Prusinowska Justyna

Artykuły w czasopismach:

Prusinowska Justyna
Poganie nad Dźwiną. O mitologii na kartach "Rubona" (1842-1849)
Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim
rocznik: 2015, numer: 10, strony: 117-134, rok wydania: 2018

Prusinowska Justyna
Gromadkarze litewscy i mazurscy wobec zabobonów, "bajek" i "rzeczy brzydkich"
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
rocznik: 2018, numer: 3(301), strony: 481-508, rok wydania: 2018

Prusinowska Justyna
Latviškasis sapnas kaip susitikimų su "Kitu" erdvė
Colloquia
rocznik: 2017, numer: 39, strony: 75-89, rok wydania: 2017

Prusinowska Justyna
Przez otwór w beczce: Łotwa postkolonialna według Agnese Bule
Porównania
rocznik: 2014, numer: 14, strony: 177-188, rok wydania: 2014

Prusinowska Justyna
Śpiący rycerze w literaturze łotewskiej : Dusošie bruņinieki latviešu literatūrā
Baltica-Silesia
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 91-125, rok wydania: 2013

Prusinowska Justyna
„Algirdas Julien Greimas, O bogach i ludziach. Studia o mitologii litewskiej”, przekł. z francuskiego Bogusława Marszalik, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007, ss. 266
Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim
rocznik: 2010, numer: 5, strony: 269-273, rok wydania: 2010

Prusinowska Justyna
Od Romowe do świętej góry : wędrówki motywu świątyni pruskiej w literaturach bałtyckich
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
rocznik: 2006, numer: 2(2006), strony: 171-186, rok wydania: 2006

Prusinowska Justyna
Religia i mitologia Bałtów w literaturze polskiej, łotewskiej, litewskiej i Niemców wschodniobałtyckich schyłku XVIII i w XIX stuleciu
Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim
rocznik: 2006, numer: 2, strony: 103-116, rok wydania: 2006

Artykuły w tomach zbiorowych:

Prusinowska Justyna
They are still coming back. Heroes for the time of crisis: Vidvuds and Lāčplēsis
Redaktorzy: Kalniņa Ieva
Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki
strony: 66-84, rok wydania: 2018

Prusinowska Justyna
Świat po końcu świata. Poezja Linardsa Taunsa i Gunarsa Saliņša
Redaktorzy: Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Walkowiak Justyna
Apokalipsy bałtyckich światów : The Apocalypses of the Baltic Worlds
strony: 237-253, rok wydania: 2017

Prusinowska Justyna
Pierwsza łotewska noc romantyczna
Redaktorzy: Grzybowska Marta, Michaliszyn Monika, Tabor Joanna
Prace Bałtystyczne. 6. Język. Literatura. Kultura
strony: 217-231, rok wydania: 2016

Prusinowska Justyna
O tym jak Lāčplēsis przestał mieścić się w bajce
Redaktorzy: Ćwiklak Kornelia
Baśń we współczesnej kulturze. Królestwo człowiecze: edukacja - psychoanaliza - arteterapia
strony: 29-41, rok wydania: 2015

Prusinowska Justyna
Kamienne budowle, diabelskie sztuczki. Folklor łotewski i "Wieża siedmiu wodzów" Romana Zmorskiego
Redaktorzy: Roszczynialska Magdalena, Wądolny-Tatar Katarzyna
Kamień w literaturze, języku i kulturze
strony: 133-145, rok wydania: 2013

Prusinowska Justyna
Baltų dievų literatūrinis portretas XIX a. lietuvių, latvių ir lenkų literatūroje
Redaktorzy: Brūzgienė Rūta
Grožio fenomenas kultūroje
strony: 281-288, rok wydania: 2012

Prusinowska Justyna
Poeta, Tots i wampiry oraz „światło na drucie”. Diabelska noc rabinowa Jānisa Rainisa i Tadeusza Micińskiego z "Wyzwoleniem" Stanisława Wyspiańskiego w tle
Redaktorzy: Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Stryczyńska-Hodyl Ewa
Perspectives of Baltic Philology II
strony: 171-183, rok wydania: 2011

Prusinowska Justyna
Vaidelošu laiks. No Annas Mostovskas romāna „Astolda” (1807) līdz Mairoņa „Nelaimīgās Dangutes vedībām (1930)
Redaktorzy: Bērziņa Gita
Dzimums, literārā konvencija un jaunrade: starptautiska zinātniska konference Rīga, Latvijas Universitāte, 29.IX-01.X, 2011 : tēzes
strony: 25-26, rok wydania: 2011

Prusinowska Justyna
Anafielas i Walhalla przeglądają się w Niemnie. Wędrówka w zaświaty litewskie i skandynawskie
Redaktorzy: Stryczyńska-Hodyl Ewa, Prusinowska Justyna
Folklor Bałtyjski - dziedzictwo kulturowe i źródło w badaniach mitologii
strony: 47-63, rok wydania: 2010

Prusinowska Justyna
Prūšu dievu tēli vācbaltiešu un latviešu drāmā un poēmā 18. gs. beigās – 19. gs. otrajā pusē
Redaktorzy: Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Stryczyńska-Hodyl Ewa
Perspectives of Baltic Philology
strony: 159-179, rok wydania: 2008

Prusinowska Justyna
"Vitoliorauda" - užmiršta J. I. Kraševskio lietuviškoji daina
Redaktorzy: Marcinkiewicz Józef, Ostrowski Norbert
Munera Linguistica et Philologica Michaeli Hasiuk dedicata
strony: 265-270, rok wydania: 2001

Książki autorskie:

Grudule Māra, Prusinowska Justyna, Solarz Mateusz
Georg Elger 1585–1672. Geistliche Catholische Gesänge... (Braniewo / Braunsberg 1621)
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
Seria: Fontes Musicae in Polonia
Warszawa 2018
ISBN: 978-83-65886-55-2

Tomy zbiorowe:

Bohdanowicz Bogna, Jeż Tomasz, Prusinowska Justyna
Liber Organistarum Colegii Crosensis Societatis Jesu, ed. fasc. Laima Budzinauskienė, Rasa Murauskaitė
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
Seria: Fontes Musicae in Polonia B
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-65886-28-6

Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Walkowiak Justyna
Apokalipsy bałtyckich światów : The Apocalypses of the Baltic Worlds
Wydawnictwo Rys
Seria: Perspectives of Baltic Philology
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-58-4

Bohdanowicz Bogna, Jeż Tomasz, Prusinowska Justyna
Sigismundus Lauxmin (1596–1670). Ars et praxis musica, Graduale pro exercitatione studentium, Antiphonale ad psalmos, ed. Jūratė Trilupaitienė
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
Seria: Fontes Musicae in Polonia B
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-64003-72-1

Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Stryczyńska-Hodyl Ewa
Perspectives of Baltic Philology II
Wydawnictwo Rys
Seria: Perspectives of Baltic Philology
Poznań 2011
ISBN: 978-83-60517-79-6

Stryczyńska-Hodyl Ewa, Prusinowska Justyna
Folklor Bałtyjski - dziedzictwo kulturowe i źródło w badaniach mitologii
Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku
Seria: Zeszyty Naukowe MBL - PE
Olsztynek 2010
ISBN: 978-83-930873-9-6

Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Stryczyńska-Hodyl Ewa
Perspectives of Baltic Philology
Wydawnictwo Rys
Seria: Perspectives of Baltic Philology
Poznań 2008
ISBN: 978-83-60517-32-1