Mrozewicz Bolesław

Artykuły w czasopismach:

Mrozewicz Bolesław
"Pociągający" urok odległego świata - wybrane motywy w powieściach "Córka Pastora" i "Żona pastora" fińskiego prozaika Juhaniego Aho
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
rocznik: 2018, numer: 43, strony: 0-0, rok wydania: 2018

Mrozewicz Bolesław
Ein Superstar der neueren finnischen Prosa. Einige Bemerkungen zum finnischen Roman Der Fegefeuer von Sofi Oksanen
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 19, strony: 154-169, rok wydania: 2016

Mrozewicz Bolesław
Petersburski okres Marskiego - fińskiego marszałka Carla Gustafa Emila Mannerheima w powieści Paavo Rintali "Moja Babcia i Mannerheim"
Studia Rossica Gedanensia
rocznik: 2014, numer: 1, strony: 474-493, rok wydania: 2014

Mrozewicz Bolesław
Individualästhetik als Phänomen der Übersetzungskunst. Das Gedicht „Campo di Fiori“ von Czesław Miłosz, nachgedichtet von dem norwegischen Lyriker Paal Brekke
Rocznik Komparatystyczny
rocznik: 2014, numer: 5, strony: 2-0, rok wydania: 2014

Mrozewicz Bolesław
Finnland und finnische Literatur in Polen
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 14, strony: 95-110, rok wydania: 2012

Mrozewicz Bolesław
Schwedisches, Finnisches und Polnisches in Mika Waltaris historischem Roman Karin, Magnustochter
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2011, numer: 11, strony: 16-35, rok wydania: 2011

Mrozewicz Bolesław
Literarische finnisch-deutsche Beziehungen bis 1918
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2009, numer: 10, strony: 99-106, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Mrozewicz Bolesław
\"Pozostać sobą\" - wybrane motywy w powieści KROWY STALINA fińskiej postmodernistycznej pisarki Sofi Oksanen
Redaktorzy: Wojan Katarzyna
Nowe wyzwania, nowe horyzonty. Czterdzieści lat skandynawistyki gdańskiej. Tom 3: Język, kultura i społeczeństwo Finlandii
strony: 75-86, rok wydania: 2016

Mrozewicz Bolesław
W poszukiwaniu Absolutu. Wybrane elementy biblijne w powieści fińskiego pisarza Miki Waltariego "Tajemnica Królestwa"
Redaktorzy: Wojan Katarzyna, Sładkiewicz Żanna, Hau Anna
Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów
strony: 17-0, rok wydania: 2014

Mrozewicz Bolesław
Die finnische Literatur der 80- und 90er Jahre des 20.Jhs. im Globalisierungsrausch?
Redaktorzy: Kochanowska-Nieborak Anna, Płomińska-Krawiec Ewa
Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung
strony: 79-89, rok wydania: 2012

Mrozewicz Bolesław
Auf der Suche nach „wahrer“ finnischer Identität. Einige Bemerkungen zu V.Linnas Roman „Der unbekannte Soldat“
Redaktorzy: Krysztofiak-Kaszyńska Maria
Transkulturelle Identität und Übersetzungsmodelle skandinavischer Literatur
strony: 159-170, rok wydania: 2012