Kosmeda Tetyana

Artykuły w czasopismach:

Kosmeda Tetyana
Коммуникация в аспекте гендерной лингвистики: женский стиль „стервы”
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 267-276, rok wydania: 2019

Kosmeda Tetyana, Намачинська Г.
Шляхи, характер та типи запозичень з української мови в мову російську (на матеріалі словника живої російської мови В. Даля
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 19-34, rok wydania: 2019

Kosmeda Tetyana
Лінгвокреативність С. І. Дорошенка в моделюванні еgо-текстів: жанр віншування-привітання-присвяти
Лінгвістичні дослідження
rocznik: 2019, numer: 50, strony: 7-17, rok wydania: 2019

Kosmeda Tetyana
Українсько-польські паралелі в системі фразеологічних біблеїзмів
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2019, strony: 139-150, rok wydania: 2019

Kosmeda Tetyana
Мовносоціумна граматика. Рецензія. Загнітко Анатолій. Мовний простір граматики: [монографія] / Анатолій Загнітко. – Винниця: ТОВ «Твори», 2018. – 448 с.
Лінгвістичні дослідження
rocznik: 2019, numer: 51, strony: 238-243, rok wydania: 2019

Kosmeda Tetyana, Janczura Dominika
Recenzja. Irena Mytnik: Słownik historyczno‑etymologiczny antroponimów ziemi Chełmskiej (XVI–XVII wiek). Sowa, Warszawa 2017, 320 s.
Acta Onomastica
rocznik: 2019, strony: 289-296, rok wydania: 2019

Kosmeda Tetyana, Намачинська Г.
Паремії-українізми російської мови як джерело фіксації лексичних і лексико-семантичних українізмів (на матеріалі тлумачного словника російської мови В. Даля)
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки
rocznik: 2018, numer: 46, strony: 128-132, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana, Намачинська Г.
«Живе» народне слово як підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля та мотивація потреби фіксації українізмів
Лінгвістичні дослідження
rocznik: 2018, numer: 47, strony: 42-50, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
По-новому про вічне. (Рецензія) Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст: монографія : Оксана Дзера. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 490 с
Лінгвістичні дослідження
rocznik: 2018, numer: 47, strony: 228-231, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana, Sobol Walentyna
Сучасна українська лінгвографія: термінологічне поле
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 63-70, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
Розширення знань про ігрову стилістику українського художнього дискурсу
Лінгвістичні студії
rocznik: 2018, numer: 35, strony: 181-182, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
Рецензія на монографію: Ірина Шкіцька, Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект, Київ 2012. 440  с.
Studia Ucrainica Varsoviensia
rocznik: 2018, numer: 6, strony: 429-433, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
Нове досягнення українського мовознавства. А. П. Загнітко, Теорія лінгвоперсонології. Вінниця: Нілан-Лтд, 2017, 136.
Славистика / Slavic studies
rocznik: 2018, strony: 263-266, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
Новий погляд на розвій перифрастичного фонду українців: Рецензія на монографію: Степаненко М. І. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків, 2017. – 616 с.
Українська мова
rocznik: 2018, numer: 1, strony: 140-144, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
Лингвофилософия Ежи Калишана и его вклад в развитие польской русистики (на материале монографических исследований ученого)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 143-154, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
Лінгвокреативність Лесі Українки в її еґо-текстах (на матеріалі епістолярію поетеси (1870-1890) та її роздумів про листи в художніх текстах)
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 2018, numer: 66/7, strony: 89-107, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
Франко і російська література: вплив на світогляд, критика, інтертекстуальні зв’язки, переклад (до 160-річчя від дня народження письменника),
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 289-308, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Поетична граматика: інтимізувальні смисли займенникових форм у художньому тексті В. Симоненка
Лінгвістичні дослідження, зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди
rocznik: 2017, numer: 45, strony: 70-76, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Від 20-річчя до 25-річчя: досягнення познанської україністики (2011–2016)
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 7-17, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації
Лінгвістичні студії
rocznik: 2017, numer: 33, strony: 103-108, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Функційне навантаження наукової мовознавчої школи в сучасному просторі університетської системи
Лінгвістичні студії
rocznik: 2017, numer: 34, strony: 176-183, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Науковий дискурс ХХІ ст.: нейтралізація типових стильових ознак (аналіз типової комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно-наукового заходу)
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2017, strony: 217-227, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Степан Руданський – майстер жанру співомовок: розбудова ігрової стилістики української мови
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 55-68, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Вектор формування нових мовних і комунікативних норм в українському дискурсивному просторі
Лінгвістичні дослідження
rocznik: 2016, numer: 43, strony: 42-50, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Підручники з української мови як іноземної для польських студентів: критичний аналіз і пошук нових концепцій
Теорія і практика викладання української мови як іноземної
rocznik: 2016, numer: 12, strony: 68-74, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Мовні пріоритети українця: прогноз О. Потебні і реальність ХХІ століття
Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія Філологія
rocznik: 2016, numer: 74, strony: 21-26, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana, Sobol Walentyna
Графічні системи слов’янських мов: взаємовплив і прагматика
Наукові праці: науково-методичний журнал
rocznik: 2016, numer: 266/278, strony: 63-68, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Ідеологема «українська мова» в сучасному російському науковому дискурсі (на матеріалі стенограми Круглого столу)
Лінгвостилістичні студії
rocznik: 2016, numer: 4, strony: 85-103, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Ще раз про характер народу і характер мови: міф чи реальність
Українське мовознавство
rocznik: 2016, numer: 1(46), strony: 66-76, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Vopros o dinamike leksiki russkogo âzyka v konce HH — načale XXI vv. na stranicah žurnala „Studia Rossica Posnaniensia”
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 323-338, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Проблема інтерпретації своєрідності граматичної моделі української мови
Граматичні студії
rocznik: 2016, numer: 2, strony: 12-17, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Становлення та поступ познанської україністики (1991–2016 рр.),
Граматичні студії
rocznik: 2016, numer: 2, strony: 119-128, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Індивідуально-авторські засоби вербалізації категорії інтимізації в поетичному дискурсі Василя Симоненка
Лінгвостилістичні студії
rocznik: 2016, numer: 6, strony: 46-54, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Актуалізація категорій «лінгвонаціоналізм» і «лінгвопатріотизм» у сучасному мовознавстві
Лінгвістичні студії
rocznik: 2016, numer: 32, strony: 66-70, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Лінгвістичні експерименти Т. Шевченка, або загадка, чому російська мова обрана мовою письменницького щоденника (до 200-ліття від дня народження письменника),
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 3, strony: 105-112, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Феномен еґоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського)
Лінгвостилістичні студії
rocznik: 2015, numer: 2, strony: 62-70, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Нова концепція підручника з практичного курсу української мови для польських студентів (рівень А1)
Теорія і практика викладання української мови як іноземної
rocznik: 2015, numer: 11, strony: 19-25, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana, Osipova Tetyana, Piddubna N.W.
Українсько-польські та польсько-українські словники усталених виразів: проблемні питання
Лінгвістичні дослідження
rocznik: 2015, numer: 39, strony: 43-55, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana, Osipova Tetyana
Витоки теорії невербальної комунікації в українському мовознавстві: актуалізація вчення Л. Булаховського
Лінгвістичні дослідження
rocznik: 2015, numer: 40, strony: 74-81, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Егоцентризм русизмів в поетичному дискурс ХІХ ст. чи шлях до сепаратизму (на матеріалі співомовок Степана Руданського)
Вісник Прикарпатського університету. Філологія
rocznik: 2015-2016, numer: 44-45, strony: 179-186, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Метафора сучасної публіцистики (на матеріалі української та російської мов)
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
rocznik: 2015, numer: 3, strony: 116-122, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Русский язык в современной Украине: статус и особенности функционирования с учетом диахронно-синхронного среза
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 39, strony: 125-133, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana
Психотип як структурний компонент мовної особистості: проекція на Homo loquens Т. Шевченка (до 200-ліття від дня народження поета)
Studia Ucrainica Varsoviensia
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 87-96, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana
Нове дослідження в галузі контрактивної лінгвістики – І. Кононенко, Українська та польська мова: контрактивне дослідження, Warszawa 2012, 808 c.
Studia Ucrainica Varsoviensia
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 355-360, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana, Osipova Tetyana
Novyj posibnyk z frazeologiji ukrajinsʹkoji movy dlâ inozemnyh studentiv: konceptualʹni zasady
Teoriâ i praktyka vykladannâ ukrajins′koji movy âk inozemnoji
rocznik: 8, numer: 8, strony: 324-332, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Status ŝodennykovogo žanru: problema vyznačennâ v mežah teoriji ŝodennykoznavstva
Studia Ucrainica Varsoviensia
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 119-133, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Šodennyk u systemi literaturno-hudožnih, dokumentalʹno-memuarnyh i movlennevo-pobutovyh žanriv: postanovka problemy
Mova. Kul'tura. Vzaemorozuminnâ: zb. naukovyh prac'
rocznik: 2013, strony: 178-188, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Zbagačennâ ukrajinsʹkoji lingvistyčnoji terminografiji: rec. na slovnyk: Zagnitko A.P. Slovnyk sučasnoji lingvistyky: ponâttâ i terminy/ Anatolij Panasovyč Zagnitko: u 4 t. – Donecʹk: DonNU, 2012
Naukovyj visnyk Hersonsʹkogo derżavnogo universytetu: Seriâ „lingvistyka”
rocznik: 2013, numer: 19, strony: 313-318, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Rytoryka ukrajinciv: poruŝennâ normy âk movna gra
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 81-90, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Мовна особистість Тараса Шевченка як дзеркало розвитку української мови сер. ХІХ ст.: проблемні аспекти
Волинь філологічна: текст і контекст
rocznik: 2013, numer: 15, strony: 139-148, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Мовна особистість Тараса Шевченка: новий погляд
Слов'янський збірник
rocznik: 2013, strony: 83-93, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana, Lakhovyn Olena Bogdanivna
Vyâv konceptu gostynnist' v ukrajins'kij, nimec'kij, i rosijs'kij movah: fatyčna komunikaciâ
Učenye zapiski Tavričeskogo nacional'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Naučnyj žurnal'. Seriâ Filologiâ. Social'nyje kommynikacii
rocznik: 2012, numer: 1, strony: 236-240, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Ego i Alter Ego Tarasa Ševčenka v jogo poetyčnomu movlenni
Лінгвістичні дослідження, зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди
rocznik: 2012, numer: 34, strony: 91-97, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Pytannâ gendernoji lingvistyky v systemi poglâdiv Û. Ševel'ova (na materiali statti «Über die Besonderheiten der Sprache der Frauen»)
Mova. Kul'tura. Vzaemorozuminnâ: zb. naukovyh prac'
rocznik: 2012, strony: 237-247, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Vidobražennâ naturfilosofiji Ivana Franka v jogo publičnomu movlenni
Ukrajina: kul'turna spadŝyna, nacional'na, svidomist', deržavnist'
rocznik: 2012, numer: 21, strony: 459-467, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Kommunikativnaâ kompetenciâ L.V. Ŝerby: štrihi k portretu (na materiale vospominanij ob učonom)
Mova - naukovo-teoretyčnyj časopys z movoznavstva
rocznik: 2012, numer: 18, strony: 5-10, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Frazeologični odynyci v teksti ŝodennyka T. Ševčenka (do 155-piččâ vid času napysannâ žurnalu)
Lingvistyka
rocznik: 2012, numer: 2, strony: 142-150, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Pragmatika oslyški libo nedoslyški v proekcii na situaciû pedagogičeskoj kommunikacii
Učenye zapiski Tavričeskogo nacional'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Naučnyj žurnal'. Seriâ Filologiâ. Social'nyje kommynikacii
rocznik: 2011, numer: 2, strony: 352-356, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Pozytyvna tonal'nist' komunikaciji âk čynnyk vzaemoporozuminnâ: rol' dyskursyvnyh sliv
Лінгвістичні дослідження, зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди
rocznik: 2011, numer: 32, strony: 216-222, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Movna gra u systemi lingvistyčnyh terminiv
Kul'tura slova
rocznik: 2011, numer: 74, strony: 137-141, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Ego i Alter Ego v paradygmi sučasnyh gumanitarnyh znan'
Mova. Kul'tura. Vzaemorozuminnâ: zb. naukovyh prac'
rocznik: 2011, strony: 78-88, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana, Karpenko N.A.
Indeks komunikatyvnoji kompetenciji ta psyhotyp âk parametry dyferenciaciji movnoji osobystosti
Лінгвістичні дослідження, зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди
rocznik: 2011, numer: 31, strony: 196-205, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Mova "četvertoji vlady" ta šlâhy jiji vdoskonalennâ: kompetenciâ movnoji osobystosti žurnalista i čytača
Učenye zapiski Tavričeskogo nacional'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Naučnyj žurnal'. Seriâ Filologiâ. Social'nyje kommynikacii
rocznik: 2011, numer: 4, strony: 157-163, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Komunikatyvna kompetenciâ galyčan v interpretaciji Ivana Franka
Visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Ivana Franka. Seriâ filologična
rocznik: 2011, numer: 52, strony: 104-117, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kosmeda Tetyana, Біловус Г.
Термінологічна наукова школа професора Ірини Миколаївни Кочан (присвячується 70-літтю вченої)
Redaktorzy: Антонів Олександра, Туркевич Оксана, Фецко Іванна
У вимірах слова, збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан
strony: 7-21, rok wydania: 2019

Kosmeda Tetyana
Потенциал графемики в моделировании текста (дискурса) и развитие национальной лингвокультуры
Redaktorzy: Szumska Dorota, Ozga Krzysztof
Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях ХХІ века. Синтаксис текста. Текст в синтаксисе. Лингвистический анализ в бермудском треугольнике: комбинаторика – семантика – прагматика
strony: 81-88, rok wydania: 2019

Kosmeda Tetyana
Викладач вищої школи крізь призму інтер-дискурсу: феномен науковця-педагога І. Й. Ощипко
Redaktorzy: Висоцька Т.Й.
Серце чистеє, думка чесная…, зб. наук. пр. і матер. на пошану Ірини Ощипко
strony: 370-383, rok wydania: 2018

Kosmeda Tetyana
Речевое воздействие в научном типе дискурса: вербализация категории оценки (анализ скриптов научной дискуссии)
Redaktorzy: Sładkiewicz Żanna, Klimkiewicz Aleksandra
Perswazja językowa w różnych dyskursach
strony: 81-91, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Заборона української мови і унікальність її запозичувального потенціалу
Redaktorzy: Поповић Људмила
УКРАЈИНИСТИКА и словенски свет : зборник научних радова : поводом 25 година украјинистике на Универзитету у Београду
strony: 159-166, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Потенціал сучасних підручників з української мови як іноземної: практичні поради
Redaktorzy: Біденко Л. В.
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі, збірник наукових праць
strony: 238-245, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Концепція короткого параметричого українсько-польського тлумачно-перекладного словника усталених виразів
Redaktorzy: Копылов И. Л.
Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium, сборник. материалов Междунар. науч. конф. «Современные проблемы лексикографии» (Минск, 23–24 ноября 2017 г.).
strony: 358-362, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Боже, боже, що та баба може! Бабий ум лучше всяких дум! Do baby po porady! или Кто такой БАБА?
Redaktorzy: Archangielska A., Hordy Mirosława
Kobieta w zwierciadle języka i kultury
strony: 289-310, rok wydania: 2017

Kosmeda Tetyana
Женский и мужской стили речи: особенности моделирования и прагматика (на материале художественного текста)
Redaktorzy: Owczinnikowa Łada, Mampe Joanna
Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne
strony: 65-76, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Феномен еґо-текстів Тараса Шевченка: моделювання ігрового дискурсу
Redaktorzy: Скрипник Г.
VІІІ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство, Збірн. наук. праць,
strony: 122-135, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Своеобразие речевой практики украинцев: актуализация заимствований (на материале анализа небылиц Степана Руданского)
Redaktorzy: Marszałek-Kawa Joanna
W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dylematy i wyzwania
strony: 34-43, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Актуалізація категорії «лінгвонаціоналізм» і «лінгвопатріотизм» у сучасному мовознавстві
Redaktorzy: Zagnitko Anatolyy
Lingvistyčni studiji: zbirnyk nauk. prac
strony: 66-70, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana, Kowalewska Olena, Osipova Tetyana
Українська фразеологія в польській аудиторії: проблеми завоєння
Redaktorzy: Temnyk Galyna
Українська мова у світі : Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2016 р
strony: 117-128, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Інтертекстуальність щоденникового дискурсу Тараса Шевченка: актуалізація паремійних одиниць
Redaktorzy: Poliszczuk Wołodymyr
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.
strony: 519-535, rok wydania: 2016

Kosmeda Tetyana
Теорія і практика сучасної двомовної лексикографії: проблема репрезентації польсько-українських усталених виразів
Redaktorzy: Zagnitko Anatolyy
Lingvistyčni studiji: zbirnyk nauk. prac
strony: 63-72, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Українська гендерна лінгвістика: становлення і перспектива
Redaktorzy: Myronova Halyna
Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ, колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно
strony: 255-262, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Актуализация ретроспективного анализа: моделирование методики изучения языковой личности из прошлого
Redaktorzy: Szumska Dorota, Ozga Krzysztof
Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века
strony: 335-344, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Зразок українського науково-аналітичного дискурсу. Рецензія на монографію: Загнітко Анатолій Панасович. Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки, науково-аналітичне видання
Redaktorzy: Zagnitko Anatolyy
Lingvistyčni studiji: zbirnyk nauk. prac
strony: 145-149, rok wydania: 2015

Kosmeda Tetyana
Živaâ rečʹ sovremennoj Ukrainy: mehanizmy modelirovaniâ ocenočnyh smyslov
Redaktorzy: Grabska Marcelina, Sładkiewicz Żanna
„Mówimy, jak mówimy...” Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne
strony: 176-186, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana
Antroponimnaâ metafora publicističeskogo teksta kak lingvokreativnaâ reakciâ na aktualʹnye sobytiâ dejstvitelʹnosti (na materiale russkogo i ukrainskogo âzykov)
Redaktorzy: Owczinnikowa Łada, Mampe Joanna
Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne
strony: 83-93, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana
Movna osobistіstʹ T. Ševčenka: modelûvannâ gri zasobami rosіjsʹkih ta ukraїnsʹkih paremіj (na materіalі pisʹmennicʹkogo ŝodennika)
Redaktorzy: Aleksiejenko M., Biłowus H., Hordy Mirosława, Mokijenko W.
Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki.
strony: 62-69, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana
Epіstolârnij ego-tekst T. Ševčenka âk zrazok diskursu ukraїnsʹkoji elіtarnoji movnoji osobistostі
Redaktorzy: Vintoniv Mihajlo
Movnij prostіr gramatiki: aktualʹnі studії, zbіrnik nauk. pracʹ na čestʹ 60-rіččâ čl.-kor. NAN Ukraїni A. Zagnіtka
strony: 280-284, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana
Bagatogrannij fenomen movnoji osobistostі Tarasa Ševčenka
Redaktorzy: Łysyczenko Ł., Ołeksenko O.
Zbіrnik naukovih pracʹ і vіtanʹ іz nagodi 90-lіttâ vіd dnâ narodžennâ dokt. fіlol. nauk, prof., zasluž. dіâča nauki і tehnіki Ukraїni S. І. Dorošenka
strony: 260-268, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana
Klasične j moderne: aktualіzacіâ včennâ L. Ŝerbi pro movnij eksperiment âk movnu gru
Redaktorzy: Ożogan W.
Mova : klasične – moderne – postmoderne, zbіrnik naukovih statej
strony: 4-13, rok wydania: 2014

Kosmeda Tetyana, Haliman Oksana
Âvyŝe precedentnosti v aspekti gramatyky ocinky (na prykladi analizu gramatyčnogo značennâ času)
Redaktorzy: Zagnitko Anatolyy
Lingvistyčni studiji: zbirnyk nauk. prac
strony: 36-40, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Tipy âzykovyh ličnostej i parametry ih klassifikacii v sovremennom russkom i ukrainskom âzykoznanii
Redaktorzy: Kolesov V.V., Pimenova M.V., Terkulov V.I.
Čelovek. Âzyk. Kulʹtura: sbornik naukovyh statej, posvâŝennyj 60-letnemu ûbileû V.I. Karasika
strony: 1257-1265, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Obraz-koncept „voda” v strukturi ukrajinsʹkyh paremij: systema reprezentovanyh aksiologično markovanyh smysliv (na materiali slovnyka „Galycʹko-rusʹki narodni prypovidky”)
Redaktorzy: Zoltan A., Fedosov O., Ânuryk S.
„Voda” v slavânskoj frazeologii i paramiologii: kollektivnaja monografiâ: v 2 t.
strony: 350-355, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Movna osobystistʹ Tarasa Ŝevčenka: modelûvannâ gry zasobamy rosijsʹkyh ta ukrajinsʹkyh paremij
Redaktorzy: Walter Harry, Hordy Mirosława
Wort – Text – Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der Slawistem der slawischen Sprachen. Zum 200. Geburstag von Taras Grigor’ević Śevćenko. Szczecin – Greifswald, 14–17. 11.2013
strony: 59-59, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana, Osipova Tetyana
Idividualʹno-avtorskoe vosproizvedenie parametrov neverbalʹnoj kommunikacii v idiostile pisatelâ kak elitarnoj âzykovoj ličnosti
Redaktorzy: Beloglazova E.V., Kiseleva S.V., Kononova I.V., Trošyna A.V.,
Âzyk i kulʹtura v epohu globalizacji: sbornik naučnyh trudov po materialam pervoj meždunarodnoj naučnoj konferencji „Âzyk i kulʹtura v epohu globalizacji”
strony: 44-52, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Taras Ševčenko âk movna osobystistʹ - portretnyj typ predstavnyka ukrajinsʹkoji naciji
Redaktorzy: Klučkovs′ka Iryna
Svitove ukrajinstvo âk čynnyk utverdžennâ deržavy Ukrajina u mižnarodnij spilʹnoti „…zemlâkam mojim v Ukrajini i ne v Ukrajini…”: zb. materialiv četvertoji Mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferencji (u ramkah IV Mižnarodnogo kongresu svitovogo ukrajinstva)
strony: 63-67, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Funkcionirovanie russkogo âzyka v Ukraine v Konce XX- načale XXI veka: novye tendencji modelirovaniâ aksiologičeskih smyslov
Redaktorzy: Akimova E.N.
Russkij âzyk kak gosudarstvennyj âzyk Rossijskoj Federacii v usloviâh polietničeskogo i polikulʹturnogo regiona: materialy mežregion. nauč. konf., g. Saransk, 22-24 maâ 2013 g.
strony: 49-53, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Grosmejster komunikaciji (sekrety energetyky žyvogo frankovogo slova)
Redaktorzy: Tykholoz B., Benyc′kyj A.
Franko. Perezavantažennâ
strony: 237-248, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Movna osobystistʹ Tarasa Ševčenka: novyj poglâd
Redaktorzy: Vojceva Olena
Slov’ânsʹkyj zbirnyk: zb.nauk.pr.
strony: 83-93, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Formuvannâ diariumologiji, abo ŝodennykoznavstva: postanovka problemy
Redaktorzy: Greŝuk V.V.
Mova u dzerkali osobystosti. Filologični doslidžennâ, prysvâčeni 80-riččû profesora, akad. NAPN Ukrajiny Kononenka Vitaliâ Ivanovycha
strony: 332-343, rok wydania: 2013

Kosmeda Tetyana
Vidobražennâ kategoriji genderu v „Galyc'ko-rus'kyh
Redaktorzy: Horoda Mirosława, Aleksiejenko M., Szutkowski Tomasz, Walter Harry
Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym
strony: 694-699, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Naukova rozvidka I. Franka
Redaktorzy: Pshenychnyy Yevgen Viktorovych
Frankoznavči studiji
strony: 119-125, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Ukrajins'ka nacional'na movna osobystist': problemni pytannâ
Redaktorzy: Kononenko Vitalyy Ivanovych
Semantyka movy i tekstu: materialy XI mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji
strony: 255-259, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Mižkul'turna komunikaciâ âk parametr opysu movnoji zustriči
Redaktorzy: Palinska Olesya
"Ukrajins'ka mova u sviti" Zbirnyk materialiv II Mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji
strony: 103-110, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana
Fenomen
Redaktorzy: Kalinkin Valeryy Mykhaylovich
I slovo Vaše otzovetsâ
strony: 261-269, rok wydania: 2012

Kosmeda Tetyana, Haliman Oksana
"Gramatyka ocinky" âk aktual'na problema sučasnogo movoznavstva
Redaktorzy: Zagnitko Anatolyy
Lingvistyčni studiji: zbirnyk nauk. prac
strony: 17-23, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Istoryko-polityčnyj dyskurs: osoblyvosti reprezentaciji klûčovyh cliv XX ctoriččâ
Redaktorzy: Synelnykowa L.M.
Diskursologiâ: âzyk, kul`tura, obŝestvo: Izbrannye raboty
strony: 148-160, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Konceptosfera prava u movnij svidomosti ukrajinciv âk vidzerkalennâ duhovnosti naciji
Redaktorzy: Bezugloya L.I., Yus`kiv B.M.
Zbirnyk materialiv III Mižnarodnoji naukovoji konferenciji "Rozvytok gromadâns'kogo suspil'stva duhovnist' i pravo
strony: 200-216, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Dyskursyvni slova âk oznaka urbanolektu
Redaktorzy: Hrycenko P.Y.
Na hvylâh movy. Alli Josypivni Bagmut
strony: 78-83, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Čyslivnyk ta jogo pohidni u novij funkciji dyskursyvnyh sliv epohy (na materiali istoryko-polityčnyh terminiv XX stolittâ)
Redaktorzy: Prystayko Tamara Stepanivna
Leksyko-grammatičeskie innovacii v sovremennyh slavânskih âzyka: Y Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ (Dnepropetrovsk, DNU imeni Olesâ Gončara 7-8 aprelâ 2011 g.): Materialy
strony: 179-182, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Pam'ât' movnoji osobystosti i fenomen precedentnosti: potenciji dyskursyvnogo slova слова peršyj u lingco- i sociokul'turnij svidomosti (na materiali analizu poetyčnogo movlennâ)
Redaktorzy: Filon Mykola, Larina Tetyana
Nezgasymyj dyvosvit: zbirnyk naukovyh prac' na pošanu profesora Volodymyra Semenovyča Kalašnyka
strony: 539-547, rok wydania: 2011

Kosmeda Tetyana
Potencial sučasnoji leksykografiji i pregmalingvistyky v osmyslenni statusu konotatyvnyh grafem
Redaktorzy: Dubichynskyy Valdimir Vladimirovich, Reuther Tilmann
Slovo i slovar'= Vocabulum et vocabularium: Zbirnyk leksykografičnyh prac'
strony: 113-122, rok wydania: 2011

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Kosmeda Tetyana
Mova. Kul'tura. Vzaemorozuminnâ: zb. naukovyh prac'
Koło
Drohobycz
ISSN:

Książki autorskie:

Kosmeda Tetyana, Олексенко О., Павлова І.
Семантика й прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис
Харківське історико-філологічне товариство
Seria: --
Charków 2019
ISBN: 978-966-1630-49-8

Kosmeda Tetyana, Zagnitko Anatolyy, Krasnobajewa-Czorna Żanna
Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: --
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3536-1

Kosmeda Tetyana
Лингвокалейдоскоп: живые речевые процессы
LAP LAMBERT Academic Publishing
Seria: --
Saarbrücken 2017
ISBN: 978-3-330-03921-6

Kosmeda Tetyana, Osipova Tetyana, Kowalewska Olena
Короткий українсько-польський словник усталених виразів: еквіваленти слова, фразеологізми, прислів’я та приказки
Koło
Poznań-Charków 2017
ISBN: 978-616-642-288-4

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Kočan I.M., Kupidura Ryszard, Osipova Tetyana
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів другого року навчання: рівень А2-В1)
Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"
Seria: --
Poznań-Lwów 2016
ISBN: 978-61-76078-78-4

Kosmeda Tetyana, Horniatko-Szumiłowicz Anna
Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
Poznań 2016
ISBN:

Kosmeda Tetyana, Osipova Tetyana, Piddubna N.W.
Степан Руданський: феномен «живого» мовлення українців
Koło
Seria: -
Charków-Poznań-Drohobycz 2015
ISBN: 978-617-642-210-5

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Abuzarova Marta, Kupidura Ryszard, Kočan I.M., Horniatko-Szumiłowicz Anna
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1 – А1+)
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Seria: -
Poznań 2015
ISBN: 978-83-93665-47-1

Kosmeda Tetyana, Haliman Oksana, Osipova Tetyana, Salionowycz Ł., Karpenko N.A.
Genderna lіngvіstika v Ukraїnі: іstorіâ, teoretičnі zasadi, diskursivna praktika
Koło
Charków-Drohobycz 2014
ISBN: 978-617-642-161-0

Kosmeda Tetyana, Haliman Oksana
Movna gra v paradygmi interpretatyvnoji lingvistyky. Gramatyka ocinky. Gramatyčna igrema (teoretyčne osmyslennâ dyskursyvnoji praktyky)
Koło
Drohobycz 2013
ISBN: 978-617-642-100-9

Kosmeda Tetyana, Lakhovyn Olena Bogdanivna, Slipecʹka Vira Dmytrivna
Zagalʹne movoznavstvo v testah dlâ bakalavriv: [navčalʹnyj posibnyk]
Redakcyjno-Wydawniczy Wydział Drohobyckiego Uniwersytetu Państowego im. Iwana Franki
Drohobycz 2013
ISBN: 978-966-384-283-7

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Małecki Łukasz, Erdeli-Kyapp Oksana, Osipova Tetyana
Ukrajinska frazeologiâ : Teoriâ , vpravy, teksty, slovnyk (dlâ studentiv ukrajinskoji filologii). Navčalnyj posibnyk.
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: --
Poznań 2012
ISBN: 978-83-930308-8-0

Kosmeda Tetyana, Małecki Łukasz
Orfografiâ ukrajins
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-93030-88-0

Kosmeda Tetyana
Ego i Alter Ego Tarasa Ševčenka v komunikatyvnomu prostori ŝodennykovogo dyskursu: Monografiâ.
Koło
Seria: -
Drhobycz 2012
ISBN: 978-617-642-054-5

Kosmeda Tetyana, Lakhovyn Olena Bogdanivna
Vstup do movoznavstva v testah: navčal'nyj posibnyk
Koło
Drohobycz 2012
ISBN: