Trzaskawka Paula

Artykuły w czasopismach:

Trzaskawka Paula
Rape-related Terminology in Japanese and its Translation into English and Polish.
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2019, numer: 58 (1), strony: 195-209, rok wydania: 2019

Trzaskawka Paula
Investigating Trademark Terminology and Collocations in Polish, English, Japanese and German
7. International Journal of Law, Language and Discourse
rocznik: 2017, numer: 7.1, strony: 32-45, rok wydania: 2017

Trzaskawka Paula
Investigating Copyright Terminology and Collocations in Polish, English, Japanese and German
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2017, numer: 49, strony: 225-245, rok wydania: 2017

Trzaskawka Paula
3. Recenzja książki „Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki” Joanny Krzywdy
Comparative Legilinguistics
rocznik: 20166, numer: 25, strony: 129-132, rok wydania: 2016

Horie Yuki, Trzaskawka Paula
Cechy japońskiego i polskiego języka prawa
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2015, numer: 22, strony: 7-24, rok wydania: 2015

Trzaskawka Paula
Recenzja książki pod redakcją Kazimierza MICHALEWSKIEGO Język w prawie administracji i gospodarce
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2015, numer: 22, strony: 105-108, rok wydania: 2015

Trzaskawka Paula
Przyczynek do charakterystyki języka muzyki
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2014, strony: 57-70, rok wydania: 2014

Trzaskawka Paula
Recenzja książki Język a komunikacja 30 „Przekład – teorie, terminy, terminologia” pod redakcją Marii Piotrowskiej i Joanny Dybiec-Gajer
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2014, strony: 125-133, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horie Yuki, Trzaskawka Paula
SWORN TRANSLATORS AND INTERPRETERS IN POLAND AND JAPAN. DESCRIPTION OF THE LEGAL REALITY.
Redaktorzy:
Contemporary Readings in Law & Social Justice
strony: 411-422, rok wydania: 2017

Trzaskawka Paula
17. Permissive Clauses in Copyright Contracts in Polish, English and Japanese.
Redaktorzy: Cheng Le, Turi Joseph, Ye Ning
Proceedings of The Fifteenth International Conference on Law and Language of the International Academy of Linguistic Law (IALL2017): Law, Language and Justice.
strony: 272-279, rok wydania: 2017

Trzaskawka Paula
Między normą a uzusem czyli o terminologii dotyczącej instrumentów muzycznych w języku polskim i angielskim.
Redaktorzy: Walkiewicz Barbara, Kęsicka Karolina
Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji
strony: 115-125, rok wydania: 2017

Trzaskawka Paula
Zmiany językowe w rozporządzeniach i ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: nowe wyzwania
strony: 243-261, rok wydania: 2016

Horie Yuki, Trzaskawka Paula
Zestawienie kluczowej terminologii polskiej i japońskiej z zakresu ustaw o prawie własności przemysłowej – znaki towarowe. W poszukiwaniu ekwiwalentów funkcjonalnych.
Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
strony: 193-212, rok wydania: 2016

Trzaskawka Paula
Cechy języka prawnego i prawniczego na przykładzie terminologii narodowej i unijnej
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: perspektywa europejska
strony: 179-189, rok wydania: 2015

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Matulewska Aleksandra
Sekretarz redakcji: Trzaskawka Paula
Comparative Legilinguistics
Instytut Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
ISSN: 2080-5926

Książki autorskie:

Kozanecka Paulina, Matulewska Aleksandra, Trzaskawka Paula
Methodology for Interlingual Comparison of Legal Terminology. Towards General Legilinguistic Translatology
Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Seria: Dissertationes Legilinguisticae
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65287-50-2