Wojciechowska Bernadeta

Artykuły w czasopismach:

Wojciechowska Bernadeta, Karpińska-Szaj Katarzyna, Lewandowska Agata
La reformulation du récit: relations texte ‒ discours ‒ langue dans l’optique didactique
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 46, numer: 2, strony: 123-142, rok wydania: 2019

Karpińska-Szaj Katarzyna, Wojciechowska Bernadeta
Przeformułowanie jako narzędzie badawcze w akwizycji języka i glottodydaktyce
Neofilolog
rocznik: 50, numer: 1, strony: 11-28, rok wydania: 2018

Wojciechowska Bernadeta, Wilczyńska Weronika
Procédés interactifs de construction du sens dans le discours. Un modèle dans le développement des compétences orales au niveau avancé en langue étrangère?
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 44, numer: 2, strony: 67-82, rok wydania: 2017

Wojciechowska Bernadeta, Karpińska-Szaj Katarzyna
Przeformułowanie w przyswajaniu i uczeniu się języków obcych: specyfika i funkcje odtwarzania opowiadania
Neofilolog
rocznik: 46, numer: 1, strony: 109-125, rok wydania: 2016

Wojciechowska Bernadeta
Impact d’une tâche monologale ou dialogale sur le traitement de l’implicite relatif à l’ethos du locuteur dans un débat
Corela
rocznik: 2016, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Wojciechowska Bernadeta, Richard Elisabeth
Négociation interactive de l’implicite dans le débat polémique radiophonique
Corela
rocznik: 2016, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Karpińska-Szaj Katarzyna, Wojciechowska Bernadeta
La performance morphosyntaxique dans les tâches de reformulation écrite. Cas d’étudiants débutants de fle
Neofilolog
rocznik: 44, numer: 1, strony: 73-90, rok wydania: 2015

Wojciechowska Bernadeta
Perception et interprétation des émotions dans le débat radiodiffusé par les étudiants avancés de philologie romane
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 42, numer: 4, strony: 155-168, rok wydania: 2015

Wojciechowska Bernadeta, Górecka Joanna, Richard Elisabeth, Le Bot Marie-Claude
Les stratégies rédactionnelles face aux défis d’interprétation d’un débat radiodiffusé
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 41, numer: 3, strony: 117-132, rok wydania: 2014

Wilczyńska Weronika, Wojciechowska Bernadeta
Świadomość gatunku dyskusja a rozumienie obcojęzycznych dyskusji radiowych
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2013, numer: 26, strony: 31-44, rok wydania: 2013

Górecka Joanna, Wojciechowska Bernadeta
Rozwijanie rozumienia publicystycznych audycji radiowych na poziomie zaawansowanym: specyfika etapu poprzedzającego słuchanie
Neofilolog
rocznik: 40, numer: 1, strony: 59-77, rok wydania: 2013

Górecka Joanna, Wojciechowska Bernadeta, Wilczyńska Weronika
Zintegrowane podejście dyskursywne do rozwijania sprawności mownych; przedstawienie celów i założeń projektu badawczego
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)
rocznik: 2011, strony: 0-0, rok wydania: 2011

Wojciechowska Bernadeta
Wielojęzyczność w polskim kontekście edukacyjnym
Neofilolog
rocznik: 2010, numer: 35, strony: 63-74, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Paprocka-Piotrowska Urszula, Karpińska-Szaj Katarzyna, Wojciechowska Bernadeta
Reformulation Procedures in Polish
Redaktorzy: Martinot Claire, Bošnjak Botica Tomislava, Gerolimich Sonia, Paprocka-Piotrowska Urszula
Reformulation and Acquisition of Linguistic Complexity. Crosslinguistic Perspective
strony: 283-362, rok wydania: 2019

Karpińska-Szaj Katarzyna, Wojciechowska Bernadeta, Paprocka-Piotrowska Urszula
Les procédures de reformulation en polonais
Redaktorzy: Martinot Claire, Bošnjak Botica Tomislava, Gerolimich Sonia, Paprocka-Piotrowska Urszula
Reformulation et acquisition de la complexité linguistique. Perspective interlangue
strony: 223-304, rok wydania: 2018

Wojciechowska Bernadeta
Le mémoire de licence dans la formation intellectuelle et professionnelle des enseignants de langues
Redaktorzy: Andrzejewska Ewa, Wawrzyniak-Śliwska Magdalena
Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy - kształcenie - doskonalenie zawodowe
strony: 153-167, rok wydania: 2017

Górecka Joanna, Wilczyńska Weronika, Wojciechowska Bernadeta
Developing Second Language Oral Competence Through an Integrated Discursive Approach: The conceptual Framework of the Project and Results of a Pilot Study
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Waniek-Klimczak Ewa
Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language
strony: 29-43, rok wydania: 2015

Wilczyńska Weronika, Górecka Joanna, Richard Elisabeth, Le Bot Marie-Claude , Wojciechowska Bernadeta
L’oral du débat radiophonique : un défi pour la compréhension orale niveau C2
Redaktorzy: Martinot Claire, Pegaz Paquet Anne
Innovations didactiques en français langue étrangère
strony: 38-50, rok wydania: 2014

Wojciechowska Bernadeta, Górecka Joanna
Uwzględnienie procesów współkonstruowania znaczeń w zadaniach słuchania dyskusji radiowej – warunki sukcesu a trudności osób uczących się na poziomie B2/C1
Redaktorzy: Sujecka-Zając Jolanta , Jaroszewska Anna , Szymankiewicz Krystyna, Sobańska-Jędrych Joanna
Inspiracja, motywacja,sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego
strony: 313-326, rok wydania: 2014

Wojciechowska Bernadeta
Identyfikowanie i interpretowanie implicytnego znaczenia wypowiedzi w procesie rozumienia dyskursu medialnego w języku obcym
Redaktorzy: Baran-Łucarz Małgorzata
Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
strony: 293-304, rok wydania: 2014

Górecka Joanna, Wojciechowska Bernadeta
Uwzględnienie procesów współkonstruowania znaczeń w zadaniach słuchania dyskusji radiowej – warunki sukcesu a trudności osób uczących się na poziomie B2/C1
Redaktorzy: Sujecka-Zając Jolanta , Jaroszewska Anna , Szymankiewicz Krystyna, Sobańska-Jędrych Joanna
Inspiracja, motywacja,sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego
strony: 313-326, rok wydania: 2014

Wojciechowska Bernadeta
Autentyczność w obcojęzycznych interakcjach komunikacyjnych: reprezentacje, strategie, nabywane umiejętności
Redaktorzy: Waniek-Klimczak Ewa, Pawlak Mirosław
Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania
strony: 301-312, rok wydania: 2010

Wojciechowska Bernadeta
La philologie romane face aux enjeux sociaux et professionnels actuels
Redaktorzy: Jaroszewska Teresa
Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire: état des lieux et nouvelles solutions
strony: 233-240, rok wydania: 2010

Wojciechowska Bernadeta
L'exploitation des tâches communicatives à interactivité élevée en vue de la formation à la gestion des malentendus interculturels
Redaktorzy: Paprocka-Piotrowska Urszula, Zając Jolanta
L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère – réfléchir et agir
strony: 83-95, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Wojciechowska Bernadeta
Enseigner les compétences interprétatives à l’oral. Cadre rhétorique et générique du débat
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3207-0