Walicka Anna

Artykuły w czasopismach:

Walicka Anna
Des difficultés de compréhension du discours spécialisé en L2 par un public non expert. Le cas des étudiants polonophones de FLE face au discours académique
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 44, numer: 2, strony: 161-173, rok wydania: 2017

Walicka Anna
La non-traduction dans la traduction juridique. Le cas de l’Union Européenne
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2017, numer: 30, strony: 85-105, rok wydania: 2017

Walicka Anna
Le poste de travail pour traducteur de l’an 2015 – l’exemple de l’environnement traductionnel de la Direction générale de traduction de la Commission européenne
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 43, numer: 1, strony: 109-123, rok wydania: 2016

Artykuły w tomach zbiorowych:

Walicka Anna
Wspieranie rozwoju kompetencji dyskursywnej poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe z wykorzystaniem terminów bezekwiwalentowych
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia 3: językoznawstwo-translatologia
strony: 167-176, rok wydania: 2017

Walicka Anna
Wybrane aspekty oceny użyteczności pamięci tłumaczeniowych (na przykładzie tłumaczenia z języka francuskiego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
Redaktorzy: Grabowski Łukasz, Piotrowski Tadeusz
The Translator and the Computer 2
strony: 185-196, rok wydania: 2015