Stawicka-Pirecka Barbara

Artykuły w czasopismach:

Stawicka-Pirecka Barbara
Lydia Cabrera’s African Fables from Cuba as a Text Theatre
Forum for World Literature Studies
rocznik: 3, numer: 2, strony: 159-165, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stawicka-Pirecka Barbara
Lydia Cabrera – „Murzyńskie bajki z Kuby” – narracje magiczne i ich wewnętrzna dramaturgia
Redaktorzy: Dziadosz Dorota, Krzanowska Agnieszka, Szlachta Agnieszka
Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, T.1, (Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30 lecia pracy naukowej)
strony: 417-425, rok wydania: 2014

Stawicka-Pirecka Barbara
Luz, sombra y aire en el poema de Czesław Miłosz “Orfeo y Eurídice”, en su traducción al castellano
Redaktorzy: Gregori i Gomis Alfons, Stawicka-Pirecka Barbara, Potok Magda, Rosales Rodríguez Amán,
Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano
strony: 543-550, rok wydania: 2009

Stawicka-Pirecka Barbara
„Wstęp” [Introducción]
Redaktorzy: Gregori i Gomis Alfons, Stawicka-Pirecka Barbara, Potok Magda, Rosales Rodríguez Amán,
Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano
strony: 10-14, rok wydania: 2009

Tomy zbiorowe:

Gregori i Gomis Alfons, Stawicka-Pirecka Barbara, Potok Magda, Rosales Rodríguez Amán, Wachowska Judyta
Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano
Oficyna Wydawnicza Leksem
Łask 2009
ISBN: 978-83-60178-70-6