Raspapou Aliaksandr

Artykuły w czasopismach:

Raspapou Aliaksandr
Онейропоэтика сборника рассказов Николая Байтова „Зверь дышит”
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: XLIV, numer: 1, strony: 245-254, rok wydania: 2019

Raspapou Aliaksandr
Gra z gatunkiem jako sposób przezwyciężenia kryzysu tradycyjnych form w literaturze białoruskiej (na podstawie dziennika facebookowego Radziwa „Prudok” Andrusia Horwata)
Acta Neophilologica
rocznik: 2019, strony: 79-86, rok wydania: 2019

Raspapou Aliaksandr
Формы памяти и память формы в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила»
Przegląd Rusycystyczny
rocznik: 168, numer: 4, strony: 47-59, rok wydania: 2019

Raspapou Aliaksandr
Андрусь Горват, Радзіва “Прудок”: дзеннік,выд.Медысонт, Мінск, 2018.
AvtobiografiЯ
rocznik: 2018, numer: 7, strony: 277-278, rok wydania: 2018

Raspapou Aliaksandr
Pamięć zbiorowa a indywidualne wizje przyszłościw filmie Kiriłła Sieriebriennikowa „Uczeń”
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2018, strony: 173-184, rok wydania: 2018

Raspapou Aliaksandr
„Trznadle” Denisa Osokina: tradycja, rytuał, fikcja
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 37, strony: 212-220, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Raspapou Aliaksandr
К вопросу о функционировании анималистической образности в прозе Михаила Шишкина
Redaktorzy: Skotnicka Anna, Świeży Janusz
Знаковые имена современной русской литературы. Михаил Шишкин
strony: 147-164, rok wydania: 2017

Raspapou Aliaksandr
Особенности временной организации в романе Е. Водолазкина "Авиатор"
Redaktorzy: Автухович Татьяна
Антропология времени. Сборник научных статей в 2 частях
strony: 220-228, rok wydania: 2016

Raspapou Aliaksandr
„Nedoverie k grammatike” kak uslovie tvorčestva A. Vvedenskogo i L. Vitgenšteina
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
strony: 285-298, rok wydania: 2015

Raspapou Aliaksandr
Koncepciâ tragičeskogo v pozdnih proizvedeniâh A. I. Vvedenskogo
Redaktorzy: Konečny Jakub
Praska rusycystyka
strony: 131-138, rok wydania: 2013

Raspapou Aliaksandr
Pozycja konkurencyjna Poznania i aglomeracji poznańskiej w sieci metropolii krajowych i europejskich
Redaktorzy: Kaczmarek Tomasz
Pozycja konkurencyjna Poznania i aglomeracji poznańskiej w sieci metropolii krajowych i europejskich
strony: 332-354, rok wydania: 2012

Książki autorskie:

Raspapou Aliaksandr
Александр Введенский и традиция абсурда
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-5-2