Rzeszewska Dorota

Artykuły w czasopismach:

Rzeszewska Dorota
Kaukaz w ostatnim roku życia i twórczości M. Lermontowa
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 37, strony: 230-243, rok wydania: 2012

Rzeszewska Dorota
Nieznany znany poeta. O żydowskim aspekcie twórczości Samuela Marszaka
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 37, strony: 110-120, rok wydania: 2012

Rzeszewska Dorota
U istokov. Proizvedenie L. Nevahoviča «Vopl’ dŝeri Iudejskoj»,
Diskussiâ
rocznik: 2010, numer: 5, strony: 75-78, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Rzeszewska Dorota
Syjonidy i ich miejsce we współczesnej rosyjskiej kulturze
Redaktorzy: Chudzińska-Parkosadze Anna
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog: Rosja, Ukraina, Białoruś
strony: 135-141, rok wydania: 2012

Rzeszewska Dorota
Kto čitatel’ russko-jevrejskoj literatury?
Redaktorzy: Avtuhovič Tatâna
Vzaimodejstve literatur v mirovom literaturnom precesse
strony: 142-149, rok wydania: 2011

Rzeszewska Dorota
Procesy kształtowania się literatur polsko- oraz rosyjsko-żydowskiej i ich uwarunkowania
Redaktorzy: Bujak-Lechowicz Jolanta
Tożsamość w Języku i Kulturze
strony: 78-83, rok wydania: 2010

Rzeszewska Dorota
O zjawisku literatury rosyjsko-żydowskiej
Redaktorzy: Chudzińska-Parkosadze Anna
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog: Rosja, Ukraina, Białoruś
strony: 133-140, rok wydania: 2009