Horczak Dorota

Artykuły w czasopismach:

Horczak Dorota
Историко-геопоэтическая позиция нарратора в цикле рассказов ИванаШмелева„Сидя на берегу”
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 83-94, rok wydania: 2016

Horczak Dorota
Princip igrovoj parodijnosti v khudozhestvennom tekste Grigorija Ostera „Vrednyje sovety”
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 40/1, strony: 19-29, rok wydania: 2015

Horczak Dorota
Proza Ivana Šmelëva v kontekste duhovnoj paradigmy russkoj literaturnoj klassiki
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 37, strony: 72-79, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horczak Dorota
Приемы детализации, моделирующей образ женского актанта в рассказе И.С. Шмелева
Redaktorzy: Kodzis Bronisław, Giej Maria
Słowianie na Emigracji. Literatura – kultura – język
strony: 423-432, rok wydania: 2015

Horczak Dorota
Aksjologiczne nacechowanie temporalności „własnej” i „obcej” w powieści Iwana Szmielowa „Drogi niebiańskie
Redaktorzy: Supa Wanda
W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności
strony: 117-126, rok wydania: 2013

Horczak Dorota
Princip kompozicionno-smyslovogo parallelizma v rasskaze Ivana Šmelëva "Pticy"
Redaktorzy: Prus Kazimierz
Istoriâ i sovremenntost' v russkoj literature
strony: 130-137, rok wydania: 2009