oxford,Bern, Berlin, Bruxelles 2011
ISBN: 978-3-03911-975-2