Czetyrba Maria

Artykuły w czasopismach:

Czetyrba Maria, Piszczako Mirosława
Tożsamość kulturowa i identyfikacja językowa Ukraińców Warmii i Mazur,
Studia Wschodniosłowiańskie
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 543-556, rok wydania: 2015

Czetyrba Maria
Obraz žinky v ocinnyh frazeologičnyh odynyciah ukrajinskoji movy: gendernyj aspekt
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 47-53, rok wydania: 2013

Czetyrba Maria, Piszczako Mirosława
Sufiksalne derywaty przymiotnikowe z prefiksem nе- we współczesnym języku ukraińskim
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: XII, strony: 367-374, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Czetyrba Maria
Ocinnyj skladnyk jak bazovyj komponent v semantyci genderno markovanyh frazeologičnyh odynyc ukrajinskoji movy
Redaktorzy: Horoda Mirosława, Aleksiejenko M., Szutkowski Tomasz, Walter Harry
Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym
strony: 178-186, rok wydania: 2012

Czetyrba Maria
Gendernyj faktor v ukrajinskij frazeologiji
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi
strony: 27-32, rok wydania: 2010

Czetyrba Maria
Biblijni archetypy v ukrajinskij frazeologiji
Redaktorzy: Abramowicz Z., Ławski J.
Historia, język, kultura
strony: 307-311, rok wydania: 2010

Czetyrba Maria, Piszczako Mirosława
Rzeczownikowe i przymiotnikowe derywaty paradygmatyczne i prefiksalne z przedrostkiem nе- w języku ukraińskim
Redaktorzy: Smolińska Mariola, Widawska Barbara
Wschód - Zachód : dialog kultur : Studien zur Sprache und Literatur
strony: 170-175, rok wydania: 2010

Czetyrba Maria, Piszczako Mirosława
Rzeczownikowe i przymiotnikowe derywaty paradygmatyczne i prefiksalne z przedrostkiem nе- w języku ukraińskim
Redaktorzy: Smolińska Mariola, Widawska Barbara
Wschód - Zachód : dialog kultur : Studien zur Sprache und Literatur
strony: 170-175, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Kočan I.M., Kupidura Ryszard, Osipova Tetyana
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів другого року навчання: рівень А2-В1)
Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"
Seria: --
Poznań-Lwów 2016
ISBN: 978-61-76078-78-4

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Abuzarova Marta, Kupidura Ryszard, Kočan I.M., Horniatko-Szumiłowicz Anna
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1 – А1+)
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Seria: -
Poznań 2015
ISBN: 978-83-93665-47-1

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Małecki Łukasz, Erdeli-Kyapp Oksana, Osipova Tetyana
Ukrajinska frazeologiâ : Teoriâ , vpravy, teksty, slovnyk (dlâ studentiv ukrajinskoji filologii). Navčalnyj posibnyk.
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: --
Poznań 2012
ISBN: 978-83-930308-8-0