Blachowska-Szmigiel Marzena

Artykuły w czasopismach:

Blachowska-Szmigiel Marzena
Comprendre, écrire et raconter des histoires en cours de FLE pour développer les compétences transversales en FLE
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 46, numer: 2, strony: 97-108, rok wydania: 2019

Blachowska-Szmigiel Marzena
Wspieranie empowermentu w sytuacji zinstytucjonalizowanego nauczania języków obcych: możliwości, wyzwania i ograniczenia
Neofilolog
rocznik: 48, numer: 2, strony: 199-212, rok wydania: 2017

Blachowska-Szmigiel Marzena
L’atelier théâtral en philologie romane: sources d’inspiration, organisation, agir enseignant
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 44, numer: 2, strony: 99-112, rok wydania: 2017

Blachowska-Szmigiel Marzena
Uczenie się języków obcych w procesie samodoskonalenia i rozwoju kompetencji twórczych
Neofilolog
rocznik: 47, numer: 1, strony: 81-92, rok wydania: 2016

Blachowska-Szmigiel Marzena, Pacholczyk Severine
Le b-learning comme une modalité d’apprentissage complémentaire dans l’atelier de créativité
Neofilolog
rocznik: 44, numer: 1, strony: 39-51, rok wydania: 2015

Blachowska-Szmigiel Marzena
Le coaching trouvera-t-il sa place dans le développement des compétences créatives des enseignants du FLE en Pologne?
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 41, numer: 3, strony: 3-15, rok wydania: 2014

Blachowska-Szmigiel Marzena
Zadania zorientowane na ekspresję teatralną jako narzędzie wspierające rozwój kreatywności językowej studenta filologii romańskiej
Neofilolog
rocznik: 40, numer: 1, strony: 29-41, rok wydania: 2013

Blachowska-Szmigiel Marzena, Moreau Anne-Claire
Le va-et-vient entre le polonais et le français en atelier de la créativité langagière
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 38, numer: 2, strony: 73-85, rok wydania: 2011

Blachowska-Szmigiel Marzena
Znaczenie myślenia intuicyjnego w rozwijaniu twórczości na lekcji języka obcego
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2009, numer: 5, strony: 20-27, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Blachowska-Szmigiel Marzena
La grammaire sur mesure en atelier de la créativité?
Redaktorzy: Kucharczyk Radosław, Smuk Maciej
Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue. Hommage à Ludomir Przestaszewski
strony: 109-122, rok wydania: 2015

Blachowska-Szmigiel Marzena
Les techniques de la pensée créative dans le travail de l’enseignant du FLE
Redaktorzy: Sowa Magdalena
Enseigner/apprendre face aux défis du demain
strony: 256-264, rok wydania: 2015

Blachowska-Szmigiel Marzena
Poczucie sukcesu studenta filologii romańskiej. Na przykładzie studentów II roku 1-go stopnia studiów stacjonarnych
Redaktorzy: Karpeta-Peć Beata, Kucharczyk Radosław, Smuk Maciej, Torenc Marta
Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce
strony: 267-282, rok wydania: 2014

Blachowska-Szmigiel Marzena
Évaluer la nouveauté, la valeur et l’originalité des textes du sujet apprenant en FLE
Redaktorzy: Grabowska Anna, Graca Joanna, Smutek Leszek
Problemy współczesnej neofilologii. Wybrane zagadnienia.
strony: 177-189, rok wydania: 2013

Blachowska-Szmigiel Marzena
Nowość, oryginalność i wartość produkcji językowych ucznia języków obcych
Redaktorzy: Knieja Jolanta, Piotrowski Sebastian
Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się : o kompetencjach, motywowaniu i strategiach
strony: 371-387, rok wydania: 2011

Blachowska-Szmigiel Marzena
Développer l’imagination inventive en cours de FLE. La démarche pédagogique aux niveaux A2 et B1 T
Redaktorzy: Jaroszewska Teresa
Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire: état des lieux et nouvelles solutions
strony: 175-185, rok wydania: 2010

Blachowska-Szmigiel Marzena
Le français pour les débutants en philologie romane : bilan après quatre ans d’enseignement et défis nouveaux
Redaktorzy: Grzmil-Tylutki Halina, Krakowska-Krzemińska Ewa
Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane. Nouveaux défis
strony: 52-62, rok wydania: 2010

Blachowska-Szmigiel Marzena
L’enseignant de FLE en tant qu’individu créatif 
Redaktorzy: Szymankiewicz Krystyna, Zając Jolanta
Développer les compétences multiples chez l’apprenant et chez l’enseignant en classe de FLE
strony: 107-116, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Blachowska-Szmigiel Marzena
Twórcze schematy poznawcze a kreatywność językowa. Na przykładzie języka francuskiego jako obcego
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska
Poznań 2010
ISBN: 978-83-232-2174-6