Stryjakowska Anna

Artykuły w czasopismach:

Stryjakowska Anna
Nostalgia za klasyką w powieści "Manaraga" Władimira Sorokina
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44/2, strony: 85-91, rok wydania: 2019

Stryjakowska Anna
Wschód porwany? : obraz westernizującej się Polski w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2016, numer: 21, strony: 269-279, rok wydania: 2016

Stryjakowska Anna
Małe święto jako nośnik tożsamości kulturowej w powieści „Теллурия” Władimira Sorokina
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 41, strony: 221-230, rok wydania: 2016

Stryjakowska Anna
Transgresyjny wymiar miłości cielesnej w powieści Голубое сало Władimira Sorokina
Świat Tekstów. Rocznik Słupski
rocznik: 2016, numer: 14, strony: 105-116, rok wydania: 2016

Stryjakowska Anna
Процесс индивидуации как ключ к интерпретации главного героя романа Бесы Федора Достоевского
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2016, numer: 6, strony: 235-244, rok wydania: 2016

Stryjakowska Anna
Turysta w poszukiwaniu domu: tożsamość ponowoczesna w
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 40/1, strony: 57-64, rok wydania: 2015

Stryjakowska Anna
Status literatury w twórczości Władimira Sorokina. Uwagi na marginesie powieści „Голубое сало”
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2015, numer: 5, strony: 327-334, rok wydania: 2015

Stryjakowska Anna
Dyktatura historii, amfetamina geografii. Europa zwana Środkową w esejach Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 147-155, rok wydania: 2014

Stryjakowska Anna
Rosja Andrzeja Stasiuka. Ku oswajaniu mentalnych antywartości
Przegląd Rusycystyczny
rocznik: 2012, numer: 1, strony: 129-139, rok wydania: 2012

Stryjakowska Anna
Grzegorz Ciechanowski, Maciej Franz, Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska, Dariusz Wybranowski, Bałkany we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wybrane problemy, Poznań 2010, ss. 142
Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne
rocznik: 2012, numer: 1, strony: 199-202, rok wydania: 2012

Stryjakowska Anna
Postmodernizm i nekrofagia. Andrzej Stasiuk, Dziennik pisany później, Wołowiec 2010
Czas Kultury
rocznik: 2011, numer: 3, strony: 144-147, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stryjakowska Anna
Postmodernistskaâ dinamika nacional
Redaktorzy: Zieliński Bogusław
Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka
strony: 265-275, rok wydania: 2018

Stryjakowska Anna
Kanoničeskij potenciâl tvorčestva Vladimira Sorokina
Redaktorzy: Jastrzębska Katarzyna, Ochniak Magdalena, Pilarczyk Ewelina
Problemy kanoničnosti russkoj literatury: teoriâ, èvolûciâ, perevod
strony: 163-173, rok wydania: 2017

Stryjakowska Anna
Dramat "Hochzeitsreise" Władimira Sorokina na tle polityki pamięci Federacji Rosyjskiej
Redaktorzy: Gortych Dominika, Skoczylas Łukasz
Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady
strony: 95-104, rok wydania: 2017

Stryjakowska Anna
"Encyklopedia duszy rosyjskiej" Wiktora Jerofiejewa wobec władzy autostereotypu narodowego
Redaktorzy: Brzeziński Bartłomiej, Garczyk Bartłomiej , Jedliński Marek, Nakoneczny Tomasz,
Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej
strony: 141-153, rok wydania: 2017

Stryjakowska Anna
Energia ponowoczesnego ruchu. O wschodnioeuropejskiej wartości w eseistyce Andrzeja Stasiuka i Wiktora Jerofiejewa
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 213-225, rok wydania: 2016

Stryjakowska Anna
Czas apokalipsy? Ponowoczesne wyzwania dla rosyjskiej tożsamości w eseistyce Wiktora Jerofiejewa
Redaktorzy: Studenna-Skrukwa Marta, Stryjakowska Anna
Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy
strony: 102-110, rok wydania: 2014

Stryjakowska Anna
"Odciąć głupocie tlen": o niepostmodernistycznym wątku w eseistyce Wiktora Jerofiejewa
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
strony: 199-207, rok wydania: 2014

Stryjakowska Anna
Rosyjsko-serbskie stosunki polityczne w kontekście integracji Serbii z Unią Europejską
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
strony: 97-105, rok wydania: 2013

Stryjakowska Anna
„Encyklopedia duszy rosyjskiej” Wiktora Jerofiejewa w kontekście specyfiki rosyjskiego postmodernizmu
Redaktorzy: Damm Julia, Hoch Paweł, Łukaszewicz Marta, Piotrowska Joanna
Russkaâ literatura: teksty i konteksty
strony: 267-274, rok wydania: 2012

Stryjakowska Anna
Velikij sladostrastnik ili mizoginistskij impotent – o seksual’nom potenciale Nikolaâ Stavrogina
Redaktorzy: Nędza-Sikoniowska Kinga
Zagadnienia cielesności w kulturach Słowian Wschodnich
strony: 71-80, rok wydania: 2011

Książki autorskie:

Stryjakowska Anna
Ponowoczesna tożsamość 'Europy Wschodniej' w wybranych utworach Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka
Wydawnictwo Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-88-6

Tomy zbiorowe:

Studenna-Skrukwa Marta, Stryjakowska Anna
Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy
E-wydawnictwo
Poznań 2014
ISBN: 978-83-63011-09-3