Chałacińska Halina

Artykuły w czasopismach:

Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Słowo wstępne
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 12, strony: 5-15, rok wydania: 2012

Chałacińska Halina
Hudožestvennoe slovo F. Dostoevskogo v sovremennoj kulture. (Podgotovka k analizu teatral′no-kinematografičeskoj adaptacii literaturnogo teksta)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2011, numer: 36, strony: 31-43, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Chałacińska Halina, Przybysz Anna
Fenomen uprzedniości w kulturowej przestrzeni początku i końca. "Czerwony kogut leci wprost do nieba" Miodraga Bulatovicia i "Golgota" Czingiza Ajtmatowa
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna, Polak Andrzej, Karwacka Monika
Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej
strony: 175-198, rok wydania: 2016

Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Słowo wstępne
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 7-19, rok wydania: 2014

Chałacińska Halina
Syndrom krwi w świecie artystycznym Fiodora Dostojewskiego. Refleksje merytoryczno-metodologiczne
Redaktorzy: Oboleńska Diana, Arciszewska Katarzyna
Krew – substancja, symbole, mitologia
strony: 11-20, rok wydania: 2012

Chałacińska Halina
Próba analizy filmu Takeshiego Kitano „Lalki”. Ku ekokokulturowej gnozie
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 71-78, rok wydania: 2011

Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
Miejsce dzieła artystycznego w dialogu wielokulturowym. Rusycystyczny dwugłos w sprawie filmu „Lalki” Takeshiego Kitano
Redaktorzy: Paszkiewicz Anna, Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta, Zybura Wiesława
Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego
strony: 131-148, rok wydania: 2010

Chałacińska Halina
Strukturnaâ molekula romana „Besy” Fёdora Dostoevskogo
Redaktorzy: Kroó Katalin, Szabó Tünde
F.M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues
strony: 91-99, rok wydania: 2009

Tomy zbiorowe:

Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2014
ISBN: 978-83-938829-0-8

Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Dyskurs wielokulturowy
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Prace Humanistycznego Centrum Badań
Poznań 2014
ISBN: 978-83-938829-0-8

Chałacińska Halina, Puppel Stanisław, Waligórska-Olejniczak Beata
Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze.
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-926289-9-6

Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2011

Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
Problemy współczesnej komparatystyki : eurazjatyckie konteksty literatury i kultury rosyjskiej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2007
ISBN: 9788389836014

Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
Dyskurs wielokulturowy. Prace Humanistycznego Centrum Badań
Wydawnictwo Piktor
Poznań 2007
ISBN: 978-83-60604-25-0