Darski Józef

Artykuły w czasopismach:

Darski Józef
Das Genus Verbi im Deutschen
Kwartalnik Neofilologiczny
rocznik: -, numer: 1, strony: 3-23, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Darski Józef
Ausnahmen in Grammatiken
Redaktorzy: Grzywka Katarzyna
Kultura, literatura, język : pogranicza komparatystyki : prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin. T.2
strony: 1419-1428, rok wydania: 2012

Darski Józef
Allgemein menschliche Sprachprinzipien als Grundlage eines neuen linguistischen Analysemodells
Redaktorzy: Kotin Michail, Kotorova Elizaveta
Geschichte und Typologie der Sprachsysteme. History and Typology of Language Systems
strony: 29-49, rok wydania: 2011

Darski Józef
Jak można perfekcyjnie opanować język obcy ?
Redaktorzy: Waniek-Klimczak Ewa, Pawlak Mirosław
Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania
strony: 37-49, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Darski Józef
Deutsche Grammatik : ein völlig neuer Ansatz : Neubearbeitung für Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht
Peter Lang
Seria: Posener Beiträge zur Germanistik
Frankfurt am Main 2015
ISBN: 978-3-631-66179-6

Darski Józef
Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2433-4

Darski Józef
Deutsche Grammatik : ein völlig neuer Ansatz
Peter Lang
Seria: Posener Beiträge zur Germanistik
Frankfurt am Main 2010
ISBN: 978-3-631-61251-4