Matulewska Aleksandra

Artykuły w czasopismach:

Matulewska Aleksandra, Mikołajczyk Marek
French engagement versus British commitment. Was is interlingual miscommunication or political manipulation?
Social Semiotics
rocznik: 29, numer: 3, strony: 377-392, rok wydania: 2019

Matulewska Aleksandra
Legal and LSP Linguistics and Translation: Asian Languages' Perspectives.
International Journal for the Semiotics of Law
rocznik: 32, numer: 1, strony: 1-11, rok wydania: 2019

Matulewska Aleksandra, Ciszek Hanna
A case study of the productivity of the prefix cyber- in English and Greek legal languages
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 58, numer: 71, strony: 35-58, rok wydania: 2019

Matulewska Aleksandra
Legal languages- a diachronic perspective
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2018, numer: 53(66), strony: 195-212, rok wydania: 2018

Matulewska Aleksandra
Socially Induced Changes in Legal Terminology
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2017, numer: 49, strony: 153-173, rok wydania: 2017

Matulewska Aleksandra
Communities of message senders and recipients in legal settings and their communicative needs
International Journal of Legal Discourse
rocznik: 2017, numer: 2(1), strony: 29-46, rok wydania: 2017

Matulewska Aleksandra, Oh Kyong-Geun, Zozula Daria
Exponents Of Deontic Modality In Korean, Indonesian, English and Polish – A Contrastive Translative Perspective
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 2, numer: 70, strony: 185-211, rok wydania: 2017

Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra, Wiatrowski Przemysław
The Methods of Expressing Obligation in English, Hungarian, and Polish Statutory Instruments: Comparative Analysis of Selected Aspects of Deontic Modality
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
rocznik: 2016, numer: 61/1, strony: 1-30, rok wydania: 2016

Matulewska Aleksandra
Walking on Thin Ice of Translation of Terminology in Legal Settings
International Journal of Legal Discourse
rocznik: 2016 , numer: 1/1, strony: 65-85, rok wydania: 2016

Matulewska Aleksandra
Semantic Relations between Legal Terms. A Case Study of the Intralingual Relation of Synonymy
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2016, numer: 45, strony: 161-174, rok wydania: 2016

Matulewska Aleksandra
Whetted appetite for more – Review of Heikki E. S. Mattila’s Comparative Legal Linguistics. Language of Law, Latin and Modern Lingua Francas. 2nd edition. Farnham: Ashgate Publishing Company. pp. 485
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2015, numer: 23, strony: 69-75, rok wydania: 2015

Matulewska Aleksandra
Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywność komunikacji interlingwalnej
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2014, strony: 101-118, rok wydania: 2014

Matulewska Aleksandra
In Quest of Sufficient Equivalence. Polish and English Insolvency Terminology in Translation. a Comparative Study
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2014, numer: 38, strony: 161-188, rok wydania: 2014

Matulewska Aleksandra
A review of Patterns of Linguistics Variation in American Legal English. A Corpus Based Study by Stanisław GOŹDŹ-ROSZKOWSKI
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2014, numer: 22, strony: 135-138, rok wydania: 2014

Matulewska Aleksandra
Polska terminologia prawa upadłościowego w kontekście. Przekład terminu zarządca na język angielski
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2013, numer: 13, strony: 149-162, rok wydania: 2013

Matulewska Aleksandra
Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym
Lingvisticae Investigationes
rocznik: 2013, numer: 28, strony: 49-57, rok wydania: 2013

Matulewska Aleksandra
Artur Dariusz KUBACKI, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego [Certified translation. The status, education and training, fields of activity and liability of sworn translators]
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2012, numer: 10, strony: 105-109, rok wydania: 2012

Matulewska Aleksandra
Davide Simone GIANNONI and Celina FRADE (eds), Researching Language and the Law. Textual Features and Translation Issues. Linguistic Insights 121. Studies in Language and Communication. Peter Lang.
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2012, numer: 11, strony: 71-75, rok wydania: 2012

Matulewska Aleksandra
New Developments in Legal Linguistics. A review of Legal Discourse Across Languages and Cultures. Linguistic Insights 117. Studies in Language and Communication. edited by Maurizio GOTTI, Christopher WILLIAMS, 2010. Peter Lang.
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2012, numer: 12, strony: 113-116, rok wydania: 2012

Matulewska Aleksandra
Review of: Legal Linguistics No Longer Neglected: review of Legal Linguistics by Marcus Galdia
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2011, numer: 4, strony: 111-115, rok wydania: 2011

Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra
Comparison of parallel texts of petitions In Polish-Hungarian and Polish-English translation
Across Languages and Cultures
rocznik: 2010, numer: 11, strony: 67-81, rok wydania: 2010

Matulewska Aleksandra
Deontic Modality and Modals in the Language of Contracts
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2010, numer: 2, strony: 75-92, rok wydania: 2010

Matulewska Aleksandra
Teksty paralelne a ustalenie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego.
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2010, numer: 3, strony: 55-69, rok wydania: 2010

Matulewska Aleksandra
Methods of Expressing Deontic Modality in English and Polish Statutory Instruments
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2009, numer: 1, strony: 133-145, rok wydania: 2009

Matulewska Aleksandra
Problems in Polish-English Translation of Testaments and Succession-Related Documents. A Case Study
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2009, strony: 206-216, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Matulewska Aleksandra
The language of hunting in translation – what is lost, what is saved. The problem of disappearing metaphors in LSP translation
Redaktorzy: Kic-Drgas Joanna, Zawacka-Najgeburska Marta
Fachsprachen in Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis / LSP in Teaching and Translation: Theory and Practice
strony: 173-187, rok wydania: 2019

Matulewska Aleksandra
Przesądy i zamawiania myśliwskie
Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Kultura łowiecka
strony: 109-112, rok wydania: 2018

Matulewska Aleksandra, Gwiazdowicz Dariusz
Dziedzictwo kulturowe kuchni myśliwskiej
Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Kultura łowiecka
strony: 113-120, rok wydania: 2018

Matulewska Aleksandra
Specyfika języka łowieckiego
Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Kultura łowiecka
strony: 142-149, rok wydania: 2018

Matulewska Aleksandra
Łacina i powiedzenia myśliwskie
Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Kultura łowiecka
strony: 150-156, rok wydania: 2018

Matulewska Aleksandra
A Parametric Approach to Finding Equivalents for Grammatical Structures In Legal Translation. A Case Study
Redaktorzy: Botezat Onorina
Proceedings of the 5th International Conference on Law and Social Order
strony: 19-29, rok wydania: 2017

Matulewska Aleksandra
The Quest for Parameterised Banks of Legal Terminology – Semantic and Systemic Relations. Relation of hypernymy.
Redaktorzy: Vandelli Luciano, Guerard Stephane
The Impact of the Economic Crisis on Local Governments in Europe
strony: 297-310, rok wydania: 2017

Matulewska Aleksandra, Oh Kyong-Geun
Środki wyrażania nakazu w polskim i koreańskim Kodeksie cywilnym
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: nowe wyzwania
strony: 165-183, rok wydania: 2016

Matulewska Aleksandra, Oh Kyong-Geun
„SZUMI W GŁOWIE”, CZYLI O PROBLEMIE PRZEKŁADU NAZW KOREAŃSKICH I POLSKICH ALKOHOLI
Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
strony: 229-243, rok wydania: 2016

Matulewska Aleksandra
Relatywizacja przekładu prawniczego do jego odbiorców na przykładzie polskiej i angielskiej terminologii narodowej i unijnej w zakresie prawa upadłościowego
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: perspektywa europejska
strony: 132-152, rok wydania: 2015

Matulewska Aleksandra
Relatywizacja przekładu prawniczego do jego odbiorców w ujęciuparametrycznym
Redaktorzy: Dybiec-Gajer Joanna
(Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po tekstyspecjalistyczne
strony: 149-162, rok wydania: 2015

Matulewska Aleksandra
Kuchnia inspirowana lasem
Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Korzystajmy z lasu
strony: 73-94, rok wydania: 2015

Matulewska Aleksandra, Gortych-Michalak Karolina
Teaching Candidates for Certified Translators at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
Redaktorzy: Kierzkowska Danuta
New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe
strony: 246-257, rok wydania: 2014

Matulewska Aleksandra
Intertekstualność w przekładzie prawniczym. Studium przypadku
Redaktorzy: Dybiec-Gajer Joanna, Tereszkiewicz Anna
Słowo – kontekst – przekład
strony: 187-198, rok wydania: 2014

Matulewska Aleksandra
Polska terminologia prawna w przekładzie. Studium przypadku
Redaktorzy: Niewiadomski Adam, Kondratczyk Dorota, Walewska Ewa
Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja , rok wydania: 2013

Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra, Wiatrowski Przemysław
Methods of Expressing Obligation and Prohibition In English, Hungarian and Polish Statutory Instruments in the Aspect of Translation – In Quest for Translation Equivalents
Redaktorzy: v.Hahn Walther, v.Hahn Walther
Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages. Low-resourced Technologies and Translation.
strony: 27-39, rok wydania: 2012

Grzybek Joanna, Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra
Deontic Modality In Legilinguistic Translation.
Redaktorzy: Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin
Studia nad systemem ochrony prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi
strony: 1263-1308, rok wydania: 2012

Bańczerowski Jerzy, Matulewska Aleksandra
Towards the Foundations of Legilinguistic Translatology.
Redaktorzy: Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin
Studia nad systemem ochrony prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi
strony: 1225-1261, rok wydania: 2012

Matulewska Aleksandra
In Quest for Equivalents for Metaphors. An English-Polish LSP Translation Case Study
Redaktorzy: Burukina Olga
Актуальные проблемы лингвистической пoдготовки в неязыковом вузе. Сборник научных статей и материалов
strony: 28-30, rok wydania: 2011

Matulewska Aleksandra
Louisiana Civil Code jako słownik angielsko-polski terminologii prawa cywilnego na przykładzie terminu odpowiedzialność
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
Prawo, język, etyka
strony: 115-123, rok wydania: 2010

Matulewska Aleksandra
Problemy przekładu prawniczego - studium przypadku
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam
Lingua Iuris
strony: 203-216, rok wydania: 2010

Matulewska Aleksandra
Problemy przekładu terminologii wieloznacznej występującej w polskich tekstach aktów normatywnych
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
Prawo i Język
strony: 85-94, rok wydania: 2009

Gortych-Michalak Karolina, Matulewska Aleksandra
Translacyjne problemy wyrażania modalności deontycznej w tekstach aktów normatywnych w języku polskim, angielskim i greckim
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
Prawo i Język
strony: 65-78, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Matulewska Aleksandra
Sekretarz redakcji: Trzaskawka Paula
Comparative Legilinguistics
Instytut Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
ISSN: 2080-5926

Książki autorskie:

Matulewska Aleksandra
Contrastive Parametric Study of Legal Terminology in Polish and English
Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Seria: Dissertationes Legilinguisticae
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65287-55-7

Kozanecka Paulina, Matulewska Aleksandra, Trzaskawka Paula
Methodology for Interlingual Comparison of Legal Terminology. Towards General Legilinguistic Translatology
Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Seria: Dissertationes Legilinguisticae
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65287-50-2

Matulewska Aleksandra
Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation
Peter Lang
Seria: Linguistic Insights
Bern 2013
ISBN: 978-3-0343-1287-5

Matulewska Aleksandra, Matulewski Marek
My logistics. Język angielski dla logistyków
Instytut Logistyki i Magazynowania
Seria: Biblioteka Logistyka
Poznań 2012
ISBN: 978-83-63186-32-6

Matulewska Aleksandra, Matulewski Marek
My logistics. Język angielski dla logistyków
Instytut Logistyki i Magazynowania
Seria: Biblioteka Logistyka
Poznań 2010
ISBN: 978-83-87344-34-4

Tomy zbiorowe:

Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego - współczesne wyzwania
TEPIS
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-941503

Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
TEPIS
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-941503-1-0