Wilczyńska Weronika

Artykuły w czasopismach:

Wojciechowska Bernadeta, Wilczyńska Weronika
Procédés interactifs de construction du sens dans le discours. Un modèle dans le développement des compétences orales au niveau avancé en langue étrangère?
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 44, numer: 2, strony: 67-82, rok wydania: 2017

Wilczyńska Weronika
Autonomia intelektualna neofilologa. O relacjach miedzy teorią a praktyką i roli dialogu w zawodach językowych
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 15, numer: 4, strony: 111-130, rok wydania: 2016

Wilczyńska Weronika, Wojciechowska Bernadeta
Świadomość gatunku dyskusja a rozumienie obcojęzycznych dyskusji radiowych
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2013, numer: 26, strony: 31-44, rok wydania: 2013

Wilczyńska Weronika
Dyskurs – brakujące ogniwo nierozerwalności kultury i języka, czyli o integracji w kształceniu neofilologów
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2013, numer: 8, strony: 133-152, rok wydania: 2013

Wilczyńska Weronika
Czy glottodydaktyce potrzebne jest pojęcie dyskursu ?
Neofilolog
rocznik: 38, numer: 1, strony: 7-26, rok wydania: 2012

Górecka Joanna, Wojciechowska Bernadeta, Wilczyńska Weronika
Zintegrowane podejście dyskursywne do rozwijania sprawności mownych; przedstawienie celów i założeń projektu badawczego
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)
rocznik: 2011, strony: 0-0, rok wydania: 2011

Wilczyńska Weronika
Obszary badawcze glottodydaktyki
Neofilolog
rocznik: 2010, numer: 34, strony: 21-35, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wilczyńska Weronika
Pojęcie kompetencji komunikacyjnej i jego przydatność poznawcza dla glottodydaktyki
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
strony: 25-51, rok wydania: 2016

Wilczyńska Weronika
O pożytkach edukacyjnych ze znajomości stereotypów etnicznych i społecznych
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Urban Anna
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
strony: 17-30, rok wydania: 2016

Górecka Joanna, Wilczyńska Weronika, Wojciechowska Bernadeta
Developing Second Language Oral Competence Through an Integrated Discursive Approach: The conceptual Framework of the Project and Results of a Pilot Study
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Waniek-Klimczak Ewa
Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language
strony: 29-43, rok wydania: 2015

Wilczyńska Weronika, Górecka Joanna, Richard Elisabeth, Le Bot Marie-Claude , Wojciechowska Bernadeta
L’oral du débat radiophonique : un défi pour la compréhension orale niveau C2
Redaktorzy: Martinot Claire, Pegaz Paquet Anne
Innovations didactiques en français langue étrangère
strony: 38-50, rok wydania: 2014

Wilczyńska Weronika
Myślenie automatyczne a myślenie refleksyjne, czyli o podejmowaniu decyzji językowych w J2
Redaktorzy: Baran-Łucarz Małgorzata
Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
strony: 173-190, rok wydania: 2014

Wilczyńska Weronika
Integrating intercultural (IC) and media competence: The DSK affair from a cross-cultural perspective
Redaktorzy: Jodłowiec Maria, Mańczak-Wohlfeld Elżbieta
Expoloring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. Tom jubileuszowy dedykowany prof. Annie Niżegorodcew
strony: 181-194, rok wydania: 2013

Nowicka Agnieszka, Wilczyńska Weronika
Authenticity in Oral Communication of Instructed L2 Learners
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Waniek-Klimczak Ewa, Majer Jan
Speaking in Contexts of Instructed Foreign Language Acquisition
strony: 24-41, rok wydania: 2011

Wilczyńska Weronika, Nowicka Anna
Authenticity in Oral Communication of Instructed L2 Learners
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Waniek-Klimczak Ewa, Majer Jan
Speaking and Instructed Foreign Language Acquisition
strony: 24-41, rok wydania: 2011

Wilczyńska Weronika
Autonomia jako przedmiot badań glottodydaktycznych
Redaktorzy: Pawlak Mirosław
Autonomia w nauce języka obcego : uczeń a nauczyciel
strony: 47-63, rok wydania: 2011

Wilczyńska Weronika
Francuski od zera na filologii francuskiej/romańskiej – spojrzenie glottodydaktyka
Redaktorzy: Górnikiewicz Joanna, Grzmil-Tylutki Halina, Piechnik Iwona
En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej
strony: 670-681, rok wydania: 2010

Wilczyńska Weronika
Przygotowanie do komunikacji interkulturowej: wytyczne polityki europejskiej a dydaktyka języków obcych
Redaktorzy: Mackiewicz Maciej
Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
strony: 113-123, rok wydania: 2009

Wilczyńska Weronika
Nauczyciel języka obcego jako badacz
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Mystowska-Wiertelak Anna, Pietrzykowska Agnieszka
Nauczyciel języków obcych dziś i jutro
strony: 493-508, rok wydania: 2009

Wilczyńska Weronika
Plurilinguisme: Entre mode et besoin, mythe ou réalité – dwugłos z prof. J.-P. Cuq
Redaktorzy: Paprocka-Piotrowska Urszula, Zając Jolanta
L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère – réfléchir et agir
strony: 13-27, rok wydania: 2009

Wilczyńska Weronika
Wizualizacja jako środek w komunikacji akademickiej
Redaktorzy: Nijakowska Joanna
Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym
strony: 94-109, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Wilczyńska Weronika, Mackiewicz Maciej, Krajka Jarosław
Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3392-3

Wilczyńska Weronika, Michońska-Stadnik Anna
Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie
Avalon/Flair
Kraków 2010
ISBN: 978-83-60448-06-9

Wilczyńska Weronika, Rabiller Bruno
Francuski. Słownik pułapek językowych
Wiedza Powszechna
Warszawa 2010
ISBN: 978-83-214-1470-6