Szpingier Beata

Artykuły w czasopismach:

Szpingier Beata
La prassi didattica dell’italiano per scopi speciali nell’ambito universitario polacco sull’esempio della varietà medica
Neofilolog
rocznik: 44, numer: 1, strony: 39-51, rok wydania: 2015

Szpingier Beata
Relazioni tra il lessico medico e lessico di altri livelli della lingua in rapporto all’italiano contemporaneo – alcuni casi interessanti
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 40, numer: 3, strony: 105-115, rok wydania: 2013

Szpingier Beata
Contrastività e didattica dell’italiano L2 – ambito di un publico polacco
Italica Wratislaviensia
rocznik: 2011, numer: 2, strony: 63-77, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Szpingier Beata
Il conflitto tra sano e malato nelle metafore militari del campo medico Italiano
Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta, Miłkowska-Samul Kamila, Sosnowski Roman
Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive
strony: 83-94, rok wydania: 2018

Szpingier Beata
Co mówi lekarz, by pacjent go zrozumiał – o środkach językowych i sposobach przekazywania wiedzy specjalistycznej w kontekście medycyny. Ujęcie polskie i włoskie
Redaktorzy: Dombrowski Adam, Żarski Waldemar
Dyskurs (para)medyczny. Gatunki – funkcje – przeobrażenia
strony: 241-250, rok wydania: 2018

Szpingier Beata
Cosa rimane della teoria umorale della teoria umorale. Sulle tracce linguistiche dell’egemonia ippocratica nell’italiano medico
Redaktorzy: Kwapisz-Osadnik Katarzyna
I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale
strony: 363-376, rok wydania: 2017

Szpingier Beata
Corpo a soma – o różnych poziomach komunikacji (powszechnym i specjalistycznym) we włoskim języku medycyny
Redaktorzy: Grygiel Marcin, Rzepecka Marta
Komunikacja specjalistyczna w educkacji, translatoryce i językoznawstwie
strony: 9-20, rok wydania: 2017

Szpingier Beata
O synonimii we włoskiej terminologii medycznej i jej polskich ekwiwalentach
Redaktorzy: Walkiewicz Barbara, Kęsicka Karolina
Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji
strony: 65-77, rok wydania: 2017

Szpingier Beata
Alcune osservazioni sugli equivalenti terminologici nel campo medico – tra l’italiano e il polacco
Redaktorzy: Klimkiewicz Anna, Malinowska Maria , Paleta Alicja , Wrana Magdalena
L’Italia e la cultura europea
strony: 501-506, rok wydania: 2015

Szpingier Beata
Medicina a colori – sul carattere specifico del lessico medico. Ambito italiano
Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta, Sosnowski Roman
Percorsi linguistici tra Italia e Polonia. Studi di linguistica italiana offerti a Stanisław Widłak
strony: 169-177, rok wydania: 2014

Szpingier Beata
Czy Białe Kruki to Mosche Bianche – o włoskich ekwiwalentach tłumaczeniowych specyficznych wyrażeń polskiego lekarza wojskowego
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 427-439, rok wydania: 2013

Szpingier Beata
Che gaffe! – l’uso dei gallicismi nell’italiano contemporaneo
Redaktorzy: Gałkowski Artur
Opportunità e sfide nel rapporto tra lingue e culture
strony: 105-115, rok wydania: 2012

Szpingier Beata
Il medichese – codice strano di un gruppo umano specifico
Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta, Miłkowska-Samul Kamila
L’italiano e l’Italia nel Terzo Millenio. Uno sguardo dalla Polonia
strony: 131-145, rok wydania: 2012

Szpingier Beata
Componenti di origine greca e latina nel campo della terminologia medica
Redaktorzy: Vetulani Grażyna
Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki
strony: 339-352, rok wydania: 2009