Sadownik B.

Tomy zbiorowe:

Cichoń M., Krzemińska-Adamek A., Pado A., Rycyk-Sztajdel H., Sadownik B., Sękowska J.
Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacji w kształceniu nauczycieli. Część druga: Języki obce
Wydawnictwo Naukowe UMCS
Lublin 2014
ISBN: 978-83-63503-19-2