Marciniak Izabela

Artykuły w czasopismach:

Marciniak Izabela
Rola refleksji w procesie przygotowania do zawodu nauczyciela języka obcego
Neofilolog
rocznik: 43, numer: 1, strony: 39-53, rok wydania: 2014

Marciniak Izabela
Zakres autonomii nauczyciela w warunkach szkolnych
Konińskie Studia Językowe
rocznik: 2, numer: 4, strony: 333-347, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Marciniak Izabela
Umiejętność samooceny w standardach kształcenia nauczycieli
Redaktorzy: Pawlak Mirosław
Autonomia w nauce języka obcego - techniki, strategie, narzędzia
strony: 7-26, rok wydania: 2015

Marciniak Izabela
Sukces w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych
Redaktorzy: Karpeta-Peć Beata, Kucharczyk Radosław, Smuk Maciej, Torenc Marta
Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce
strony: 67-76, rok wydania: 2014

Marciniak Izabela
Entwicklung der Medienkompetenz in der Fremdsprachenlehrerausbildung im polnischern Kontext
Redaktorzy: Chudak Sebastian
Fremdsprachenunterricht – omnimedial?
strony: 101-112, rok wydania: 2013

Marciniak Izabela
Umiejętność samooceny w wypowiedziach ustnych
Redaktorzy: Pawlak Mirosław
Mówienie w języku obcym – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie
strony: 295-304, rok wydania: 2013

Marciniak Izabela
Reflexion über das eigene Lernen mit dem Europäischen Sprachenportfolio
Redaktorzy: Myczko Kazimiera
Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik
strony: 109-114, rok wydania: 2010

Marciniak Izabela
Europejskie portfolio językowe - założenia a rzeczywistość
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Derenowski Marek, Wolski Bartosz
Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych
strony: 165-169, rok wydania: 2009