Hadaś Justyna

Artykuły w czasopismach:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 45-50, rok wydania: 2014

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Konińskie Studia Językowe
rocznik: 1, numer: 3, strony: 303-320, rok wydania: 2013

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Hacia la equidad educativa: experiencias en el marco de las Olimpiadas de Español en Polonia (2010-2013)
Studia Iberystyczne
rocznik: 2013, numer: 12, strony: 281-293, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Las Olimpiadas de Español en Polonia y sus prioridades didácticas en el marco del primer trienio experimental (2010-2013)
Redaktorzy: Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
strony: 17-31, rok wydania: 2013

Spychała Małgorzata, Hadaś Justyna, Sagermann Bustinza Leonor
Recursos en la Red orientados al desarrollo del proyecto de trabajo con un estudiante superdotado en Polonia – Olimpiadas nacionales de español 2010-2013
Redaktorzy: Hernández González C., Carrasco Santanta A., Álvarez Ramo E.
La Red y sus aplicaciones en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera ASELE
strony: 749-757, rok wydania: 2012

Hadaś Justyna
Enseñanza de Español como lengua extranjera a los jóvenes de secundaria
Redaktorzy: Balches Arenas Rafael Sergio, Pawłowska Marta
Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu Studentów Filologii Iberyjskich
strony: 111-124, rok wydania: 2011

Tomy zbiorowe:

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Poznań 2013
ISBN: 978-83-89948-21-2