Narloch Andrzej

Artykuły w czasopismach:

Narloch Andrzej
Rosyjskie czasowniki ruchu wirowego w świetle metafory pojęciowej
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 291-304, rok wydania: 2019

Narloch Andrzej
Semantičeskaâ neopredelennostʹ cvetooboznačenij v polʹskom i russkom âzykah (na materiale leksikografičeskih dannyh)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 225-236, rok wydania: 2018

Narloch Andrzej
Strategia kreowania wartości na podstawie określeń kolorystycznych w języku polskim i rosyjskim
Przegląd Rusycystyczny
rocznik: 2018, numer: 4, strony: 129-140, rok wydania: 2018

Narloch Andrzej
Życie człowieka w semiotyce koloru w języku polskim i rosyjskim (część I)
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2018, strony: 89-98, rok wydania: 2018

Narloch Andrzej
Konceptualizaciâ vraŝatelʹnogo dviženiâ v russkom i polʹskom âzykah
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2017, strony: 75-89, rok wydania: 2017

Kaptur Ewa, Narloch Andrzej
Rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne (cz. 2)
Acta Neophilologica
rocznik: 2016, numer: 18, strony: 15-27, rok wydania: 2016

Narloch Andrzej
Transparentnyj „belyj” — razmyšleniâ o semantike.
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 46, strony: 371-380, rok wydania: 2016

Narloch Andrzej
Postrzeganie i kategoryzacja barw (świat ludzi i zwierząt)
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 69-83, rok wydania: 2016

Narloch Andrzej
Семантическая структура прилагательного белый/biały в русском и польском языках
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 40/2, strony: 121-128, rok wydania: 2015

Narloch Andrzej
Različiâ v vospriâtii cvetovyh ètalonov v pol’skom i russkom âzykah
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 39, strony: 241-251, rok wydania: 2014

Kaptur Ewa, Narloch Andrzej
Rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne (cz. 1)
Acta Neophilologica
rocznik: 2014, numer: 16, strony: 53-64, rok wydania: 2014

Fedorushkov Yury, Narloch Andrzej
Prolegomena do dydaktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej (na przykładzie rosyjskiego konceptu belyj)
Studia Rossica Gedanensia
rocznik: 2014, numer: 1, strony: 179-208, rok wydania: 2014

Narloch Andrzej
Identifikaciâ i obraz adresata v internet-soboleznovaniâh
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 181-191, rok wydania: 2013

Narloch Andrzej
Obraz Polši i polâkov glazami russkih v kontekste pisem-soboleznowanij
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2011, numer: 16, strony: 371-383, rok wydania: 2011

Narloch Andrzej
Novye âvleniâ v gruppe terminologičeskih nazvanij cveta v russkom âzyke
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2010, numer: 35, strony: 157-165, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Narloch Andrzej
Cintaksičeskie sredstva rečevogo vozdejstviâ v sovremennoj reklame avtomobilej
Redaktorzy: Sładkiewicz Żanna, Klimkiewicz Aleksandra
Perswazja językowa w różnych dyskursach
strony: 24-45, rok wydania: 2017

Narloch Andrzej
Antropocentryzm kolorystycznej leksyki z dziedziny handlu i marketingu (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)
Redaktorzy: Komorowska Ewa, Stanulewicz Danuta
Barwa w języku, literaturze i kulturze V
strony: 295-305, rok wydania: 2014

Narloch Andrzej
Koncept buryj v russkoj âzykovoj kartine mira
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Stasińska Polina
Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej
strony: 357-368, rok wydania: 2013

Narloch Andrzej
Terminologiâ masti lošadi v russkom языке âzyke
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu
strony: 83-90, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Narloch Andrzej
Cvetooboznačeniâ v russkom i pol’skom âzykah. Strukturno-semantičeskij, terminologičeskij i kognitivnyj aspekty
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2535-5

Narloch Andrzej
Aktivizaciâ substantivnyh predložnyh slovosočetanij v sovremennom russkom âzykе
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2011
ISBN: