Pleškova Tat'jana

Książki autorskie:

Pleškova Tat'jana
Âzyk kak social'nyj fenomen
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2009
ISBN: 978-83-930308-1-1