Borowczyk Paulina

Artykuły w czasopismach:

Borowczyk Paulina
La nature du commentaire explicatif dans la traduction des toponymes et des anthroponymes: étude comparative
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 46, numer: 1, strony: 7-24, rok wydania: 2019

Borowczyk Paulina
Specyfika pracy tłumacza audiowizualnego na przykładzie wybranych komunikatów audiowizualnych
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2018, numer: 40, strony: 1-11, rok wydania: 2018

Borowczyk Paulina
L’exploitation de la multimodalité du message filmique dans le sous-titrage
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 43, numer: 1, strony: 3-15, rok wydania: 2016

Borowczyk Paulina
Teoria skoposu a rola tłumacza-dialogisty w filmach dubbingowanych
Rocznik Przekładoznawczy
rocznik: 2014, numer: 9, strony: 49-60, rok wydania: 2014

Borowczyk Paulina
La traduction des déictiques dans le contexte audiovisuel
Synergies Pologne
rocznik: 2013, numer: 10, strony: 15-26, rok wydania: 2013

Borowczyk Paulina
L’application des méthodes Think-Aloud Protocol et l’analyse conversationnelle à la didactique de traduction
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 38, numer: 2, strony: 99-117, rok wydania: 2011

Borowczyk Paulina
Traduction des noms propres
Prof Europe, Bulletin de l’Association des Professeurs de Français en Pologne
rocznik: 2009, numer: 10, strony: 92-100, rok wydania: 2009

Borowczyk Paulina
De l’équivalence à l’adaptation
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 35, strony: 33-54, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Borowczyk Paulina
Enseignement de la traduction audiovisuelle dans le cadre universitaire
Redaktorzy: Sowa Magdalena
Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain
strony: 277-287, rok wydania: 2015

Borowczyk Paulina
Gry intertekstualne w warstwach wizualnej i słownej filmów dubbingowanych
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
strony: 66-81, rok wydania: 2015

Borowczyk Paulina
Czynniki warunkujące popularność filmów dubbingowanych – relacje intertekstualne
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej
strony: 13-29, rok wydania: 2013

Borowczyk Paulina
Zjawisko adaptacji w kontekście filmowym
Redaktorzy: Guławska-Gawkowska Małgorzata, Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna
Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?
strony: 315-327, rok wydania: 2012

Borowczyk Paulina
Różne oblicza Asterixa i zielonego ogra. Studium nad tłumaczeniem dialogów
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru
strony: 71-84, rok wydania: 2011

Borowczyk Paulina
Le transfert du culturel au cinéma
Redaktorzy: Biardzka Elżbieta
Etudes françaises dans la société du XXI siècle. Défis et perspectives
strony: 137-146, rok wydania: 2011