Woroch Justyna

Artykuły w czasopismach:

Woroch Justyna
Les reformulations réparatrices dans l'interprétation de conférence
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 37, numer: 2, strony: 123-130, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Woroch Justyna
Autopoprawki
Redaktorzy: Chmiel Agnieszka, Janikowski Przemysław
Dydaktyka tłumaczenia ustnego
strony: 270-286, rok wydania: 2015

Woroch Justyna
Analiza wybranych przeformułowań wewnątrzjęzykowych wyjaśniających oraz ich tłumaczeń symultanicznych
Redaktorzy: Janikowski Przemysław
Stare problemy, nowe metody
strony: 29-41, rok wydania: 2012

Woroch Justyna
Tłumaczenie ustne konferencyjne jako produkt operacji przeformułowania
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru
strony: 391-408, rok wydania: 2011

Woroch Justyna
Analiza błędów oraz ich poprawek w tłumaczeniu ustnym konferencyjnym
Redaktorzy: Janikowski Przemysław
Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego
strony: 53-62, rok wydania: 2011

Tomy zbiorowe:

Walkiewicz Barbara, Fimiak-Chwiłkowska Anna, Woroch Justyna
Norma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83232-3168-4