Wójtowicz Marian

Artykuły w czasopismach:

Wójtowicz Marian
Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w gwarach pskowskich i nowogrodzkich.
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 46, strony: 451-460, rok wydania: 2016

Wójtowicz Marian
Współczesne nazwiska rosyjskie pochodzenia polskiego
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 253-260, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wójtowicz Marian
Z badań nad zapożyczeniami leksykalnymi z języka polskiego w narzeczu północnorosyjskim
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 579-595, rok wydania: 2013

Wójtowicz Marian
Zapożyczenia polskie w zachodnich gwarach briańskich
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
strony: 483-489, rok wydania: 2013

Wójtowicz Marian
Zapożyczenia z języka polskiego w słownikach gwar rosyjskich połowy XIX wieku
Redaktorzy: Paśko-Koneczniak Dorota
Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim
strony: 371-386, rok wydania: 2012

Wójtowicz Marian
O najczęstszych nazwiskach rosyjskich utworzonych od nazw wykonawców zawodów i zajęć
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu
strony: 201-208, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Wójtowicz Marian
Slovar' drevneruskih ličnyh imenovanij XI-XIV vekov.
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2012
ISBN: 978-83-7654-141-9