Waliszewska Grażyna

Artykuły w czasopismach:

Waliszewska Grażyna
Memuary Anny Jewdokimowny Łabzinoj- przyczynek do poznania obyczajowości kobiety rosyjskiej końca XVIII wieku
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 37, strony: 28-34, rok wydania: 2012