Abuzarova Marta

Artykuły w czasopismach:

Abuzarova Marta
Фразеологічний елемент у перекладацькій практиці (на прикладі польської та української мов)
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2018, numer: 2016/2 (26), strony: 1-15, rok wydania: 2018

Abuzarova Marta
Суфікси українського походження в антропоніміконі польсько-українського прикордоння
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 7-13, rok wydania: 2016

Abuzarova Marta
Явище синонімії в українській ономастичній термінології
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
rocznik: 2016, numer: 5, strony: 35-44, rok wydania: 2016

Abuzarova Marta
Руські апелятивні запозичeння в основах польських прізвищ польсько-українського прикордоння кінця XVIII – поч. ХIX ст.
Studia Wschodniosłowiańskie
rocznik: 2016, numer: 16, strony: 135-149, rok wydania: 2016

Abuzarova Marta
Східнослов'янські фонетичні впливи і запозичення в системі польського антропонімікону мешканців польсько-українського прикордоння кінця XVIII – поч. ХІХ ст.
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
rocznik: 2015, numer: 4, strony: 106-115, rok wydania: 2015

Abuzarova Marta
Osoblyvosti pravopysu pol′s′kyh prizvyŝ drogobyčan na meži XVIII – XIX stolit′
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
rocznik: 2013, numer: 2, strony: 29-34, rok wydania: 2013

Abuzarova Marta
Metryčni knygy – džerel'na baza onomastyčnyh doslidžen′ (na prykladi parafij Shidnoji Galyčyny)
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 5-9, rok wydania: 2013

Abuzarova Marta
Osvita i mova Drogobyččyny u XVIII st. (na prykladi rukopysnyh pam’âtok)
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
rocznik: 2012, strony: 53-58, rok wydania: 2012

Abuzarova Marta
Necessities and issues in development of rural tourism in Ukraine
Tavričeskij èkonomičeskij žurnal
rocznik: 2012, numer: 5, strony: 6-10, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Abuzarova Marta
Християнські елементи в польському антропоніміконі польсько-українського прикордоння кінця XVIII – поч. XIX ст.
Redaktorzy: Abramowicz Zofia, Korotkich Krzysztof
Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III. Język – Literatura – Kultura – Historia, t. I. Chrześcijaństwo w literaturze i języku
strony: 207-219, rok wydania: 2016

Abuzarova Marta
Etnonimy u tvirnyh osnovah pol′s′kyh prizvyŝ meškanciv pol′s′ko-ukrajins′kogo prykordonnâ kincâ XVIII –poč. XIX st.
Redaktorzy: Burma S.K.
Nauka Ukrajiny: problemy s′ogodennâ ta perspektyvy rozvytku (Materialy II mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji)
strony: 38-46, rok wydania: 2015

Abuzarova Marta
Hrystyâns′ki čoloviči imena u tvirnyh osnovah pol′s′kyh prizvyŝ drogobyčan kincâ XVIII – poč. XIX st
Redaktorzy: Rikev Kamen, Mostowska Mariola, Kulikowska Małgorzata
Zeszyty Cerylo-Metodiańskie
strony: 80-101, rok wydania: 2014

Abuzarova Marta
Pol's'ki prizvyŝa žyteliv Drogobyča kincâ XVIII stolittâ (na materiali metryčnyh knyh
Redaktorzy: Hrycenko P.Y., Ivashenko V.L.
Ukrajins'ka mova u XXI stolitti: tradycji i novatorstvo
strony: 40-42, rok wydania: 2012

Abuzarova Marta
Semantyko-stylistyčnyj i kul'turologičnyj potencial sacrum-onimiv u poetyčnyh tekstah Liny Kostenko
Redaktorzy: Sotirov Petar
Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian
strony: 227-236, rok wydania: 2011

Książki autorskie:

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Abuzarova Marta, Kupidura Ryszard, Kočan I.M., Horniatko-Szumiłowicz Anna
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1 – А1+)
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Seria: -
Poznań 2015
ISBN: 978-83-93665-47-1