Spychała Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Spychała Małgorzata
Kształcenie nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce i na świecie: wyzwania i potrzeby edukacyjne [przedruk z M. Sowa, M. Mocarz-Kleindienst & U. Czyżewska (red.),
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2015, numer: 4, strony: 82-90, rok wydania: 2015

Spychała Małgorzata
La problemática de la comunicación intercultural: consideraciones didácticas para la enseñanza de las lenguas
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 41, numer: 1, strony: 86-100, rok wydania: 2014

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Konińskie Studia Językowe
rocznik: 1, numer: 3, strony: 303-320, rok wydania: 2013

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Hacia la equidad educativa: experiencias en el marco de las Olimpiadas de Español en Polonia (2010-2013)
Studia Iberystyczne
rocznik: 2013, numer: 12, strony: 281-293, rok wydania: 2013

Spychała Małgorzata
Dyskurs edukacyjny a rozwój interkulturowej kompetencji negocjacyjnej podczas lekcji języka obcego na przykładzie języka hiszpańskiego
Neofilolog
rocznik: 38, numer: 1, strony: 91-106, rok wydania: 2012

Spychała Małgorzata
La importancia de la competencia intercultural en la interpretación de diferencias culturales en la enseñanza de ELE
Philologica Wratislaviensia. Studia Iberica et Latinoamericana
rocznik: 2012, strony: 187-197, rok wydania: 2012

Spychała Małgorzata
El enfoque cultural en la enseñanza y el aprendizaje de español como lengua exttanjera (ELE)
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 37, numer: 2, strony: 71-83, rok wydania: 2010

Spychała Małgorzata
Podejście zadaniowe (enfoque por tareas) a strategie komunikacyjne w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego
Neofilolog
rocznik: 2009, numer: 33, strony: 247-257, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Spychała Małgorzata
Kształcenie nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce i na świecie: wyzwania i potrzeby edukacyjne
Redaktorzy: Sowa Magdalena , Mocarz-Kleindienst Maria , Czyżewska Urszula
Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy
strony: 367-379, rok wydania: 2015

Spychała Małgorzata
El enfoque cognitivo y los modelos de procesamiento de la información en el aprendizaje autónomo de ELE desde una perspectiva intercultural
Redaktorzy: Morimoto Yuko , Pavón Lucero Victoria , Santamaría Martínez Rocío
La enseñanza de ELE centrada en el alumno
strony: 915-923, rok wydania: 2015

Spychała Małgorzata
El desarrollo de la competencia pragmática en la enseñanza de ELE desde una perspectiva intercultural
Redaktorzy: Stala Ewa , Balches Arenas Rafael Sergio, Tatoj Cecylia
Tendencias en la enseñanza de español LE. Perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas
strony: 185-206, rok wydania: 2015

Spychała Małgorzata
Ewolucja struktury kompetencji komunikacyjnej: od kompetencji językowej do interkulturowej kompetencji negocjacyjnej
Redaktorzy: Nowikiewicz Elżbieta, Stańczyk Joanna
Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne
strony: 25-34, rok wydania: 2014

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor
La evaluación y autoevaluación de la expresión oral y escrita: nuevas propuestas didácticas elaboradas y realizadas en polonia durante las olimpiadas nacionales de español como lengua extranjera 2010-2013
Redaktorzy: Contreras Izquierdo Narciso M.
La enseñanza de español como LE/L2 en el siglo XXI
strony: 685-697, rok wydania: 2014

Spychała Małgorzata
Znaczenie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i negocjacyjnej w procesie przyswajania języka obcego
Redaktorzy: Kucharska Anna
Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego i włoskiego
strony: 22-31, rok wydania: 2014

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor
El desarrollo de la competencia intercultural: propuestas didácticas realizadas durante la II Olimpiada de español en Polonia
Redaktorzy: Blecua Beatriz, Borrel Sara, Crous Berta, Sierra Fermín
Plurilingüísmo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales
strony: 862-873, rok wydania: 2013

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Las Olimpiadas de Español en Polonia y sus prioridades didácticas en el marco del primer trienio experimental (2010-2013)
Redaktorzy: Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
strony: 17-31, rok wydania: 2013

Spychała Małgorzata, Hadaś Justyna, Sagermann Bustinza Leonor
Recursos en la Red orientados al desarrollo del proyecto de trabajo con un estudiante superdotado en Polonia – Olimpiadas nacionales de español 2010-2013
Redaktorzy: Hernández González C., Carrasco Santanta A., Álvarez Ramo E.
La Red y sus aplicaciones en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera ASELE
strony: 749-757, rok wydania: 2012

Spychała Małgorzata
La importancia de la competencia intercultural en la interpretación de diferencias culturales en la enseñanza de ELE
Redaktorzy: Wąsik Zdzisław, Kolankowska Małgorzata
Del español al hispanismo: Docencia e investigación
strony: 187-197, rok wydania: 2012

Spychała Małgorzata
Strategie programowania neurolingwistycznego (NLP) a rozwijanie motywacji uczniów podczas nauki języka obcego
Redaktorzy: Jaworska Biskup Katarzyna, Kijek Barbara, Szwajczuk Alina
Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych
strony: 149-162, rok wydania: 2011

Spychała Małgorzata
Interkulturowa kompetencja negocjacyjna w nauczaniu języków obcych a zarządzanie międzykulturowe
Redaktorzy: Mackiewicz Maciej
Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
strony: 199-210, rok wydania: 2010

Spychała Małgorzata
Interkulturowa kompetencja negocjacyjna a rozwój sprawności komunikacyjnych na lekcji języka obcego
Redaktorzy: Waniek-Klimczak Ewa, Pawlak Mirosław
Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania
strony: 357-366, rok wydania: 2010

Spychała Małgorzata
La importancia de la competencia intercultural en la interpretación de las diferencias culturales en la enseñanza del español como lengua extranjera
Redaktorzy: Kłosińska-Nachin Agnieszka, Baran Marek
Entrecruces. Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos
strony: 143-157, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Spychała Małgorzata, Pascual López Xavier, Dudziak-Szukała Agnieszka , Kaźmierczak Arleta , García González José Carlos
Descubre. Curso de español. Zeszyt ćwiczeń. Poziom A1.2/A2
Wydawnictwo Draco
Kraków 2016
ISBN: 978-83-941335-4-2

Spychała Małgorzata, Pascual López Xavier, Dudziak-Szukała Agnieszka , Kaźmierczak Arleta , García González José Carlos
Descubre. Curso de español. Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego. Poziom A1.2/A2
Wydawnictwo Draco
Kraków 2016
ISBN: 978-83-941335-3-5

Spychała Małgorzata, Pascual López Xavier, Dudziak-Szukała Agnieszka , Kaźmierczak Arleta , García González José Carlos
Descubre. Curso de español. Poziom A1
Wydawnictwo Draco
Kraków 2015
ISBN: 978-83-941335-0-4

Spychała Małgorzata, Pascual López Xavier, Dudziak-Szukała Agnieszka , Kaźmierczak Arleta , García González José Carlos
Descubre. Curso de español. Zeszyt ćwiczeń. Poziom A1
Wydawnictwo Draco
Kraków 2015
ISBN: 978-83-941335-1-1

Tomy zbiorowe:

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Poznań 2013
ISBN: 978-83-89948-21-2