Wierzchoń Piotr

Artykuły w czasopismach:

Dzienisiewicz Daniel, Borchmann Łukasz, Wierzchoń Piotr, Graliński Filip
Re-research.pl: where Humanities Meet Computer Science
Computational Methods in Science and Technology
rocznik: (1) 2018, numer: 24, strony: 7-19, rok wydania: 2018

Graliński Filip, Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
U bram lingwistycznej szczęśliwości, czyli kulisy projektu Odkrywka: cyfrowe zasoby kultury jako źródło mas danych językowych
Studia Sociologica
rocznik: (1) 2017, numer: 9, strony: 51-62, rok wydania: 2017

Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
Z prac nad korpusem polsko- oraz rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. Zagadnienia transkrypcji i anotowania
Napis
rocznik: 2017, strony: 277-301, rok wydania: 2017

Wierzchoń Piotr, Graliński Filip
Z kart historii „parcia na” neologizmy
Poradnik Językowy
rocznik: 2016, numer: 4, strony: 110-129, rok wydania: 2016

Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr, Graliński Filip
К вопросу о хронологизации русских заимствований в польском языке
Studia Rossica Gedanensia
rocznik: 2016, strony: 99-120, rok wydania: 2016

Wierzchoń Piotr
Jak powstawał Fotosuplement do Słownika warszawskiego i co z tego wyszło
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 167-178, rok wydania: 2015

Wierzchoń Piotr
Z problemów lingwochronologizacji polskiej
Poradnik Językowy
rocznik: 2013, numer: 7, strony: 42-56, rok wydania: 2013

Wierzchoń Piotr
Towards the great lexico-derivational model of the 20th century Polish vocabulary
Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм
rocznik: 2012, numer: 17, strony: 161-178, rok wydania: 2012

Wierzchoń Piotr
Na jakie pytania mógłby odpowiedzieć tworzony w 2. dekadzie XXI w. model leksykalno-derywacyjny polszczyzny XX w.?
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2011, numer: 23, strony: 170-219, rok wydania: 2011

Wierzchoń Piotr
Torując drogę teorii lingwochronologizacji
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, numer: 20, strony: 105-186, rok wydania: 2010

Wierzchoń Piotr
Lingwochronografia na usługach słowotwórstwa gniazdowego
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2010, numer: 1, strony: 50-64, rok wydania: 2010

Wierzchoń Piotr
Fotodokumentacja 3.0
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2009, numer: 4, strony: 63-80, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Graliński Filip, Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
RE-RESEARCH.PL: naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej
Redaktorzy: Bańko Mirosław, Karaś Halina
Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii
strony: 43-57, rok wydania: 2018

Dzienisiewicz Daniel, Graliński Filip, Wierzchoń Piotr
Fast food pod lingwochronologizacyjną lupą: z historii szybkich posiłków z polszczyźnie pisanej
Redaktorzy: Żychlińska Justyna, Głowacka-Penczyńska Anetta
Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów
strony: 109-120, rok wydania: 2018

Dzienisiewicz Daniel, Graliński Filip, Wierzchoń Piotr
Śledztwo lingwochronologizacyjno-fotodokumentacyjne: o truciu w polskim piśmiennictwie XIX i XX wieku
Redaktorzy:
Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów
strony: 81-95, rok wydania: 2017

Borchmann Łukasz, Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
From Printed Materials to Electronic Demonstrative Dictionary – the Story of the National Photocorpus of Polish and its Korean and Vietnamese Descendants
Redaktorzy:
Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference
strony: 680-702, rok wydania: 2017

Dzienisiewicz Daniel, Graliński Filip, Wierzchoń Piotr
Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni − głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyńskiego
Redaktorzy: Cieśla Bartłomiej
Kreatywność językowa w literaturze i mediach
strony: 173-188, rok wydania: 2017

Graliński Filip, Jaworski Rafał, Borchmann Łukasz, Wierzchoń Piotr
Gonito.net - Open Platform for Research Competition, Cooperation and Reproducibility
Redaktorzy: Branco António, Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid
Proceedings of the 4REAL Workshop: Workshop on Research Results Reproducibility and Resources Citation in Science and Technology of Language
strony: 13-20, rok wydania: 2016

Graliński Filip, Borchmann Łukasz, Wierzchoń Piotr
“He Said She Said” ― a Male/Female Corpus of Polish
Redaktorzy: Calzolari Nicolette
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), rok wydania: 2016

Graliński Filip, Jaworski Rafał, Borchmann Łukasz, Wierzchoń Piotr
Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts
Redaktorzy:
CBBLR 2016 Community-based Building of Language Resources
strony: 9-15, rok wydania: 2016

Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
On the Japaneseness of Polish: A Linguochronological Approach
Redaktorzy: Iwanowski Marek
Opuscula Iaponica & Slavica. Vol 3
strony: 53-76, rok wydania: 2016

Wierzchoń Piotr
Big Data in Contemporary Linguistic Research. In Search of Optimum Methods for Language Chronologization
Redaktorzy:
Intelligent Information and Database Systems
strony: 141-150, rok wydania: 2016

Wierzchoń Piotr
The Great Photocorpus of Korean
Redaktorzy:
Proceedings of The 15th Ceesok International Conference on Korean Studies “New Trends in Korean Studies”
strony: 341-357, rok wydania: 2016

Graliński Filip, Jaworski Rafał, Borchmann Łukasz, Wierzchoń Piotr
Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts
Redaktorzy: Sojka Petr , Horák Aleš, Kopecek Ivan, Pala Karel
Text, Speech and Dialogue. 15th International Conference, TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012, Proceedings
strony: 54-61, rok wydania: 2016

Borchmann Łukasz, Graliński Filip, Jaworski Rafał, Wierzchoń Piotr
A semi-automatic method for thematic classification of documents in a large text corpus
Redaktorzy: Mambrini Francesco, Passarotti Marco, Sporleder Caroline
Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH)
strony: 13-21, rok wydania: 2015

Graliński Filip, Wierzchoń Piotr
RetroC - A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference, rok wydania: 2015

Wierzchoń Piotr
原本画像参照可能なポーランド語のコーパス プロジェクト概要
Redaktorzy: Iwanowski Marek
OPUSCULA IAPONICA & SLAVICA. Vol. I.
strony: 23-33, rok wydania: 2014

Grzelak Szymon, Wierzchoń Piotr
Chronologizacja słownictwa w procesie tworzenia słownika przekładowego polsko-japońskiego
Redaktorzy: Pietrow Jarosław, Wojciechowski Bartosz
Lexicographica Iapono-Polonica, rok wydania: 2014

Marszałek-Kowalewska Katarzyna, Wierzchoń Piotr
Computer-aided translation of technical texts: a corpus-based study of multiword unit extraction in the modern Persian language
Redaktorzy: Piotrowski Tadeusz, Grabowski Łukasz
The Translator and The Computer
strony: 89-107, rok wydania: 2013

Wierzchoń Piotr
Jak badać słownictwo XX wieku dziś. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 - sześciolecie metody fotodokumentacyjnej
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 557-568, rok wydania: 2013

Wierzchoń Piotr
Już dwie poznańskie koncepcje wyjaśnienia przejaskrawienia dwu warszawskich modeli współczesnej polszczyzny
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia...
strony: 415-425, rok wydania: 2013

Wierzchoń Piotr
Dlaczego niektórzy badacze języka nie interesują się fotodokumentacyjną rekonstrukcją Suplementu do Słownika warszawskiego?
Redaktorzy: Koszko Marta
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
strony: 411-430, rok wydania: 2012

Wierzchoń Piotr
Pięć bardzo skutecznych (sprawdzonych) sposobów na masowe wyodrębnianie wielowyrazowych segmentów podejrzanych o frazematyczność (czyli reproduktów)
Redaktorzy: Chlebda Wojciech
Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka
strony: 87-125, rok wydania: 2010

Wierzchoń Piotr
Jak prawdy fotodokumentacyjnie szukano i co znaleziono (w materiałach prasowych okresu 1839–1939)
Redaktorzy: Wawrzyńczyk Jan, Mańczak Witold
Prawda–prawdy–mity–fałsze w językoznawstwie
strony: 143-200, rok wydania: 2009

Wierzchoń Piotr
444 przysłówki z tekstów okresu 1900–1939 nieobecne w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Fotosuplement (etiuda letnia)
Redaktorzy: Wawrzyńczyk Jan
Czterdzieści lat minęło... nad „Słownikiem Doroszewskiego”
strony: 69-254, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Kordek Norbert, Wierzchoń Piotr
Tajwan na łamach prasy polskiej, La belle epoque (1873-1918)
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-65812-55-1

Wierzchoń Piotr
Wietnam. Wietnamczycy. Wietnamskość. Całe 200 lat Wietnamu w oczach Polaków
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65812-50-6

Wierzchoń Piotr, Kordek Norbert
Tajwan w prasie polskiej. Ostatnie dwieście pięćdziesiąt lat w perspektywie fotodokumentacyjnej
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65812-51-3

Wawrzyńczyk Jan, Wierzchoń Piotr
300 tysięcy polskich słów. Indeks a fronte
Sorus
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65419-12-5

Zydorowicz Paulina, Orzechowska Paula, Dziubalska-Kołaczyk Katarzyna, Jankowski Michał, Wierzchoń Piotr, Pietrala Dawid
Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Theory, description, tools and applications
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3109-7

Wierzchoń Piotr
PÓŁGŁUPEK. Rzeczowniki z członem inicjalnym pół- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-00-1

Wierzchoń Piotr
PSEUDOJĘZYK. Rzeczowniki z członem inicjalnym pseudo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-01-8

Wierzchoń Piotr
PÓŁBOLSZEWICKI. Przymiotniki z członem inicjalnym pół- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-02-5

Wierzchoń Piotr
PRZEDMAMUTOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym przed- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-03-2

Wierzchoń Piotr
DWUJAJOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym dwu- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-04-9

Wierzchoń Piotr
PRZECIWŻEBRACKI. Przymiotniki z członem inicjalnym przeciw- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-05-6

Wierzchoń Piotr
EPICKOŚĆ. Rzeczowniki z członem terminalnym -ość z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-06-3

Wierzchoń Piotr
DAKTYLOSKOPIJNY. Przymiotniki z członem terminalnym -ijny/-yjny z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-07-0

Wierzchoń Piotr
JEDNOFAMILIJNY. Przymiotniki z członem inicjalnym jedno- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-08-7

Wierzchoń Piotr
NOWOOBJAWIONY. Imiesłowy z członem inicjalnym nowo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-09-4

Wierzchoń Piotr
ELEKTROROWER. Rzeczowniki z członami inicjalnymi elektro- i foto- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-10-0

Wierzchoń Piotr
CYKLOPICZNY. Przymiotniki z członem terminalnym -iczny z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-11-7

Wierzchoń Piotr
PSEUDODŻENTELMEŃSKI. Przymiotniki z członem inicjalnym pseudo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-12-4

Wierzchoń Piotr
ARCYKOMUNISTYCZNY. Przymiotniki z członem inicjalnym arcy- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-13-1

Wierzchoń Piotr
PODPŁCIOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym pod- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-14-8

Wierzchoń Piotr
PRAGŁUPSTWO. Rzeczowniki z członem inicjalnym pra- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-15-5

Wierzchoń Piotr
MIĘDZYAKCENTOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym między- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-16-2

Wierzchoń Piotr
PODABSURD. Rzeczowniki z członem inicjalnym pod- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-17-9

Wierzchoń Piotr
NADREWOLUCYJNY. Przymiotniki z członem inicjalnym nad- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-18-6

Wierzchoń Piotr
ANTYKOŁCHOZOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym anty- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-19-3

Wierzchoń Piotr
POŁUDNIOWOKASZUBSKI. Przymiotniki z członami inicjalnymi południowo-, północno-, wschodnio- i zachodnio- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-20-9

Wierzchoń Piotr
WSZECHDUSZA. Rzeczowniki z członem inicjalnym wszech- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-21-6

Wierzchoń Piotr
STAROFILOLOGICZNY. Przymiotniki z członem inicjalnym staro- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-22-3

Wierzchoń Piotr
KONTROFENSYWA. Rzeczowniki z członem inicjalnym kontr- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-23-0

Wierzchoń Piotr
NOWOGRZECZNY. Przymiotniki z członem inicjalnym nowo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-24-7

Wierzchoń Piotr
HITLERYZM. Rzeczowniki z członem terminalnym -izm/-yzm z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-25-4

Wierzchoń Piotr
ARCYWARCHOŁ. Rzeczowniki z członem inicjalnym arcy- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-26-1

Wierzchoń Piotr
ANTYAFRODYZJAK. Rzeczowniki z członami inicjalnymi anty- i przeciw- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-27-8

Wierzchoń Piotr
PANPACYFISTYCZNY. Przymiotniki z członami inicjalnymi pan- i wszech- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-28-5

Wierzchoń Piotr
JEDNOSFERA. Rzeczowniki z członami inicjalnymi jedno- i trój- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-29-2

Wierzchoń Piotr
AUTOGLORYFIKACJA. Rzeczowniki z członem inicjalnym auto- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-30-8

Wierzchoń Piotr
PROSOWIECKI. Przymiotniki z członem inicjalnym pro- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-31-5

Wierzchoń Piotr
PRAPOGAŃSKI. Przymiotniki i rzeczowniki z członami inicjalnymi pra-, pre- i proto- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-32-2

Wierzchoń Piotr
WCZESNOKAPITALISTYCZNY. Przymiotniki z członami inicjalnymi wczesno-, późno-, szybko- i wolno- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-33-9

Wierzchoń Piotr
MIKROTELEFON. Przymiotniki i rzeczowniki z członami inicjalnymi makro- i mikro- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-34-6

Wierzchoń Piotr
MARKSISTA. Rzeczowniki z członem terminalnym -ista/-ysta z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-35-3

Wierzchoń Piotr
TRZYSTRZAŁOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym trzy- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-36-0

Wierzchoń Piotr
TRÓJKOPYTNY. Przymiotniki z członem inicjalnym trój- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-37-7

Wierzchoń Piotr
KILKOHEKTAROWY. Przymiotniki z członami inicjalnymi kilko- i kilku- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-38-4

Wierzchoń Piotr
HIPERLORDOZA. Rzeczowniki z członami inicjalnymi hiper- i ultra- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-39-1

Wierzchoń Piotr
ULTRAWOLNOŚCIOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym ultra- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-40-7

Wierzchoń Piotr
SUPERSAMICA. Rzeczowniki z członem inicjalnym super- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-41-4

Wierzchoń Piotr
DŁUGODYSTANSOWIEC. Rzeczowniki z członem terminalnym -owiec z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-42-1

Wierzchoń Piotr
DWUSACHARYD. Rzeczowniki z członem inicjalnym dwu- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-43-8

Wierzchoń Piotr
TALERZÓWKA. Rzeczowniki z członem terminalnym -ówka z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-44-5

Wierzchoń Piotr
RADIOMIŁOŚNIK. Rzeczowniki z członem inicjalnym radio- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-45-2

Wierzchoń Piotr
WYSOKOKRWISTY. Przymiotniki z członem inicjalnym wysoko- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-46-9

Wierzchoń Piotr
LENINOWSKI. Przymiotniki z członem terminalnym -owski z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-47-6

Wierzchoń Piotr
NEODEMAGOGIA. Rzeczowniki z członem inicjalnym neo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-48-3

Wierzchoń Piotr
ŚREDNIODYSTANSOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym średnio- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-49-0

Wierzchoń Piotr
Indeks a fronte do Fotosuplementu do Słownika warszawskiego
Bel Studio
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7798-400-0

Wierzchoń Piotr, Jankowski Michał, Borchmann Łukasz
Indeks a tergo do Fotosuplementu do Słownika warszawskiego
Bel Studio
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7798-401-7

Wierzchoń Piotr
Słownictwo lat 30. XX wieku w obrazach i liczbach. Tylko 100 fotoprzykładów z Depozytorium leksykalnego języka polskiego i dużo wykresów z systemu Odkrywka
Bel Studio
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7798-402-4

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 11
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-411-6

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 12
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-412-3

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 13
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-413-0

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 14
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-414-7

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 15
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-415-4

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 16
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-416-1

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 17
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-417-8

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 18
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-418-5

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 19
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-419-2

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 20
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-420-8

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 21
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-421-5

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 22
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-422-2

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 23
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-423-9

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 24
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-424-6

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 25
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-425-3

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 26
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-426-0

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 27
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-427-7

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 28
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-428-4

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 29
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-429-1

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 30
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-430-7

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 31
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-431-4

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 32
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-432-1

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 33
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-433-8

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 34
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-434-5

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 35
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-435-2

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 36
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-436-9

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 37
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-437-6

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 38
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-438-3

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 39
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-439-0

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 40
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-440-6

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego, Nowe fotomateriały z lat 1901-2010, tom III
Bel Studio
Warszawa 2012
ISBN: 978-83-7798-061-3

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego, Nowe fotomateriały z lat 1901-2010, tom II
Bel Studio
Warszawa 2011
ISBN: 978-83-7798-014-9

Górny Mirosław, Wierzchoń Piotr
Polish digital libraries as a philologists
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2010
ISBN: 978-83-92644-68-2

Wierzchoń Piotr
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010
Bel Studio
Warszawa 2010
ISBN: 978-83-61208-95-2

Wierzchoń Piotr
Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologizacja? Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i „odległość niezerowa”.
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2009
ISBN: 978-83-926446-6-8

Tomy zbiorowe:

Wawrzyńczyk Jan, Wierzchoń Piotr
Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii
Bel Studio
Warszawa 2017
ISBN: 9788377982488