Ślatała Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Ślatała Agnieszka
Analiza porównawcza polskich i francuskich wykładników kauzatywności na przykładzie emocji: radości, smutku, złości, strachu
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2015, numer: 1-2 (21-22), strony: 35-48, rok wydania: 2015

Artykuły w tomach zbiorowych:

Ślatała Agnieszka
Le prédicat tristesse dans les structures verbo-nominales en français et en polonais – variations sémantiques et aspectuelles
Redaktorzy: Krzyżanowska Anna , Wołowska Katarzyna
Les émotions et les valeurs dans la communication I – Découvrir l’univers de la langue
strony: 145-153, rok wydania: 2016

Ślatała Agnieszka
La modélisation des structures à nom d’affect en français et en polonais
Redaktorzy: Vetulani Grażyna, Tomaszkiewicz Teresa
Modèles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique
strony: 95-103, rok wydania: 2015

Ślatała Agnieszka
Synonimia absolutna w języku rumuńskim
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 3
strony: 269-277, rok wydania: 2012