Karpińska-Szaj Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Karpińska-Szaj Katarzyna, Sujecka-Zając Jolanta
Dialog dydaktyczny w uczeniu się języka obcego
Neofilolog
rocznik: 52, numer: 1, strony: 61-73, rok wydania: 2019

Wojciechowska Bernadeta, Karpińska-Szaj Katarzyna, Lewandowska Agata
La reformulation du récit: relations texte ‒ discours ‒ langue dans l’optique didactique
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 46, numer: 2, strony: 123-142, rok wydania: 2019

Karpińska-Szaj Katarzyna, Wojciechowska Bernadeta
Przeformułowanie jako narzędzie badawcze w akwizycji języka i glottodydaktyce
Neofilolog
rocznik: 50, numer: 1, strony: 11-28, rok wydania: 2018

Karpińska-Szaj Katarzyna, Pitura Joanna
Wirtualna wymiana dla edukacji włączającej uczniów z uszkodzeniami słuchu
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2018, numer: 4, strony: 11-15, rok wydania: 2018

Karpińska-Szaj Katarzyna
recenzja książki „La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère” Beata Gałan, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 276 str.
Neofilolog
rocznik: 51, numer: 1, strony: 123-126, rok wydania: 2018

Wojciechowska Bernadeta, Karpińska-Szaj Katarzyna
Przeformułowanie w przyswajaniu i uczeniu się języków obcych: specyfika i funkcje odtwarzania opowiadania
Neofilolog
rocznik: 46, numer: 1, strony: 109-125, rok wydania: 2016

Karpińska-Szaj Katarzyna, Szymańska Marta
Nauczyciel badaczem: pozyskiwanie i wykorzystywanie korpusu językowego uczniów w badaniu w działaniu
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2016, numer: 4, strony: 47-52, rok wydania: 2016

Karpińska-Szaj Katarzyna
Recenzja książki “English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons – challenges and strategies” pod redakcją Ewy Domagały-Zyśk i Edith H. Kontra
Nowa Audiofonologia
rocznik: 2016, numer: 5 (4), strony: 85-86, rok wydania: 2016

Karpińska-Szaj Katarzyna, Wojciechowska Bernadeta
La performance morphosyntaxique dans les tâches de reformulation écrite. Cas d’étudiants débutants de fle
Neofilolog
rocznik: 44, numer: 1, strony: 73-90, rok wydania: 2015

Karpińska-Szaj Katarzyna
Recenzja książki „Ewaluacja biegłości językowej. Od pomiaru do sztuki pomiaru” pod redakcją Jolanty Sujeckiej-Zając
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2015, numer: 3, strony: 123-125, rok wydania: 2015

Karpińska-Szaj Katarzyna
Przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: językowe narzędzia diagnostyczne w praktyce nauczycielskiej
Neofilolog
rocznik: 45, numer: 2, strony: 187-200, rok wydania: 2015

Karpińska-Szaj Katarzyna, Paprocka-Piotrowska Urszula
La reformulation en tant que stratégie d’apprentissage d’une LE : vers son exploitation dans les situations non-ordinaires
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 62, numer: 10, strony: 55-82, rok wydania: 2014

Karpińska-Szaj Katarzyna, Zając Jolanta
Les activités métacognitives de l’apprenant en langues étrangères en tant qu’objet de recherche. Défis et problèmes méthodologiques
Synergies Pologne
rocznik: 2012, numer: 9, strony: 21-35, rok wydania: 2012

Karpińska-Szaj Katarzyna
Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych: nauczanie języków obcych
Neofilolog
rocznik: 2011, numer: 36, strony: 59-72, rok wydania: 2011

Karpińska-Szaj Katarzyna
Recenzja książki Mieczysława Gajosa pt. Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej. Fonetyka
Neofilolog
rocznik: 2011, numer: 37, strony: 228-231, rok wydania: 2011

Karpińska-Szaj Katarzyna
Dialog w metodzie indywidualnych przypadków
Neofilolog
rocznik: 2010, numer: 34, strony: 81-90, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Paprocka-Piotrowska Urszula, Karpińska-Szaj Katarzyna, Wojciechowska Bernadeta
Reformulation Procedures in Polish
Redaktorzy: Martinot Claire, Bošnjak Botica Tomislava, Gerolimich Sonia, Paprocka-Piotrowska Urszula
Reformulation and Acquisition of Linguistic Complexity. Crosslinguistic Perspective
strony: 283-362, rok wydania: 2019

Karpińska-Szaj Katarzyna, Wojciechowska Bernadeta, Paprocka-Piotrowska Urszula
Les procédures de reformulation en polonais
Redaktorzy: Martinot Claire, Bošnjak Botica Tomislava, Gerolimich Sonia, Paprocka-Piotrowska Urszula
Reformulation et acquisition de la complexité linguistique. Perspective interlangue
strony: 223-304, rok wydania: 2018

Karpińska-Szaj Katarzyna, Sujecka-Zając Jolanta
Métier d'apprenant, métier d'enseignant: quel outil dans leur atelier cognitif ?
Redaktorzy: Sowa Magdalena
Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain
strony: 239-255, rok wydania: 2015

Karpińska-Szaj Katarzyna
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego. Implikacje dla organizacji praktyk pedagogicznych
Redaktorzy: Cichoń M., Krzemińska-Adamek A., Pado A., Rycyk-Sztajdel H., , Sękowska J.
Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacji w kształceniu nauczycieli. Część druga: Języki obce
strony: 7-14, rok wydania: 2014

Karpińska-Szaj Katarzyna
Rehabilitacyjne aspekty nauczania języków obcych w badaniach i praktyce
Redaktorzy: Małocha Joanna
Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka
strony: 8-21, rok wydania: 2014

Karpińska-Szaj Katarzyna
Kompetencje językowe i kompetencje ogólne a specjalne potrzeby edukacyjne
Redaktorzy: Nowikiewicz Elżbieta, Stańczyk Joanna
Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne
strony: 49-60, rok wydania: 2013

Karpińska-Szaj Katarzyna, Loba Mirosław
Les études françaises à Poznań: tradition et modernité
Redaktorzy: Jaroszewska Teresa
Les etudes françaises dans les pays de Visegrád
strony: 87-94, rok wydania: 2013

Karpińska-Szaj Katarzyna
Nauczanie języków obcych w różnorodnym środowisku: uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych”/ „Language Teaching in Diverse Environment: Students with Disabilities in Mainstream Schools”
Redaktorzy: Komorowska Hanna, Zając Jolanta
Kompetencje językowe podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie./Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe
strony: 65-71, rok wydania: 2012

Karpińska-Szaj Katarzyna, Zając Jolanta
Nouveaux défis pour l’évaluation des compétences intégrées ou comment valoriser le savoir apprendre des élèves en classe de langue
Redaktorzy: Valetopoulos Freiderikos, Zając Jolanta
Les compétences en progression. Un défi pour la didactique des langues
strony: 165-180, rok wydania: 2012

Karpińska-Szaj Katarzyna, Zając Jolanta
Pour former un apprenant – individu métacognitif: apport des recherches francophones
Redaktorzy: Biardzka Elżbieta
Études françaises dans la société du XXIème siècle: défis et perspectives
strony: 69-82, rok wydania: 2011

Karpińska-Szaj Katarzyna
Język ojczysty i język obcy w edukacji dzieci z niedoborami mowy
Redaktorzy: Wąsik Zdzisław, Wach Aleksandra
Heteronomie glottodydaktyki: domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych
strony: 187-195, rok wydania: 2010

Karpińska-Szaj Katarzyna
Uczeń z deficytem słuchu i mowy w szkole masowej: specjalne czy ogólnodostępne materiały dydaktyczne?
Redaktorzy: Droździał-Szelest Krystyna
Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych – teoria i praktyka
strony: 79-90, rok wydania: 2010

Karpińska-Szaj Katarzyna
Analyse des fautes dans l’enseignement du FLE aux élèves en difficulté du langage
Redaktorzy: Vetulani Grażyna
Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki
strony: 205-214, rok wydania: 2009

Karpińska-Szaj Katarzyna
Autour de la compétence d’apprentissage: les pratiques transférogènes pour les élèves en difficulté du langage
Redaktorzy: Szymankiewicz Krystyna, Zając Jolanta
Développer les compétences multiples chez l’apprenant et chez l’enseignant en classe de FLE
strony: 129-138, rok wydania: 2009

Karpińska-Szaj Katarzyna, Stańczyk Joanna
Nauczyciel języka obcego w klasie integracyjnej: przykład wykorzystania wirtualnej misji
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Mystowska-Wiertelak Anna, Pietrzykowska Agnieszka
Nauczyciel języków obcych dziś i jutro
strony: 417-425, rok wydania: 2009

Karpińska-Szaj Katarzyna
L’orthophonie et la didactiques des langues : enseigner le FLE aux élèves en difficulté du langage
Redaktorzy: Paprocka-Piotrowska Urszula, Zając Jolanta
L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère – réfléchir et agir
strony: 255-266, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Karpińska-Szaj Katarzyna
Neofilolog
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Poznań
ISSN: 1429-2173

Książki autorskie:

Karpińska-Szaj Katarzyna
Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2562-1

Domagała-Zyśk Ewa, Karpińska-Szaj Katarzyna
Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych
Oficyna Wydawnicza Impuls
Kraków 2011
ISBN: 978-83-7587-631-4