Denka Andrzej

Artykuły w czasopismach:

Denka Andrzej
Some Remarks on Intercultural German Studies, the Hermeneutics of Otherness and the Conflict of Cultures on Reading the Essays of Botho Strauss
Przegląd Zachodni
rocznik: 2018, strony: 131-149, rok wydania: 2018

Denka Andrzej
O dramaturgicznej inscenizacji oraz historycznej mityzacji zwycięstwa piłkarskiego na przykładzie filmu "Cud w Bernie" (Das Wunder von Bern, 2003) Sönke Wortmanna
Przegląd Zachodni
rocznik: 74, numer: 4, strony: 183-202, rok wydania: 2018

Denka Andrzej
Kilka uwag o germanistyce interkulturowej, hermeneutyce obcości i konflikcie kultur na marginesie lektury esejów Botho Straußa
Przegląd Zachodni
rocznik: -, numer: 4, strony: 197-215, rok wydania: 2017

Denka Andrzej
On the Role of the „Intellectual Fire-Raisers” in the Transformation of German Historical and Political Identity from the mid-1980s to the Turn of the Century
Przegląd Zachodni
rocznik: -, strony: 279-292, rok wydania: 2017

Denka Andrzej
O co się toczy spór literacki? – kontrowersje literackie wokół literatury niemieckojęzycznej 1945 – 1966 – 1990
Orbis Linguarum
rocznik: -, numer: 44, strony: 397-414, rok wydania: 2016

Denka Andrzej
Vatersehnsucht. Botho Strauß erzählt sich seine Herkunft
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 37, strony: 65-77, rok wydania: 2016

Denka Andrzej
O roli „duchowych podżegaczy” w przemianach tożsamości historycznej i politycznej Niemiec od połowy lat 80. do końca XX w.
Przegląd Zachodni
rocznik: 71, numer: 4, strony: 269-282, rok wydania: 2015

Denka Andrzej
Skandal na kampusie. Dietrich Schwanitz czyta teorię systemów Niklasa Luhmanna
Przestrzenie Teorii
rocznik: -, numer: 24, strony: 31-48, rok wydania: 2015

Artykuły w tomach zbiorowych:

Denka Andrzej
Kto jest kim we 'Wzbierającej pieśni kozła' (1993)? Transformacja opinii publicznej w Niemczech a eseistyka Botho Straußa
Redaktorzy: Wolting Monika, Jarosz-Sienkiewicz Ewa
Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego
strony: 302-316, rok wydania: 2019

Denka Andrzej
Peter Handke und ‚Wahn von Blut und Boden‘? Eine systemtheoretische Analyse zum Streit um Peter Handke in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und danach
Redaktorzy: Białek Edward , Huszcza Krzysztof, Lopuschanskyj Jaroslav
Kaffeehaus als Menschenrecht: Aufsätze zur österreichischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts
strony: 241-270, rok wydania: 2017

Denka Andrzej
Ein Film, der sich selbst erzählt; ein Drehbuch, das sich selbst schreibt: Turrinis ‚Die Liebe in Madagaskar‘ aus systemtheoretischer Sicht
Redaktorzy: Rußegger Arno , Huszcza Krzysztof, Białek Edward
Ein romantischer Realist. Peter Turrinis Leben, Werk und Wirkung.
strony: 51-66, rok wydania: 2016

Denka Andrzej
Czy pisarz może być człowiekiem politycznym? O zaangażowaniu i kilku podstawowych rozróżnieniach w świecie Siegfrieda Lenza
Redaktorzy: Ławski Jarosław , Żytyniec Rafał
Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza
strony: 153-167, rok wydania: 2014

Denka Andrzej
Konservative Denkfiguren in der essayistischen Prosa von Peter Handke und Botho Strauss nach 1989
Redaktorzy: Schmidt Maike
Gegenwart des Konservativismus in Literatur, Literaturwissenschaft und Literaturkritik
strony: 243-269, rok wydania: 2013

Denka Andrzej
Das Verzeichnis der Ehebrecherinnen: Zur interkulturell-intermedialen Vermittlung von narrativen Strukturen am Beispiel eines ubiquitären Phänomens
Redaktorzy: Kochanowska-Nieborak Anna, Płomińska-Krawiec Ewa
Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung
strony: 327-339, rok wydania: 2012

Denka Andrzej
Mit, historia, tragizm w utworach dramatycznych Petera Handkego po 1989 roku /
Redaktorzy: Leyko Małgorzata , Pełka Artur, Prykowska-Michalak Karolina
Felix Austria - dekonstrukcja mitu? : dramat i teatr austriacki od początku XX wieku
strony: 217-236, rok wydania: 2012

Denka Andrzej
Pomiędzy poetyką a polityką. Kilka uwag na temat sporu o Petera Handkego w latach 1996-2006 z perspektywy teorii systemów
Redaktorzy: Białek Edward , Huszcza Krzysztof
Prześnione krajobrazy historii : rozprawy i szkice o twórczości Petera Handkego
strony: 223-239, rok wydania: 2012

Denka Andrzej
Vom Bocksgesang (1993) zum Krebsgang (2002) das Tragische im inszenierten Erinnerungsraum bei Botho Strauß, Peter Handke und Günter Grass
Redaktorzy: Gansel Carsten, Zimniak Paweł
Das "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989
strony: 241-263, rok wydania: 2010

Denka Andrzej
Mythos, Geschichte, Tragik : Tendenzen im dramatischen Werk von Peter Handke nach 1989
Redaktorzy: Leyko Małgorzata , Pełka Artur, Prykowska-Michalak Karolina
Felix Austria - Dekonstruktion eines Mythos? : das österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts
strony: 304-321, rok wydania: 2009

Denka Andrzej
Interkulturelle Verwicklungen des Humors : Überlegungen anhand Siegfried Lenz' So zärtlich war Suleyken. Masurische Geschichten
Redaktorzy: Iljassova-Morger Olga
Literatur - Kultur - Verstehen : neue Perspektiven in der interkulturellen Literaturwissenschaf
strony: 131-147, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Denka Andrzej
Skandal oder Engagement? : eine systemtheoretische Untersuchung zu Peter Handke und Botho Strauß nach 1989
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Germańska
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2559-1