Navicka Tatjana

Artykuły w czasopismach:

Navicka Tatjana
Wpływ perswazji na styl określania: kreowanie postaci kosmopolityzmu przez słowniki
Język a Kultura
rocznik: 2014, numer: 24, strony: 235-251, rok wydania: 2014

Navicka Tatjana
Kwestia kształtowania oraz rozwoju tożsamości społecznej mieszkańców Łotwy na podstawie długookresowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łotwy do 2030 roku
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2014, numer: 9, strony: 37-47, rok wydania: 2014

Navicka Tatjana
Zarys elementów identyfikacji aksjologicznej w podręcznikach do nauki języka łotewskiego
Przegląd Wschodnioeuropejski
rocznik: 2011, numer: 2, strony: 285-302, rok wydania: 2011

Navicka Tatjana
Latviešu valodas apguve Polijā: prakse – barjeras – iespējas
Vārds un tā pētīšanas aspekti
rocznik: 2, numer: 13, strony: 201-207, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Navicka Tatjana
Rola intertekstualności w podręcznikach do nauki języka obcego
Redaktorzy: Mazur Jan, Małyska Agata, Sobstyl Katarzyna
Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej
strony: 311-322, rok wydania: 2010