Kistowska Natalia Maria

Artykuły w czasopismach:

Kistowska Natalia Maria
Czegoś tak obrzydliwego nie było jeszcze nigdy w naszym kraju”. Odarte z rajstop moralności – ciało początków pieriestrojki (na przykładzie filmu i powieści Mała Wiera (1988))
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 37, strony: 120-129, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kistowska Natalia Maria
Kultura Rosji w pigułce - mistrzowskie panneau Ilji Głazunowa w procesie formowania kompetencji kulturowej
Redaktorzy: Nowożenowa Zoja
Tekst jako kultura. Kultura jako tekst
strony: 474-483, rok wydania: 2010

Kistowska Natalia Maria
Ciało ubrane w rosyjskość – rzecz o akcie kobiecym w oczach artystów rosyjskich (Bania Z. Sieriebriakowej i Piękność Borysa Kustodijewa)
Redaktorzy: Komisaruk Ewa, Stanulewicz Danuta
Język kultura i świat roślin - księga pamiątkowa dla prof. Haliny Chodurskiej
strony: 151-158, rok wydania: 2010

Kistowska Natalia Maria
Nie-baśniowa Słowiańszczyzna. Wariacje malarskie Pieredwiżników wobec tradycji Zachodu
Redaktorzy: Komorowska Ewa, Dziadosz Dorota
Świat słowian w języku i kulturze. X. Kulturoznawstwo
strony: 123-129, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Kistowska Natalia Maria
Parler-femme w twórczości Mariny Cwietajewej i Tamary Łempickiej. Rewindykacja
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2010
ISBN: 978-83-93-03-08-5-