Giallelis Nikolaos

Artykuły w tomach zbiorowych:

Giallelis Nikolaos
Remarks on Prince Constantine Ypsilantis’ Correspondence in the Czartoryski Library in Cracow
Redaktorzy: Tuszyńska Krystyna
Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
strony: 61-75, rok wydania: 2015