Horniatko-Szumiłowicz Anna

Artykuły w czasopismach:

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Символ „чічки” в новелістиці Василя Ткачука
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 165-173, rok wydania: 2019

Horniatko-Szumiłowicz Anna
На терезах долі. Мотиви й образи смерті в новелістиці Василя Ткачука
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2019, strony: 123-136, rok wydania: 2019

Horniatko-Szumiłowicz Anna, Monachowa Tetiana
Procesy językowe w kalejdoskopie żywej mowy, czyli o najnowszych tendencjach w rozwoju języka rosyjskiego i ukraińskiego
Poznańskie Studia Slawistyczne
rocznik: 2018, numer: 15, strony: 307-314, rok wydania: 2019

Horniatko-Szumiłowicz Anna
„Не казися, вітре..., гуляй собі, небоже, ...” (концепт „вітер” у „малій прозі” Василя Ткачука)
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 2019, strony: 169-179, rok wydania: 2019

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Буря Василя Ткачука (Про забуту новелу „Загубленого таланту”)
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 197-205, rok wydania: 2018

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Голосні струни Лесі Українки й Меланхолійний вальс Ольги Кобилянської: художньо-типологічні паралелі
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 2018, numer: 66/7, strony: 55-74, rok wydania: 2018

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Біблійні інтертексти крізь призму „інтегрованого підходу” (Фундаментальна праця на ниві перекладознавства)
Poznańskie Studia Slawistyczne
rocznik: 2018, numer: 14, strony: 329-336, rok wydania: 2018

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Категорія мовчання в новелі Миколи Хвильового „Я (Романтика)”
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 237-247, rok wydania: 2017

Horniatko-Szumiłowicz Anna
„Skromne obrazki wiejskie” Wasyla Tkaczuka (szkic do portretu pisarza zapomnianego)
Studia et Documenta Slavica
rocznik: 2017, numer: 1, strony: 9-21, rok wydania: 2017

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Символ тополі у творчості Тараса Шевченка, w: Studia Ukrainica Posnaniensia
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 4, strony: 211-217, rok wydania: 2016

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Мотиви старості в творчості Василя Симоненка (нарис проблематики)
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2016, strony: 389-400, rok wydania: 2016

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Ґотичні відлуння у малій прозі Михайла Коцюбинського
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 3, strony: 373-380, rok wydania: 2015

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2015, strony: 189-199, rok wydania: 2015

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Antynomia, apoteoza, adaptacja (O wzajemnych relacjach „miasto – wieś” w literaturze ukraińskiej)
Studia Ucrainica Varsoviensia
rocznik: 2015, numer: 3, strony: 271-282, rok wydania: 2015

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Od idealizacji do profanacji. O kobiecie, stereotypach i dyskursie miłosnym w literaturze ukraińskiej
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 2014, numer: 62, strony: 147-165, rok wydania: 2014

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Ołeś Ulianenko. Szkic do portretu pisarza-nonkonformisty
Studia Slavica
rocznik: 17, numer: 2, strony: 177-188, rok wydania: 2013

Horniatko-Szumiłowicz Anna
„Drwal na pustyni”. O kondycji współczesnego ukraińskiego pisarza: jego wizerunku oraz roli w procesie literackim
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 245-252, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Натурфілософія як феномен художнього світу Василя Ткачука
Redaktorzy: Скрипник Г., Загородній А., Пирожков С.
IX Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України)
strony: 21-36, rok wydania: 2018

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Майстерність змалювання жіночих постатей у новелістиці Василя Ткачука
Redaktorzy: Archangielska A., Hordy Mirosława
Kobieta w zwierciadle języka i kultury
strony: 499-517, rok wydania: 2017

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Валиль Ткачук. Між традицією і новаторством (нарис проблематики)
Redaktorzy: Jakubowska-Krawczyk Katarzyna, Nowacki Albert
Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI
strony: 147-163, rok wydania: 2017

Horniatko-Szumiłowicz Anna
O miłości natchnionej poety zaangażowanego (Specyfika liryki miłosnej Wasyla Symonenki
Redaktorzy: Wróblewski Ł., Giza A.
Rozkosz w kulturze
strony: 269-279, rok wydania: 2016

Horniatko-Szumiłowicz Anna
„Виспраглим лицем до гнівної музи Шевченка”. (Про духовну спорідненість Василя Симоненка і Тараса Шевченка)
Redaktorzy: Poliszczuk Wołodymyr
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.
strony: 258-273, rok wydania: 2016

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Міське пекло vs сільська ідилія в українській сучасній прозі (на основі „Сталінки” Олеся Ульяненка і „Соняхів” Катерини Мотрич)
Redaktorzy: Glinianowicz Katarzyna, Kotyńska Katarzyna
Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku
strony: 125-138, rok wydania: 2015

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Шістдесятництво і шістдесятники у світлі досліджень та докумeнтів
Redaktorzy: Janaszek K., Gawarkiewicz R., Rodziewicz B.
Homo communicans V: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej”,
strony: 93-105, rok wydania: 2015

Horniatko-Szumiłowicz Anna
„Pokritka” Tarasa Ševčenka vs „povìâ” Olesâ Ulʹânenka,
Redaktorzy: Aleksiejenko M., Biłowus H., Hordy Mirosława, Mokijenko W.
Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki.
strony: 128-137, rok wydania: 2014

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Tvorča ekstrema vs tradicìjnij prozopis (Pro rìznì tipi hudožnʹogo svìtovìdobražennâ u sučasnìj ukraїnsʹkìj prozì)
Redaktorzy: Janaszek K., Miturska J.
Homo Communicans IV: Čelovek v prostranstve mežkulʹturnoj kommunіkacii
strony: 107-116, rok wydania: 2014

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Zagadka harakternika-blaznâ u «himernomu» romanì (Pro nacìonalʹnij ìnfantilìzm, regresìû nacìonalʹnogo Ego і spritnu mìstifìkacìû)
Redaktorzy: Matusiak Agnieszka
Perehresnì stežki ukrajinsʹkogo maskulìnnogo diskursu: kulʹtura ì lìteratura XIX–XXI st.
strony: 234-254, rok wydania: 2014

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Ševčenkova pokrytka vs Ulʹânenkova poviâ: Na šlâhu evolûciji obrazu žinky v ukrajinsʹkij literaturi
Redaktorzy: Walter Harry, Hordy Mirosława
Wort – Text – Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der Slawistem der slawischen Sprachen. Zum 200. Geburstag von Taras Grigor’ević Śevćenko. Szczecin – Greifswald, 14–17. 11.2013
strony: 404-407, rok wydania: 2013

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Horniatko-Szumiłowicz Anna
Sekretarz redakcji: Małecki Łukasz
Studia Ukrainica Posnaniensia
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań
ISSN: 2300-4754

Książki autorskie:

Kosmeda Tetyana, Horniatko-Szumiłowicz Anna
Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
Poznań 2016
ISBN:

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Abuzarova Marta, Kupidura Ryszard, Kočan I.M., Horniatko-Szumiłowicz Anna
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1 – А1+)
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Seria: -
Poznań 2015
ISBN: 978-83-93665-47-1