Sitarski Andrzej

Artykuły w czasopismach:

Sitarski Andrzej
Językowe emanacje emocji w Listach do Violi Władimira Naklajeva jako źródło wartościowania rzeczywistości
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2018, strony: 119-127, rok wydania: 2018

Sitarski Andrzej
Prezentacja frazeologiczna pola konceptualnego "Pamjatʹ"/"Pamięć" w języku rosyjskim i polskim
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 289-297, rok wydania: 2018

Sitarski Andrzej
Jazykovaja realizacija mikrokonceptov «otec», «syn» / «ojciec», «syn» v russkom i polʹskom lingvokulʹturnom prostranstve.
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2017, strony: 349-357, rok wydania: 2018

Sitarski Andrzej
Jazykovaja realizacija mikrokonceptov «otec», «syn» / «ojciec», «syn» v russkom i polʹskom lingvokulʹturnom prostranstve
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2017, strony: 349-356, rok wydania: 2017

Sitarski Andrzej
Segment frazeologiczny i paremiologiczny pola konceptualnego "Pracowitość"/Trudoljubie w języku polskim i rosyjskim.
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 301-307, rok wydania: 2017

Sitarski Andrzej
Kolokacje atrybutywne jako źródło eksplikacji językowej konceptu «Lubov'» w rosyjskiej przestrzeni językowo-kulturowej
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2016, strony: 89-99, rok wydania: 2016

Sitarski Andrzej
Paradygmat antropocentryczny jako kategoria lingwistyczna w badaniu obiektów językowych.
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 46, strony: 419-425, rok wydania: 2016

Sitarski Andrzej
O kategorizacji ponatiâ „zemlâ” w semantiko-kulturologičeskom aspekte (na materiale russkih i polskih frazeologizmov s leksičeskim komponentom „zemlâ”/„ziemia”)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 245-253, rok wydania: 2013

Sitarski Andrzej
O kategoryzacji pojęcia „ziemia” w aspekcie semantyczno-kulturologicznym ( na materiale rosyjskich i polskich frazeologizmów z komponentem ”zemlia” / „ziemia”
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, strony: 245-253, rok wydania: 2013

Sitarski Andrzej
Ob aksiologičeskoj interpretacji russkih i polskih frazeologičeskih edinic, otnosâščihsia k konceptu „âzyk”
Meninis tekstas: Suvokimas analize Intwerpretacija
rocznik: 2010, numer: 7, strony: 137-143, rok wydania: 2010

Sitarski Andrzej
Koncept „vremia” v russkomn i polskom jazykovom prostranstvie ( na materiale russkih i polskih frazeologizmov s komponetmom wremija/ czas i den’/ dzień
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2010, numer: 35, strony: 267-273, rok wydania: 2010

Sitarski Andrzej
K voprosu o realizacji âzykowogo ûmora v tekste sovremennoj polskoj i russkoj reklamy
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2009, numer: 60, strony: 241-249, rok wydania: 2009

Sitarski Andrzej
Karnavalnaâ koncepciâ mira i ĉeloveka v aksiologiĉeskom aspekte (na materiale izbrannyh russkih i polskih frazeologiĉeskih edinic)
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2009, numer: 14, strony: 497-503, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sitarski Andrzej
Język rosyjski a komunikacyjne wyzwania współczesności
Redaktorzy: Sitarski Andrzej
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły języków Obcych w Świeciu
strony: 241-251, rok wydania: 2014

Sitarski Andrzej
Frazeologičeskije edinicy w funkcjii aksiologičeskogo parametra jazika sportivnogo kommentarija
Redaktorzy: Paśko-Koneczniak Dorota
Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim
strony: 361-369, rok wydania: 2013

Sitarski Andrzej
Lingvoaksiologičeskoe prostranstvo leksem, oboznačaŭščih nebesnye tela (na materiale frazeologičeskih edinic polskogo i russkogo âzykov)
Redaktorzy: Horoda Mirosława, Aleksiejenko M., Szutkowski Tomasz, Walter Harry
Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym
strony: 277-282, rok wydania: 2012

Sitarski Andrzej
Frazeologičeskie edinicy funkcji aksiologičeskogo parametra âzyka sportivnogo kommentariâ
Redaktorzy: Paśko-Koneczniak Dorota
Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim
strony: 361-369, rok wydania: 2012

Sitarski Andrzej
Ocenočnaja funkcija antroponimov (na matriale jazyka sopvremiennoj russkoj pressy
Redaktorzy: Sitarski Andrzej
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły języków Obcych w Świeciu
strony: 120-125, rok wydania: 2012

Sitarski Andrzej
Lingvoaksiologičskoje prostranstwo leksem, oboznačajuščih nebesnyje tela (na materiale frazeologičeskih jednic polskogo i russkogo jazykov
Redaktorzy: Horoda Mirosława, Aleksiejenko M., Szutkowski Tomasz, Walter Harry
Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym
strony: 277-282, rok wydania: 2012

Sitarski Andrzej
Antropocentrizm v semantike âzykowyh jedinic ( materiale russkih frazeologizmov i paremij so značenijem „uspieh”
Redaktorzy: Ginter Anna
Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu
strony: 275-283, rok wydania: 2010

Tomy zbiorowe:

Sitarski Andrzej
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły języków Obcych w Świeciu
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu
Świecie 2014
ISBN: 978-83-933823-1-6

Sitarski Andrzej
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły języków Obcych w Świeciu
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu
Świecie 2012