Żebrowska Anna

Artykuły w czasopismach:

Żebrowska Anna
Individualnye vospominaniâ kak element istoričeskoj pamiati
Žmogus Kalbos Erdvėje
rocznik: 2017, numer: 9, strony: 417-428, rok wydania: 2017

Żebrowska Anna
O języku młodego pokolenia z Komarowszczyzny (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w regionie miadziolskim obwodu mińskiego.
Studia Wschodniosłowiańskie
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 509-520, rok wydania: 2015

Żebrowska Anna
Polskość w Komarowszczyźnie i jej okolicach
Acta Baltico-Slavica
rocznik: 2013, numer: 37, strony: 407-418, rok wydania: 2014

Żebrowska Anna
О межкультурной осведомлённости студентов-русистов (на материале эмпирических данных)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, strony: 393-399, rok wydania: 2014

Żebrowska Anna
Социолингвистическая ситуация на Мядельщиине на примере д. Комарово.
Slavica Bergensia
rocznik: 2014, numer: 12, strony: 273-398, rok wydania: 2014

Żebrowska Anna, Markunas Antoni
Zametki o mežkulturnyh aspektach prepodavaniâ russkogo jazyka kak inostannogo
Przegląd Rusycystyczny
rocznik: 2009, numer: 4, strony: 97-102, rok wydania: 2009

Żebrowska Anna, Markunas Antoni
Zamečaniâ ob interkulturnom podhode v obučenii russkomu âzyku inostrancev
Âzyk i žizn` v dinamike
rocznik: 2009, numer: 3, strony: 129-132, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Żebrowska Anna
Mounaâ situacyâ belaruskaj vёski na belaruska-litouska-polskim pamežžy
Redaktorzy: Kaleta Radosław
Białoruś w dyskursie naukowym
strony: 91-117, rok wydania: 2017

Żebrowska Anna
Z archiwum Kościoła Wniebowzięcia NPM w Konstantynowie.
Redaktorzy: Kapyłou Igor
Białorusko-Polskie Stosunki Kulturowo-Językowe
strony: 413-426, rok wydania: 2016

Żebrowska Anna
Zróżnicowanie systemu wartości starszego i młodszego pokolenia mieszkańców Komarowszczyzny na Białorusi.
Redaktorzy: Golachowska Ewa, Zielińska Anna
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T.4, Wartości w świecie słowiańskim.
strony: 395-404, rok wydania: 2015

Żebrowska Anna
Pamięć o przeszłości jako wartość i wyznacznik tożsamości.
Redaktorzy: Golachowska Ewa, Zielińska Anna
Pogranicze wschodnie i zachodnie
strony: 71-81, rok wydania: 2015

Żebrowska Anna
Tożsamość czy tożsamości – wstępne refleksje na temat samoidentyfikacji mieszkańców białorusko-litewskiego pogranicza (na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w regionie miadziolskim obwodu mińskiego).
Redaktorzy: Golachowska Ewa, Zielińska Anna
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T.3, Narracja i pamięć.
strony: 325-340, rok wydania: 2014

Żebrowska Anna
Język Wołożyńszczyzny wczoraj i dziś: na podstawie materiału zgromadzonego podczas badań w miejscowościach Siaredniaje Siało i Lucina
Redaktorzy: Zieliński Lech
Tożsamość wobec wielojęzyczności. Konstrukcje i destrukcje tożsamości
strony: 249-259, rok wydania: 2012

Żebrowska Anna
Iz issledovanij kulturnoj kompetencii studentov russkoj filologii
Redaktorzy: Szypra-Kozłowska Jolanta,
Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych
strony: 113-119, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Żebrowska Anna
Rol i mesto mežkulturnyh komponentov v prepodavanii russkogo jazyka na russkoj filologii
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2010
ISBN: 978-83-930308-2