Kropaczewski Krzysztof

Artykuły w czasopismach:

Kropaczewski Krzysztof
Język rosyjski jako centrum idei narodowej – ujęcie Władymira Biblera
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 145-158, rok wydania: 2013

Kropaczewski Krzysztof
Duchowość z głębin. Funkcjonowanie odniesień do kultury rosyjskiej w filmie „Świteź” K. Polaka
Przegląd Rusycystyczny
rocznik: 2012, numer: 1, strony: 224-235, rok wydania: 2012

Kropaczewski Krzysztof
Dostojewowska koncepcja piękna w kontekście idei Bogoczłowieczeństwa
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 12, strony: 137-158, rok wydania: 2012

Kaźmierczak Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Žizn′ idei v hudožestvennoj forme metaromanov F.M. Dostoevskogo i V. Nabokova
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2011, numer: 36, strony: 113-122, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Wstęp
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 5-10, rok wydania: 2016

Kropaczewski Krzysztof
Słowo tworzące świat. O energii słowa/milczenia w twórczości Fiodora Dostojewskiego w kontekście rosyjskiej kultury duchowej
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 179-202, rok wydania: 2016

Kropaczewski Krzysztof
Wschodniosłowiańskie interpretacje tendencji posthumanistycznych w kontekście rosyjskiego kosmizmu
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze
strony: 281-295, rok wydania: 2014

Kropaczewski Krzysztof
Homo creator – homo creatus – kreatura – klon. Kilka uwag o możliwych odczytaniach kreatywności i kreacji w perspektywie współczesnej kultury
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 299-330, rok wydania: 2014

Kropaczewski Krzysztof
Koncepcje Wasilija Irzabekowa w kontekście statusu języka w kulturze rosyjskiej
Redaktorzy: Siepietowska Joanna, Sienkiewicz Wasilij
Słowa i rzeczy w języku i literaturze
strony: 89-100, rok wydania: 2014

Kropaczewski Krzysztof
Dostojewowska teologia przyrody w kontekście rosyjskiego „Renesansu prawosławnego”
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 105-112, rok wydania: 2011

Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
Miejsce dzieła artystycznego w dialogu wielokulturowym. Rusycystyczny dwugłos w sprawie filmu „Lalki” Takeshiego Kitano
Redaktorzy: Paszkiewicz Anna, Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta, Zybura Wiesława
Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego
strony: 131-148, rok wydania: 2010

Kropaczewski Krzysztof
Rosyjski postmodernizm w kontekście teorii pseudomorfoz kulturowych Oswalda Spenglera – na podstawie „Encyklopedii duszy rosyjskiej” Wiktora Jerofiejewa
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi
strony: 341-346, rok wydania: 2010

Kropaczewski Krzysztof
Przegrana Boga? Problem Bożej obecności w historii w ujęciu Sergia Quinzia i Fiodora Dostojewskiego
Redaktorzy: Jędraszewski Marek, Loba Mirosław, Jewdokimow Dorota
Fenomen ducha Europy
strony: 199-214, rok wydania: 2010

Kropaczewski Krzysztof
Mechanizmy reifikacji w utworach F. Dostojewskiego
Redaktorzy: Stempczyńska Barbara, Tymieniecka-Suchanek Justyna
Tekst - rzecz - egzystencja w literaturach słowiańskich
strony: 31-49, rok wydania: 2009

Kropaczewski Krzysztof
Dialog cennostej v tvorčestve F.M. Dostoevskogo na primere kategorii vozvyšennogo
Redaktorzy: Kroó Katalin, Szabó Tünde
F.M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues
strony: 287-297, rok wydania: 2009

Tomy zbiorowe:

Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Seria: Prace Humanistycznego Centrum Badań
Poznań 2016
ISBN: 978-83-938829-1-5

Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2011

Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
Problemy współczesnej komparatystyki : eurazjatyckie konteksty literatury i kultury rosyjskiej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2007
ISBN: 9788389836014

Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
Dyskurs wielokulturowy. Prace Humanistycznego Centrum Badań
Wydawnictwo Piktor
Poznań 2007
ISBN: 978-83-60604-25-0