Kaliszan Jerzy

Artykuły w czasopismach:

Kaliszan Jerzy
Homografia wyrazów rosyjskich o homonimicznych formach podstawowych
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, numer: 17, strony: 129-133, rok wydania: 2017

Kaliszan Jerzy
Словарные глагольные омографы в русском языке
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 149-155, rok wydania: 2017

Kaliszan Jerzy
Omografičeskie triady v russkom âzyke.
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 46, strony: 315-321, rok wydania: 2016

Kaliszan Jerzy
Rosyjska homografia gramatyczna
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 20, strony: 133-140, rok wydania: 2016

Kaliszan Jerzy
Homografia leksykalno-gramatyczna rzeczowników w języku rosyjskim
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 39, strony: 87-93, rok wydania: 2014

Kaliszan Jerzy
Verbal-substantival homography in Russian
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 13, strony: 17-22, rok wydania: 2013

Kaliszan Jerzy
Grammatičeskaâ substantivnaâ omografiâ v russkom âzyke,
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 119-123, rok wydania: 2013

Kaliszan Jerzy
On the functional parallelism between word formation and form-building in Russian
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 11, strony: 183-187, rok wydania: 2012

Kaliszan Jerzy
Russkie glagolnye omografy
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2010, numer: 35, strony: 77-82, rok wydania: 2010

Kaliszan Jerzy
On the formal parallelism between word formation and inflection in Russian
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2009, numer: 10, strony: 49-53, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kaliszan Jerzy
Homografia leksykalna rzeczowników języku rosyjskim
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 85-93, rok wydania: 2013

Kaliszan Jerzy
Adjective homography in Russian
Redaktorzy: Koszko Marta
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
strony: 183-187, rok wydania: 2012

Kaliszan Jerzy
Adjective Homography in Russian
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 183-187, rok wydania: 2012

Książki autorskie:

Kaliszan Jerzy
Русские омографы
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia rosyjska
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3238-4

Kaliszan Jerzy
Slovar omografov russkogo âzyka
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015
ISBN: 978-83-232-2872-1

Tomy zbiorowe:

Kaliszan Jerzy
Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2004
ISBN: 83-915895-8-X