Marcinkiewicz Józef

Artykuły w czasopismach:

Marcinkiewicz Józef
Lithuanians on the jubilee of the 125th birth anniversary of the great linguist Jan Szczepan Otrębski
Lingua Posnaniensis
rocznik: (58) 2016, numer: 1, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Marcinkiewicz Józef
Dlaczego „tyrefire" śmieszy, czyli o kognitywnych podstawach żartu językowego
Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
rocznik: 2015, numer: 9, strony: 39-44, rok wydania: 2015

Marcinkiewicz Józef
Lemanaitė-Deprati, Greta, Gija. Podręcznik do nauki języka litewskiego [cz. I – Książka dla studentów; cz. II – Książka dla nauczycieli]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, cz. I - s. 230+ 2 płyty CD, cz. II – s. 56.
Acta Neophilologica
rocznik: 2014, numer: 16, strony: 247-254, rok wydania: 2014

Marcinkiewicz Józef
Teoria wspólnot komunikatywnych w świetle koncepcji kognitywnych w psychologii i językoznawstwie
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2013, numer: 25, strony: 19-37, rok wydania: 2013

Marcinkiewicz Józef
O kognitywnym rozumieniu interferencji oraz transferu językowego
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 13, strony: 67-75, rok wydania: 2013

Marcinkiewicz Józef
The theory of communicative networks in the light of cognitive concepts in psychology and linguistics
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2013, numer: 25, strony: 1-18, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Marcinkiewicz Józef
Verb Transfer in L2 Acquisition vs. Stage Model of Figure/Ground. A Case Study with Evidence from Lithuanian and German
Redaktorzy: Fabiszak Małgorzata, Krawczak Karolina, Rokoszewska Katarzyna
Categorization in Discourse and Grammar
strony: 297-312, rok wydania: 2016

Marcinkiewicz Józef
The metaphor in feedback transfer in L2 acquisition (with some examples of the interaction between the Polish and Lithuanian languages
Redaktorzy: Rudnicka-Szozda Kinga, Szwedek Aleksander
Cognitive Linguistics in the Making
strony: 185-196, rok wydania: 2014

Marcinkiewicz Józef
Kalbinė interferencija mokomosios lietuvių kalbos morfosintaksėje
Redaktorzy: Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Stryczyńska-Hodyl Ewa
Perspectives of Baltic Philology II
strony: 131-141, rok wydania: 2011

Marcinkiewicz Józef
Kognitywne i strukturalne podłoże interferencji morfo-syntaktyczej w języku litewskim – i nie tylko
Redaktorzy: Polańska Irena, Freundlich Jerzy
Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego
strony: 137-156, rok wydania: 2011

Marcinkiewicz Józef
Synchroniczny etnoprofil obszaru polsko-litewskich kontaktów językowych na Suwalszczyźnie i jego historyczno-socjologiczny kontekst
Redaktorzy: Pietkiewicz Krzysztof
Litwini - historia i kultura
strony: 15-27, rok wydania: 2009

Marcinkiewicz Józef
Otrębski, Jan Szczepan
Redaktorzy: Stammerjohann Harro
Lexicon Grammaticorum: Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics. Vol. II. Second revised and enlarged Edition
strony: 1103-1105, rok wydania: 2009

Tomy zbiorowe:

Marcinkiewicz Józef, Ostrowski Norbert
Munera Linguistica et Philologica Michaeli Hasiuk dedicata
Rys
Poznań 2001
ISBN: 83-232-1198-1